Skip to content
kpc21 edited this page Sep 15, 2023 · 57 revisions
Clone this wiki locally

Składki

Hakierspejs jest niezależną organizacją non-profit. Na ten moment finansujemy się ze składek. Płacenie składki uprawnia do samodzielnego odwiedzania siedziby oraz udziału w głosowaniach na temat wydatków. Ich płacenie nie jest jednak konieczne aby po prostu uczestniczyć w społeczności czy pojawiać się na spotkaniach otwartych.

Pieniądze ze składek są przeznaczane na opłacenie naszych comiesięcznych kosztów, utrzymanie płynności oraz rozwój siedziby. Więcej informacji o naszych przychodach i wydatkach można znaleźć na naszym dashboardzie.

Płacenie składek

Jeśli nie jesteś jeszcze formalnym członkiem HS-u, możesz nas wspierać darowiznami. Przyjmujemy dowolne kwoty, jednak jeśli chcesz nas wspierać regularnie, sugerujemy comiesięczne wpłacanie kwoty 100 zł.

Jeśli natomiast jesteś formalnym członkiem, zobowiązałeś/łaś się do regularnego wpłacania składek. Aktualnie przyjętą przez nas kwotą składki jest 100 zł (oczywiście można też wpłacać większe kwoty). W przypadkach szczególnych możliwe jest negocjowanie wysokości składki z zarządem.

Sugerujemy ustawienie stałego zlecenia w banku na wpłaty składek – w ten sposób nie zapomnisz o kolejnej wpłacie.

Numer konta Hakierspejsu: 56 1140 2004 0000 3902 8108 9394 (mBank)

Tytuł przelewu:

  • dla nie-członków: "darowizna na cele statutowe"
  • dla członków: "[ksywka] – składka członkowska – [okres]", np. "d33tah – składka członkowska – pełna miesięczna", lub z podaniem konkretnego miesiąca
    (tj. jeśli złożyłeś/łaś deklarację członkowską i została ona zaakceptowana poprzez podpis członka Zarządu)

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Hakierspejs Łódź, KRS 0000890497

Przy przesyłaniu pierwszej składki mile widziane jest podanie d33tahowi swojego adresu e-mail. Dzięki temu możliwe będzie otrzymywanie potwierdzeń o tym, że składka już została zaksięgowana oraz przypomnień o zaleganiu ze składkami.

Czy można przekazać 1% podatku PIT na Hakierspejs?

Nie, nie mamy statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Jak najbardziej zachęcamy do przekazania Twojego 1% na wybrany przez Ciebie szczytny cel.

Proces decyzyjny

W jaki sposób podejmowana jest decyzja o tym, na co Hakierspejs wyda część swojego budżetu? Do tej pory działamy raczej na zasadzie precedensów, dlatego w tej sekcji znajduje się opis paru case study zamiast zbioru reguł.

Podstawową zasadą polityki finansowej Hakierspejsu jest dążenie do masymalnego rozsądnego poziomu przejrzystości - przy zachowaniu m.in. prywatności składkowiczów. Drugim priorytetem jest dotrzymywanie bieżących zobowiązań. Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Hakierspejsu chcemy być postrzegani jako organizacja, która odpowiedzialnie podchodzi do finansów, pilnuje aby istniała "poduszka finansowa", a jakiekolwiek wolne środki były wydawane sprawiedliwie i z korzyścią dla spejsu.

Aby to osiągnąć, staramy się unikać spontanicznych zakupów. Jeżeli wydatek da się zaplanować (np. nie jest to opłacenie nagłej naprawy hydrauliki, bo w środku nocy coś się rozwaliło), staramy się najpierw go ogłosić i ewentualnie przedyskutować. Było tak na przykład w momencie remontu pierwszej siedziby HSŁ: potrzebowaliśmy coś zrobić z podłogą i wszystkie scenariusze zakładały około tysiąca złotych. Dopiero w momencie, kiedy większość składkowiczów zgodziła się na konkretną kwotę, przenieśliśmy ją do rezerwy. Umówiliśmy się wtedy, że pierwsza osoba która podejmie się remontu, może ten koszt rozdysponować, a po zakończeniu remontu kwota zostanie zwrócona z konta spejsu.

Po wystartowaniu siedziby zaczęło się pojawiać dużo nieplanowanych kosztów. Wiele z nich było dość małych i regularne głosowania na przeznaczonej tylko dla składkowiczów części forum zaczęły męczyć, dlatego powołaliśmy zarząd tymczasowy i umówiliśmy się, że w każdym miesiącu może on wydawać do 400 zł bez konsultowania tego z resztą organizacji. Pozostałe wydatki zaczęliśmy dyskutować na bieżących spotkaniach (do tej pory głównie na Mumble) i po osiągnięciu konsensusu w małym gronie, ogłaszaliśmy na liście mailingowej plan wydania pieniędzy, zastrzegając że weto ze strony któregokolwiek ze składkowiczów (w ciągu 24-72h, zależnie od sytuacji) doprowadzi do rozpoczęcia dyskusji, głosowania lub użycia miesięcznego budżetu 400 zł od zarządu.

