Skip to content
Permalink
Browse files

update to 2.7.4 - Smogly init!

 • Loading branch information
bfaliszek committed Jan 18, 2020
1 parent 4f185dc commit 3dfa4f5c3a27bcf5c89c5012df74aae7dd9267c8
Showing with 6,341 additions and 650 deletions.
 1. +4 −7 README.md
 2. +761 −121 Smogomierz.ino
 3. +5 −1 defaultConfig.h
 4. BIN firmware/{ → ESP32}/ESP32_Smogomierz_2.7.2_HPMA115S0_build_4.10.2019.bin
 5. BIN firmware/{ → ESP32}/ESP32_Smogomierz_2.7.2_PMS-SparkFunBME280_build_4.10.2019.bin
 6. BIN firmware/{ → ESP32}/ESP32_Smogomierz_2.7.2_PMS_build_4.10.2019.bin
 7. BIN firmware/{ → ESP32}/ESP32_Smogomierz_2.7.2_SDS011_build_4.10.2019.bin
 8. BIN firmware/ESP32/ESP32_Smogomierz_2.7.3_HPMA115S0_build_17.01.2020.bin
 9. BIN firmware/ESP32/ESP32_Smogomierz_2.7.3_PMS-SparkFunBME280_build_17.01.2020.bin
 10. BIN firmware/ESP32/ESP32_Smogomierz_2.7.3_PMS_build_17.01.2020.bin
 11. BIN firmware/ESP32/ESP32_Smogomierz_2.7.3_SDS011_build_17.01.2020.bin
 12. BIN firmware/ESP32/ESP32_Smogomierz_2.7.3_SPS30_build_17.01.2020.bin
 13. BIN firmware/{ → ESP8266}/ESP8266_Smogomierz_2.7.2_HPMA115S0_build_4.10.2019.bin
 14. BIN firmware/{ → ESP8266}/ESP8266_Smogomierz_2.7.2_PMS-SparkFunBME280_build_4.10.2019.bin
 15. BIN firmware/{ → ESP8266}/ESP8266_Smogomierz_2.7.2_PMS_build_4.10.2019.bin
 16. BIN firmware/{ → ESP8266}/ESP8266_Smogomierz_2.7.2_SDS011_build_4.10.2019.bin
 17. BIN firmware/ESP8266/ESP8266_Smogomierz_2.7.3_HPMA115S0_build_17.01.2020.bin
 18. BIN firmware/ESP8266/ESP8266_Smogomierz_2.7.3_PMS-SparkFunBME280_build_17.01.2020.bin
 19. BIN firmware/ESP8266/ESP8266_Smogomierz_2.7.3_PMS_build_17.01.2020.bin
 20. BIN firmware/ESP8266/ESP8266_Smogomierz_2.7.3_SDS011_build_17.01.2020.bin
 21. BIN firmware/ESP8266/ESP8266_Smogomierz_2.7.3_SPS30_build_17.01.2020.bin
 22. BIN firmware/prerelease_ESP32_Smogomierz_2.7.3_PMS_build_14.11.2019.bin
 23. BIN firmware/prerelease_ESP8266_Smogomierz_2.7.3_PMS_build_14.11.2019.bin
 24. +15 −0 instrukcje/aqi-eco.md
 25. +7 −3 instrukcje/components.md
 26. BIN instrukcje/esp32_pins.jpg
 27. +27 −3 instrukcje/hardware.md
 28. +5 −2 instrukcje/software-additionals.md
 29. +3 −3 instrukcje/software-bin.md
 30. +14 −12 instrukcje/software.md
 31. +1 −1 instrukcje/soldering.md
 32. +120 −1 src/Adafruit_BMP280.cpp
 33. +50 −13 src/Adafruit_BMP280.h
 34. +2 −3 src/HTU21D.h
 35. +171 −131 src/WiFiManager.cpp
 36. +24 −5 src/WiFiManager.h
 37. +5 −1 src/airmonitor.cpp
 38. +145 −0 src/aqieco.cpp
 39. +4 −0 src/aqieco.h
 40. +10 −2 src/autoupdate.cpp
 41. +18 −3 src/config.h
 42. +12 −8 src/default_intl.h
 43. +124 −0 src/esp32/SDS011.cpp
 44. +39 −0 src/esp32/SDS011.h
 45. +999 −0 src/esp8266/SDSwebserver.h
 46. +123 −0 src/esp8266/SdsDustSensor.cpp
 47. +190 −0 src/esp8266/SdsDustSensor.h
 48. +140 −0 src/esp8266/SdsDustSensorCommands.h
 49. +18 −0 src/esp8266/SdsDustSensorResults.cpp
 50. +158 −0 src/esp8266/SdsDustSensorResults.h
 51. +78 −0 src/esp8266/Serials.h
 52. 0 src/esp8266/{bme280.h → bme280_0x76.h}
 53. +276 −0 src/esp8266/bme280_0x77.h
 54. +190 −0 src/hpma115S0.cpp
 55. +124 −0 src/hpma115S0.h
 56. +17 −55 src/html-content.h
 57. +10 −6 src/intl/intl_en.h
 58. +9 −5 src/intl/intl_pl.h
 59. +52 −0 src/printf.h
 60. +21 −20 src/smoglist.cpp
 61. +61 −50 src/spiffs.cpp
 62. +1,265 −0 src/sps30.cpp
 63. +425 −0 src/sps30.h
 64. +21 −20 src/strings_en.h
 65. +8 −0 src/translator.h
 66. +590 −174 src/webserver.h
@@ -2,17 +2,17 @@

![Smogly1](https://raw.githubusercontent.com/hackerspace-silesia/Smogomierz/master/instrukcje/photos/Smogomierz1.jpg)

Smogly to niekomercyjny projekt łatwego w budowie i taniego miernika zanieczyszczeń powietrza. Projekt jest w pełni otwarty i łatwy w modyfikowaniu.
Smogly to niekomercyjny projekt łatwego w budowie i taniego miernika zanieczyszczeń powietrza. Projekt jest w pełni otwarty i łatwy w modyfikowaniu.

