Skip to content
Smogomierz - simple and cheap PM 2.5 and PM10 sensor based on NodeMCU (ESP8266)
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
firmware added prerelease bin - 2.7.1 May 2, 2019
instrukcje link update Mar 15, 2019
src updated config.h to 2.7.1 May 2, 2019
.gitignore add README.md Feb 4, 2018
.travis.yml Update .travis.yml Mar 17, 2019
LICENSE Initial commit Nov 30, 2017
README.md removed old TODO list Apr 14, 2019
Smogomierz.ino updated config.h to 2.7.1 May 2, 2019
defaultConfig.h Possibility of using longer logins and passwords to the configuration… Apr 25, 2019

README.md

Smogomierz Build Status

Smogomierz1

Smogomierz to niekomercyjny projekt łatwego w budowie i taniego miernika zanieczyszczeń powietrza. Projekt jest w pełni otwarty i łatwy w modyfikowaniu.

Smogomierz nie wysyła Twoich danych do żadnego serwisu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Dane pomiarowe z Twojego miernika należą do Ciebie i to od Ciebie zależy co z nimi zrobisz i komu je udostępnisz. Jeśli tylko Ty chcesz mieć dostęp do swoich danych, to masz do tego prawo. Jeśli jednak chcesz się nimi podzielić, to w karcie Konfiguracji panelu Smogomierza masz możliwość wyboru kilku serwisów, do których możesz wysłać dane. Wśród nich znajdziesz między innymi serwis AirMonitor, ThingSpeak, czy bazę danych InfluxDB. Smogomierz posiada również wtyczkę Homebridge.

Smogomierz po pierwszym uruchomieniu tworzy własną sieć WiFi o nazwie "Smogomierz-deviceName"(np. "Smogomierz-328017"). Po podłączeniu się z nią, będziesz miał możliwość skonfigurowania połączenia WiFi z własną siecią domową. Z listy dostępnych sieci wybierz swoją własną i podaj do niej hasło. Smogomierz zapisze dane w swojej pamięci wewnętrznej i ponownie się uruchomienie. Dalszą konfigurację wykonasz już przez przeglądarkę internetową wchodząc pod adres Smogomierz-deviceName.local lub IP_Smogomierza(do sprawdzenia na routerze).

Stworzyliśmy również aplikację dla systemów Windows, macOS oraz Linux), która umożliwia w łatwy sposób wgranie oprogramowania oraz znajdowanie adresu IP Twojego miernika! Możesz ją pobrać ze strony github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz-Flashing-Tool.

Darowizny

Projekt Smogomierza jest rozwijany od ponad roku. Wszystko w ramach projektu Smogomierz robione jest za darmo, w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój projektu, to możesz przekazać darowiznę na Stowarzyszenie Hackerspace Silesia. Najprościej można to zrobić przez specjalny formularz znajdujący się na stronie: hs-silesia.pl/smogomierz.

Instrukcje

  1. Instrukcja zlutowania wymaganych elementów

  2. Instrukcja przygotowania obudowy oraz podłączenia elektroniki

  3. Instrukcja instalacji/aktualizacji oprogramowania z pliku .bin

  4. Konfiguracja i ustawienia obsługi zewnętrznych serwisów(AirMonitor, InfluxDB itd.)

Parts / Potrzebne części

Do zbudowania własnego Smogomierza wymagana jest lutownica(wraz z cyną) oraz pistolet do kleju na gorąco, wiertarka, nóż do tapet i śrubokręt do skręcenia obudowy oraz części z poniższej listy.

Lista potrzebnych części

Gotowe zestawy części potrzebnych do zbudowania własnego Smogomierza, dostępne są również w sklepie Botland: Zestaw DIY do budowy miernika smogu

Zaawansowane

Instrukcja instalacji oprogramowania wymaganego do kompilacji oprogramowania z repozytorium

Tested on:

ArdinoIDE 1.8.9 – https://www.arduino.cc/en/main/software

You can’t perform that action at this time.