Mvc Etkinlik Takvimi Yapımı
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
EtkinlikTakvimi3
README.md

README.md

Mvc Etkinlik Takvimi Yapımı 3

Merhaba arkadaşlar;

Bu makalemde sizlere mvc'de datepicker ile  etkinlik takvimi yapımını anlatmaya çalışacağım. Daha önce jquery ui datepicker ile bir anlatım yapmıştım bu makalemde ise boostrap datepicker ile entegrasyonu sağlıyor olacağız

Öncelikle Basic Mvc projesi açıyoruz.

_Layout'umuza

    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/Content/bootstrap-datetimepicker.css" rel="stylesheet" />
    <link href="~/Content/jquery.qtip.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="~/Content/Site.css" rel="stylesheet" />

css lerini ve

    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="/scripts/moment.min.js"></script>
    <script src="/scripts/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="~/Scripts/moment-with-locales.min.js"></script>
    <script src="/scripts/bootstrap-datetimepicker.js"></script>
    <script src="~/Scripts/jquery.qtip.min.js"></script>

javascriptlerini reference gösteriyoruz.

Daha sonra View > Home > Index sayfamızı açıyoruz.(Böyle bir view iniz yoksa Home adında controller ekleyip Index Action ına sağ tıklayıp Add View e tıklayın).

gerekli html kodlarımızı yazıyoruz.

Ardında gerekli javascript kodlarımızı yazıyoruz.

HomeController kısmımız

Ben verileri statik olarak doldurdum sizin db den çekip EvenModel ile maplemeniz gerekmektedir.

ve sonuç aşağıdaki gibi :)

Saygılarımla