Skip to content
A hand gliding simulator controller for VR apps
Processing C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Code
Study
schematics
I can fly - Cost.ods
LICENSE
README.md

README.md

I-can-fly

Ένα χειριστήριο προσομοίωσης αιωρόπτερου για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας - A hand gliding simulator controller for VR apps Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα απλό και πρωτότυπο χειριστήριο για εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, με το οποίο οι χρήστες να μπορούν να μετακινούνται στον εικονικό τρισδιάστατο χώρο, έχοντας την αίσθηση ότι πετάν με αιωρόπτερο. Θέλουμε η κατασκευή μας να είναι απλή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Θα περιλαμβάνει ένα γυροσκόπιο και θα στέλνει τα δεδομένα ασύρματα στην συσκευή που είναι το παιχνίδι. Το άτομο που θα παίζει το παιχνίδι θα την κρατάει στα χέρια του και ανάλογα με την κλίση που θα της δίνει, θα μετακινείται στον τρισδιάστατο χώρο του παιχνιδιού. Επίσης το χειριστήριο θα δίνει και ανατροφοδότηση στον χρήση με μικρές δονήσεις και έναν ανεμιστήρα που θα δημιουργεί την αίσθηση του αέρα.

Τρόπος λειτουργίας

Ανάλογα τον τρόπο (κλίση) με τον οποίο το κρατάει ο χρή- στης, μεταφέρει τα δεδομένα από το γυροσκόπιο στην εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας στον υπολογιστή (processing), αλλάζοντας την περιστροφή του εικονικού 3Δ αντικειμένου.

  • Αν οι γωνίες κλίσης είναι πάνω από 20 μοίρες, ενεργοποιούνται κινητήρες δόνησης και ανεμιστήρας ώστε να δίνεται η αίσθηση της ταχύτητας στον χρήστη.

Μελλοντικά σχέδια

  • Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα μας εκτελείται σε υπολογιστές. Στα άμεσα σχέδια μας είναι να το μεταφέρουμε σε κινητές συσκευές. Έχουμε ήδη αποκτήσει τις μονάδες bluetooth για το arduino και αυτό που μένει είναι να κάνουμε τις αλλαγές στα προγράμματα μας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την περιγραφή του έργου μας στην ιστοσελίδα του ομίλου.

You can’t perform that action at this time.