.net core 2.0 HostedService Zamanlanmış Görevler
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
HostedServiceTestService
README.md

README.md

.net core 2.0 HostedService Zamanlanmış Görevler

Merhaba arkadaşlar,

Bu bölümde sizlere .net core 2.0 ile beraber gelen HostedService işlemlerini anlatmaya çalışacağım. HostedService arkaplanda belirli zamanlarda zamanlanmış görevlerimizin çalışmasını sağlar. .net core Microsoft.Extensions.Hosting ile gelen bu özellik sayesinde zamanlanmış görevleriniz için ekstra Windows servis yazmaya yada hangfire gibi çok fazla kaynak tüketen uygulamaları kullanmaya gerek kalmayacak. Yönetimde tamamen sizin elinizde olacak. Belirli zamanlarda periyodik olarak çalışmasını istediğiniz işlemlerinizi bir sınıfta belirterek HostedService sınıfından türetip injection larınızı yapmanız yeterli olacaktır. Web uygulamanız ayağa kalktığında arkaplanda servislerinizde asenkron olarak çalışmaya başlayacaktır. Ben boş bir .net core 2.0 web projesi oluşturdum. Sonrasında ise projemize HostedService isimli abstract bir class ekliyoruz.

http://www.yazilimcigunlugu.com/post/net-core-20-hostedservice-zamanlanmis-gorevler