Rezerwy

Nie wszystkie pieniądze z konta HSŁ mogą być wydawane w tym trybie. Jako że nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem ile pieniędzy dostaniemy w danym miesiącu ze składek ani na jakim poziomie będą nasze nieplanowane wydatki, staramy się budować rezerwę pieniędzy "nie do ruszenia". W statucie mamy zapisane że:

Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zapasu środków na kontach Stowarzyszenia wystarczającego na pokrycie stałych zobowiązań Stowarzyszenia przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Z tego powodu staramy się pilnować aby wszystkie miesięczne wydatki stałe przemnożone przez jeden kwartał były odnotowane na naszej stronie internetowej.

Trzeba też pamiętać, że niektóre nieplanowane wydatki wymagają dużego nakładu pieniędzy na początku. Przykładowo, gdybyśmy mieli teraz zmienić siedzibę, najprawdopodobniej pojawiłyby nam się następujące koszty:

  1. Wszelkie naprawy przywracające stan poprzedni lokalu (kilkaset złotych),
  2. Wynajęcie nowego lokalu, w tym opłacenie kaucji (parę tysięcy złotych),
  3. Remont nowego lokalu (parę tysięcy złotych),
  4. Przewiezienie rzeczy między siedzibami (kilkaset złotych).

Z tego powodu optimum byłoby dążenie do rezerwowania 12-krotności miesięcznych kosztów i priorytetyzowanie planowalnych wydatków.

Oszczędzanie a rezygnacja z subskrypcji

Oczywiście opisane powyżej rozumowanie nie dotyczy to sytuacji gdy cięcie kosztów byłoby "wylewaniem dziecka z kąpielą", ale to zawsze najlepiej przedyskutować. Przykładowo, długo zastanawialiśmy się czy koszt około 40 zł miesięcznie za obecność na meetup.com jest uzasadniony, czy też lepiej byłoby się z tej subskrypcji wycofać? Podobnie z wyborem konta bankowego: czy konto które ma niższe opłaty (miesięczne i/lub za przelew) jest zawsze lepsze niż droższe?

Rzeczy które warto rozważyć przed podjęciem decyzji:

  1. Jak duża jest skala oszczędności/wydatku w skali roku? Jak przekłada się na ilość zbieranych składek 100 zł?
  2. Co tak naprawdę zyskujemy lub tracimy? Czy może nam to przyciągnąć członków?

Przykładowo: Meetup kosztuje około 500 zł rocznie. Koszt ten "zwróci" nam się jeżeli przez ten czas zauważy nas chociaż jeden nowy członek HSŁ, który będzie opłacał składki 100 zł przez 5 miesięcy. Podobnie jest z bankiem: droższy bank może wygodniej udostępniać nam bieżące informacje o otrzymywanych składkach, dzięki czemu jeżeli ktoś zalega z nimi - ksiemgowy automatycznie wyśle mu e-maila, potencjalnie oszczędzając HSŁ pieniądze jeżeli szybkie przypomnienie okaże się skuteczne.

Symulacja kosztów

Raz na jakiś czas aktualizowany jest też arkusz kalkulacyjny z symulacją przychodów i kosztów HSŁ. Dzięki niemu można np. ustalić co działoby się z finansami organizacji, gdyby nasz budżet miesięczny przez dłuższy czas był "pod kreską":

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wSrGyC35I6sExcASG-5LAAX1B-1KP9aOz2nt_m5Tns/edit

Z symulacji można na przykład wywnioskować, że przy odpowiednio wysokim stanie konta, ujemny bilans przez kilka miesięcy można "przeżyć", co daje nam czas na ewentualną reakcję: próby przyciągnięcia większej ilości członków lub - jeśli to się nie uda - wypowiedzenia umowy najmu.

Ksiemgowy

Składki są automatycznie księgowanie przez projekt https://github.com/hakierspejs/ksiemgowy. Przez "ksiemgowanie" rozumiane jest odnotowanie przelewu w bazie danych oraz poinformowanie o tym nadawcy, a następnie zaktualizowanie strony głównej Hakierspejsu oraz metryk w naszej Grafanie.

Przypomnienie o składkach

Wiadomość wysyłana jest automatycznie co kilka dni przez program "ksiemgowy". Adresatem są osóby, które przelały przynajmniej jedną składkę i podały swój adres e-mail, ale potem nie przelały kolejnej przez ponad 35 dni. Jeśli nie chcesz w przyszłości dostawać tego typu wiadomości, daj znać Jackowi przez Telegrama, Matriksa albo wyślij oddzielnego maila.

Przelewy ksiemgują się automatycznie, a czas ksiemgowania może wydłużyć się do 7 dni. Z tego powodu, jeżeli niedawno poszedł od Ciebie przelew, ale ciągle dostajesz te wiadomości, zignoruj je albo daj znać Jackowi.