Skip to content
Smogly(formerly: Smogomierz) - simple and cheap PM 2.5 and PM10 sensor based on NodeMCU (ESP8266) or ESP32
C++ C Objective-C
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Create FUNDING.yml Aug 7, 2019
Smogly_Logo more Smogly branding stuff! Jan 24, 2020
firmware added bin files for 2.7.5! Feb 6, 2020
instrukcje Update software.md Feb 9, 2020
src fixed defaultConfig.h file Feb 6, 2020
.gitignore add README.md Feb 4, 2018
.travis.yml Update .travis.yml Feb 11, 2020
LICENSE Initial commit Nov 30, 2017
README.md update to 2.7.4 - Smogly init! Jan 18, 2020
Smogomierz.ino fixed defaultConfig.h file Feb 6, 2020
defaultConfig.h fixed defaultConfig.h file Feb 6, 2020

README.md

Smogly Build Status

Smogly1

Smogly to niekomercyjny projekt łatwego w budowie i taniego miernika zanieczyszczeń powietrza. Projekt jest w pełni otwarty i łatwy w modyfikowaniu.

Smogly nie wysyła Twoich danych do żadnego serwisu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Dane pomiarowe z Twojego miernika należą do Ciebie i to od Ciebie zależy co z nimi zrobisz i komu je udostępnisz. Jeśli tylko Ty chcesz mieć dostęp do swoich danych, to masz do tego prawo. Jeśli jednak chcesz się nimi podzielić, to w karcie Konfiguracji panelu Smogomierza masz możliwość wyboru kilku serwisów, do których możesz wysłać dane. Wśród nich znajdziesz między innymi serwis AirMonitor, ThingSpeak, aqi.eco, czy bazę danych InfluxDB. Smogomierz posiada również wtyczkę Homebridge.

Smogly po pierwszym uruchomieniu tworzy własną sieć WiFi o nazwie "Smogly-deviceName"(np. "Smogly-328017"). Po podłączeniu się z nią, będziesz miał możliwość skonfigurowania połączenia WiFi z własną siecią domową. Z listy dostępnych sieci wybierz swoją własną i podaj do niej hasło. Smogly zapisze dane w swojej pamięci wewnętrznej i ponownie się uruchomienie. Dalszą konfigurację wykonasz już przez przeglądarkę internetową wchodząc pod adres Smogly-deviceName.local lub IP_Smogly(do sprawdzenia na routerze).

Stworzyliśmy również aplikację dla systemów Windows, macOS oraz Linux), która umożliwia w łatwy sposób wgranie oprogramowania oraz znajdowanie adresu IP Twojego miernika! Możesz ją pobrać ze strony github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz-Flashing-Tool.

Darowizny

Projekt Smogly jest rozwijany od 2017 roku. Wszystko w ramach projektu Smogly robione jest za darmo, w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój projektu, to możesz przekazać darowiznę na Stowarzyszenie Hackerspace Silesia. Najprościej można to zrobić przez specjalny formularz znajdujący się na stronie: hs-silesia.pl/smogomierz.

Instrukcje

  1. Instrukcja zlutowania wymaganych elementów

  2. Instrukcja przygotowania obudowy oraz podłączenia elektroniki

  3. Instrukcja instalacji/aktualizacji oprogramowania z pliku .bin

  4. Konfiguracja i ustawienia obsługi zewnętrznych serwisów(AirMonitor, InfluxDB itd.)

Parts / Potrzebne części

Do zbudowania własnego Smogly wymagana jest lutownica(wraz z cyną) oraz pistolet do kleju na gorąco, wiertarka, nóż do tapet i śrubokręt do skręcenia obudowy oraz części z poniższej listy.

Lista potrzebnych części

Gotowe zestawy części potrzebnych do zbudowania własnego Smogly, dostępne są również w sklepie Botland: Zestaw DIY do budowy miernika smogu

Zaawansowane

Instrukcja instalacji oprogramowania wymaganego do kompilacji oprogramowania z repozytorium

You can’t perform that action at this time.