Skip to content
Compare
Choose a tag to compare

PL:

  • Smogomierz Flashing Tool pozwala na wgrywanie najnowszych wersji oprogramowania na Smogomierz.
  • Wykrywa Smogomierz w sieci wifi i podaje jego adres IP.
  • Kasowanie pamięci wewnętrznej ESP8266

EN:

  • Smogomierz Flashing Tool allows you to upload the latest version of the firmware to Smogomierz.
  • Detects a Smogomierz in a wifi network and gives its IP address.
  • Erasing flash memory in ESP8266.