Skip to content
kpc21 edited this page Jun 16, 2023 · 27 revisions

This page also has an ENGLISH VERSION!


Czym jest Hakierspejs?

Hakierspejs to przestrzeń na realizację różnego rodzaju kreatywnych projektów oraz skupianie wokół nich społeczności. Lubimy tworzyć, hakować, psuć, naprawiać, eksperymentować, pomagać sobie nawzajem i wymieniać się pomysłami. Lubimy też ruchy wolnej kultury i wolnego i otwartego oprogramowania. Inne źródła definicji: wikipedia, HSWAW, HSKRK.

Jak dołączyć do HS?

Ciągle jesteśmy na początkowym etapie egzystencji, jednak mamy już grupę ludzi, którzy tworzą aktywną społeczność i której możesz być częścią. Możesz tworzyć HS razem z nami poprzez spotkania i wspólne projekty.

Możesz:

Zaangażuj się!

Kiedy powstał Hakierspejs?

Pierwsze spotkanie odbyło się 15 stycznia 2020 roku.

Od 22 marca 2021 roku działamy jako zarejestrowane stowarzyszenie.

Co trzeba umieć, żeby pasować do HSŁ?

Do uczestnictwa w HSŁ nie trzeba przeczytać żadnej obowiązkowej lektury ani przejść żadnego testu czy rytuału inicjacyjnego. Nie mamy minimalnego wymaganego poziomu wiedzy i staramy się stworzyć społeczność, gdzie można uczyć się od innych i zadawać pytania bez obawy, że braki w wiedzy wyjdą na jaw. Owszem, wiedza wielu członków potrafi onieśmielać, ale jednocześnie wszyscy pamiętamy, jak to było uczyć się podstaw różnych tematów. Nasza wiedza i umiejętności są też bardzo różnorodne, co oznacza że każdy z nas ma takie tematy, których dopiero planuje się nauczyć.

Dlatego lepszym pytaniem jest: „czym interesujemy się w HSŁ?”. Pomimo naszej różnorodności, niektóre tematy pojawiają się szczególnie często więc łatwiej będzie ci nawiązać kontakt jeśli ciebie też obchodzą. Są to między innymi: wolna kultura i wolne i otwarte oprogramowanie, ruch DIY, systemy Uniksowe, bezpieczeństwo informacji, sieci komputerowe, elektronika, fizyka i ogólnie tematy okołonaukowe. Pamiętaj, że jeżeli akurat nikt nie poruszył tematu, który jest twoim konikiem – możesz być pierwszą osobą! Być może zaczniesz w Hakierspejsie nową podgrupkę entuzjastów.

Clone this wiki locally