Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Smogomierz - instalacja oprogramowania

Poniższy opis krok po kroku, przeprowadzi Cię przez procedurę instalacji oprogramowania wymaganego do wgrania nowego systemu na Twój mierniki smogu. Całe oprogramowanie jest w pełni darmowe, a jego pobranie nie wymaga żadnej rejestracji i podawania swoich danych. Poniższy opis jest pomocny jeśli chcesz samemu skompilować oprogramowanie dla Smogomierza. Jeśli chcesz użyć gotowej, przygotowanej przez nas paczki, zajrzyj do opisu "Wgrywanie pliku .bin z oprogramowaniem"

Arduino - instalacja

Na początku musisz pobrać program ArduinoIDE. Pozwala on na programowanie płytek z rodziny Arduino. W późniejszym kroku, dodamy do niego obsługę wybranej przez nas płytki ESP(ESP32 lub ESP8266). To właśnie na niej oparty jest nasz mierniki smogu.

 1. Pobieramy oprogramowanie ze strony https://www.arduino.cc/en/Main/Software. W tym celu musimy wybrać jaki system operacyjny mamy zainstalowany na komputerze, a następnie kliknąć na napis "Download the Arduino IDE". W przypadku korzystania z systemu Windows, zalecamy wybranie wersji "Installer, for Windows XP and up" ArduinoIDE1

 2. Klikamy napis "JUST DOWNLOAD". W tym momencie rozpocznie się pobieranie instalatora ArduinoIDE. ArduinoIDE2

 3. Instalujemy pobrany program. W przypadku Windowsa klikamy na niego 2 razy i instalujemy. W systemie macOS przenosimy do foldery Aplikacje. Na Linuksie uruchamiamy skrypt install.sh.

Arduino - konfiguracja

Po zainstalowaniu ArduinoIDE, musisz dodać w nim obsługę płytek ESP.

 1. Uruchamiamy aplikację ArduinoIDE i wybieramy "Plik > Preferencje" lub "Arduino > Preferences…" w przypadku systemu macOS. ArduinoIDE3_1

 2. W okienku „Dodatkowe adresy URL do menedżera płytek:” wpisujemy adres: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json a linijkę niżej https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json ArduinoIDE3_2

 3. Po dodaniu adresu, skąd program może pobrać informacje o nowych płytkach, musimy je jeszcze pobrać. W tym celu klikamy "Narzędzia > Płytka > Menedżer płytek…". ArduinoIDE3_3

 4. W wyszukiwarce wpisujemy frazę: "esp8266" lub "esp32"(w zależności od tego jakiej wersji ESP użyliśmy do budowy Smogomierza) i instalujemy nowe płytki. ArduinoIDE4

 5. Teraz pozostaje nam tylko ustawić w ArduinoIDE, że nasz kod ma być dostosowany do płytek ESP8266, a nie standardowego Arduino. W tym celu musimy wybrać "Narzędzia > Płytka > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)". W przypadku ESP32, wybieramy płytkę "Narzędzia > Płytka > ESP32 Dev Module" ArduinoIDE5

 6. Na koniec pozostaje nam wybranie portu szeregowego, go którego podłączona jest nasza płytka. W tym celu podpinamy ESP do portu USB w komputerze i wybieramy "Narzędzia > Port > COM3". W przypadku systemu innego niż Windows, zamiast "COM3" będziemy mieć inną opcję do wyboru np. "/dev/cu.wchusbserial1410". Jeśli pomimo podłączenia płytki do portu USB, na liście nie ma żadnej pozycji do wyboru, musimy jeszcze doinstalować sterownik odpowiedni sterownik. NodeMCu V3 korzysta z układy CH340. Sterowniki do niego można pobrać tutaj(W przypadku systemu macOS, zalecamy instalację wersji 1.5 lub nowszej dostępnej tutaj). Istnieje jednak możliwość, że Twoja płytka ma układ CP2102. Sterowniki do niego dostępnej są tutaj. Jeśli nie jesteś pewien jaki układ znajduje się na Twojej płytce ESP, zobacz informacje na spodzie płytki. Powinno być tam to napisane. Po pobraniu i instalacji odpowiednich sterowników, powinniśmy uruchomić ponownie komputer. Arduino powinno widzieć już nasza płytkę podłączoną do portu szeregowego. ArduinoIDE6

 7. Smogomierz zapisuje w pamięci wewnętrznej(SPIFFS) płytki ESP ustawienia. Robi to, aby po nonownym uruchomienie nie było konieczne wpisywanie wszystkich danych na nowo. Musimy się upewnić, że w ArduinoIDE wybraliśmy opcję stworzenia przestrzeni w pamięci na nasz plik konfiguracyjny. W tym celu dla ESP8266 musimy zaznaczyć opcję 4M (FS:1M OTA: ~1019KB) z menu "Narzędzia > Flash Size > 4M (FS:1M OTA: ~1019KB)". Natomiast w przupadku ESP32, opcję Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) z menu "Narzędzia > Partition Scheme". ArduinoIDE7