Smogly nie wysyła Twoich danych do żadnego serwisu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Dane pomiarowe z Twojego miernika należą do Ciebie i to od Ciebie zależy co z nimi zrobisz i komu je udostępnisz. Jeśli tylko Ty chcesz mieć dostęp do swoich danych, to masz do tego prawo. Jeśli jednak chcesz się nimi podzielić, to w karcie Konfiguracji panelu Smogly masz możliwość wyboru kilku serwisów, do których możesz wysłać dane. Wśród nich znajdziesz między innymi serwis [AirMonitor](http://mapa.airmonitor.pl), [ThingSpeak](https://thingspeak.com), czy bazę danych [InfluxDB](https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/). Smogly posiada również [wtyczkę Homebridge](https://github.com/bfaliszek/homebridge-smogomierz).
Smogly nie wysyła Twoich danych do żadnego serwisu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Dane pomiarowe z Twojego miernika należą do Ciebie i to od Ciebie zależy co z nimi zrobisz i komu je udostępnisz. Jeśli tylko Ty chcesz mieć dostęp do swoich danych, to masz do tego prawo. Jeśli jednak chcesz się nimi podzielić, to w karcie Konfiguracji panelu Smogomierza masz możliwość wyboru kilku serwisów, do których możesz wysłać dane. Wśród nich znajdziesz między innymi serwis [AirMonitor](http://mapa.airmonitor.pl), [ThingSpeak](https://thingspeak.com), [aqi.eco](https://aqi.eco/), czy bazę danych [InfluxDB](https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/). Smogomierz posiada również [wtyczkę Homebridge](https://github.com/bfaliszek/homebridge-smogomierz).

Smogly po pierwszym uruchomieniu tworzy własną sieć WiFi o nazwie "Smogly-deviceName"(np. "Smogly-328017"). Po podłączeniu się z nią, będziesz miał możliwość skonfigurowania połączenia WiFi z własną siecią domową. Z listy dostępnych sieci wybierz swoją własną i podaj do niej hasło. Smogly zapisze dane w swojej pamięci wewnętrznej i ponownie się uruchomienie. Dalszą konfigurację wykonasz już przez przeglądarkę internetową wchodząc pod adres Smogly-deviceName.local lub IP_Smogly(do sprawdzenia na routerze).
Smogly po pierwszym uruchomieniu tworzy własną sieć WiFi o nazwie "Smogly-deviceName"(np. "Smogly-328017"). Po podłączeniu się z nią, będziesz miał możliwość skonfigurowania połączenia WiFi z własną siecią domową. Z listy dostępnych sieci wybierz swoją własną i podaj do niej hasło. Smogly zapisze dane w swojej pamięci wewnętrznej i ponownie się uruchomienie. Dalszą konfigurację wykonasz już przez przeglądarkę internetową wchodząc pod adres Smogly-deviceName.local lub IP_Smogly(do sprawdzenia na routerze).

Stworzyliśmy również aplikację dla systemów Windows, macOS oraz Linux), która umożliwia w łatwy sposób wgranie oprogramowania oraz znajdowanie adresu IP Twojego miernika! Możesz ją pobrać ze strony [github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz-Flashing-Tool](https://github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz-Flashing-Tool/releases).

## Darowizny

Projekt Smogly jest rozwijany od ponad roku. Wszystko w ramach projektu Smogly robione jest za darmo, w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój projektu, to możesz przekazać darowiznę na Stowarzyszenie Hackerspace Silesia. Najprościej można to zrobić przez specjalny formularz znajdujący się na stronie: [hs-silesia.pl/smogomierz](https://hs-silesia.pl/smogomierz/).
Projekt Smogly jest rozwijany od 2017 roku. Wszystko w ramach projektu Smogly robione jest za darmo, w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój projektu, to możesz przekazać darowiznę na Stowarzyszenie Hackerspace Silesia. Najprościej można to zrobić przez specjalny formularz znajdujący się na stronie: [hs-silesia.pl/smogomierz](https://hs-silesia.pl/smogomierz/).

<a href="https://hs-silesia.pl/smogomierz/"><img align="left" width="1204" height="336" src="https://smogomierz.hs-silesia.pl/WsparcieSmogomierzeHS.jpg"></a>

@@ -38,6 +38,3 @@ Gotowe zestawy części potrzebnych do zbudowania własnego Smogly, dostępne s

[Instrukcja instalacji oprogramowania wymaganego do kompilacji oprogramowania z repozytorium](https://github.com/hackerspace-silesia/Smogomierz/blob/master/instrukcje/software.md)

### Tested on:

ArdinoIDE 1.8.10 – https://www.arduino.cc/en/main/software

0 comments on commit 3dfa4f5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.