 8. Kod, który będziemy wgrywać na płytki ESP wymaga do poprawnego działania, dwóch zewnętrznych bibliotek. Aby je dodać wystarczy wybrać z menu ArduinoIDE "Szkic > Dołącz bibliotekę > Zarządzaj bibliotekami...". ArduinoIDE8

 9. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę biblioteki i następnie ją instalujemy. Biblioteki, które musimy doinstalować to: ArduinoJson(w wersji 6.5.0 lub nowszej) oraz najnowsze wersje bibliotek: Adafruit BMP280 Library, DHT sensor library by Adafruit, ThingSpeak, Adafruit Unified Sensor, DallasTemperature, OneWire(by Jim Studt, tom Pollard…) oraz PubSubClient. ArduinoIDE10

 10. Musimy jeszcze doinstalować kilka bibliotek, poprzed dodanie plików .zip. Tymi bibliotekami są: ESPAsyncWebServer oraz ESPAsyncTCP. W przypadku ESP32 musimy doinstalować jeszcze AsyncTCP. W przypadku ESP32 musimy również doinstalować Pythona3 oraz pyserial.

 11. Teraz wszystko jest już gotowe do obsługi naszych mierników smogu. Możemy przejść do pobrania oprogramowania i sprawdzenia czy działa.

Smogomierz - pobranie i wgranie oprogramowania na płytkę ESP

 1. Wchodzimy na stronę projektu Smogomierz w serwisie github i pobieramy pliki: https://github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz/ Github1

 2. Rozpakowujemy pobraną paczkę. Zmieniamy nazwę folderu ze "Smogomierz-master" na "Smogomierz" i otwieramy plik Smogomierz.ino, który znajduje się w środku.

 3. Otworzy się nam okienko programu ArduinoIDE z kodem naszej aplikacji Smogomierza.
  ArduinoIDE7

1 – Sprawdzenie poprawności oprogramowania

2 – Wgranie oprogramowania na płytkę

3 – Postęp weryfikacji/wgrywania oprogramowania i ewentualne błędy

4 – Płytka oraz port, które mamy ustawione

 1. Zanim wgramy nasz kod na płytkę ESP, możemy w nim ustawić kilka wartości. Wśród nich np. miejsce, gdzie będzie znajdował się nasz miernik. W tym celu musimy otworzyć plik defaultConfig.h. Wszystkie ustawenia można w dowolnej chwili modyfikować przez przeglądarkę internetową, dlatego zmiana czegokolwiek w defaultConfig.h jest opcją dodatkową.

 2. Wartości, które możemy zmienić, to szerokość(LATITUDE) i długość(LONGITUDE) geograficzna oraz wysokość na jakiej będzie znajdował się nasz miernik(MYALTITUDE). Wszystkie te dane możemy uzyskać na stronie https://www.wspolrzedne-gps.pl. Wystarczy tam wpisać adres, gdzie miernik zostanie umieszczony. Obecnie wpisane dane, to współrzędne lokalu Hackerspace Silesia. Długość i Szerokość geograficzna jest wymagana, aby nasze dane pojawiły się we właściwym miejscu w serwisie mapa.airmonitor.pl. Dodatkowo musimy wypełnić formularz, aby punkt z naszymi współrzędnymi pojawił się na mapie(Model sensora: PMS7003). ArduinoIDE12

 3. Miernik pozwala na wysyłanie danych do serwisu ThingSpeak. ThingSpeak wymaga rejestracji i założenia darmowego konta. Pozwoli to na przesyłanie naszych pomiarów do tego serwisu i uzyskanie wykresów zanieczyszczeń oraz danych o temperaturze, wilgotności i ciśnieniu powietrza. Opis rejestracji i konfiguracji kanału w serwisie ThingSpeak znajdziecie TUTAJ. W celu dodania obsługi serwisu ThingSpeak, w pliku defaultConfig.h musimy zmienić trzy parametry: Wpisać odpowiednie dane do THINGSPEAK_API_KEY(parametr "Key" ze strony ThingSpeak) oraz THINGSPEAK_CHANNEL_ID(parametr "Channel ID"), a w THINGSPEAK_ON zmienić słowo "false" na "true". ArduinoIDE13

 4. Miernik jest również w stanie wysyłać dane do serwisu aqi.eco. Instrukcja konfiguracji aqi.eco znajduje się na osobnej stronie.

 5. Teraz możemy zweryfikować nasz kod(Punkt 3., podpunkt 1.). Jeśli wszystko poprawnie się skompiluje możemy przejść do składania fizycznych części naszego miernika smogu. Dokładny opis w Instrukcja podłączenia elektroniki.

 6. Wszystkie wartości podane w pliku defaultConfig.h są domyślnymi wartościami potrzebnymi przy pierwszym uruchomieniu miernika. Każdą z tych pozycji można w dowolnej chwili zmienić w zakładce Ustawienia w panelu Smogomierza.