Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
240 lines (122 sloc) 6.44 KB

Kali Linux Kurulumu

NAT Network Kurulumu

 • İlk olarak File menüsü altından Preferences kısmı açılır.

1

 • Açılan menüden Network alt menüsüne geçilir. Buradan sağ tarafta yer alan Adds new NAT network butonuna tıklanır.

2

 • Burada yeni eklenen NatNetwork seçeneğine çift tıklanır.

3

 • Network ismi ve ip aralığı belirlenir.

![4](images/kali-linux/NAT Network Details_008.png)

 • Resimdeki gibi seçilerek devam edilir.

![5](images/kali-linux/VirtualBox - Preferences_009.png)

Sanal Makinenin Oluşturulması

 • Yeni bir sanal makine oluşturmak için New butonuna tıklıyoruz.

6

 • Sanal makinenin ismini belirleyip Type ve Version kısımları aşağıdaki gibi seçiyoruz.

![7](images/kali-linux/Create Virtual Machine_011.png)

 • Memory Size 1024 MB olarak belirliyoruz ve next diyoruz.

![8](images/kali-linux/Create Virtual Machine_012.png)

 • Create a virtual hard disk now seçeneğini seçip devam ediyoruz.

![9](images/kali-linux/Create Virtual Machine_013.png)

 • VDI seçeneğini seçip devam ediyoruz.

![10](images/kali-linux/Create Virtual Hard Disk_014.png)

 • Dynamically allocated seçeneğini seçip devam ediyoruz.

![11](images/kali-linux/Create Virtual Hard Disk_015.png)

 • File boyutunu 20 GB yapıp Create diyoruz.

![12](images/kali-linux/Create Virtual Hard Disk_016.png)

 • pentest isimli sanal makinemiz aşağıdaki gibi oluşmuş oluyor.

13

 • Burada yeni oluşturulan sanal makine seçili iken Settings butonuna tıklıyoruz.

14

 • Sağ kısımdan Network butonuna tıklayıp daha önceden oluşturduğumuz NAT networkünü seçiyoruz.

![15](images/kali-linux/pentest - Settings_019.png)

 • Daha sonra sol kısımdan Storage kısmına geçiyoruz.

![16](images/kali-linux/pentest - Settings_020.png)

 • Burada aşağıdaki gibi Choose Virtual Optical Disk File diyoruz.

17

 • İndirdiğimiz Kali Linux imajının yolunu seçiyoruz.

18

 • OK deyip devam ediyoruz.

![19](images/kali-linux/pentest - Settings_024.png)

Kali Linux Kurulumu

 • Yeni oluşturduğumuz sanal makineyi çalıştırmak için Start butonuna tıklıyoruz.

19

 • Aşağıdaki gibi Install seçmesini seçip devam ediyoruz.

20

 • Buradan dil olarak English seçiyoruz. Siz Türkçe de seçebilirsiniz.

21

 • Ülke seçiminde önce Other seçmesini seçip,

22

 • Asia deyip,

23

 • Turkey seçiyoruz.

24

 • Daha sonra aşağıdaki gibi seçip devam ediyoruz. Buraları kendinize uygun olarak değiştirebilirsiniz.

25

 • Aşağıdaki gibi Türkçe klavye seçip devam ediyoruz.

26

 • Burada kurulumu bekliyoruz.

27

 • Hostname belirleyip devam ediyoruz.

28

 • Domain kısmını boş bırakıyoruz.

29

 • Parolamızı giriyoruz. Onay kutucuğu geldiğinde tekrardan giriyoruz.

30

 • Bekliyoruz.

31

 • Sanal makine içerisindeki tüm diski kullanmak adına aşağıdaki gibi seçebiliriz. Full-disk encryption özelliği ile birlikte kuracaksanız Guided - use entire disk and set up encrypted LVM seçeneğini seçebilirsiniz.

32

 • Aşağıdaki gibi seçip devam ediyoruz.

33

 • Tüm dosyaları tek bölümde tutabiliriz. Bunun için aşağıdaki seçeneği seçiyoruz.

34

 • Bölümleme işini bitiriyoruz.

35

 • Yes deyip devam ediyoruz.

36

 • Verilerin diske kopyalanmasını bekliyoruz.

37

 • Burada Yes diyip devam ediyoruz.

38

 • Direk continue diyip devam ediyoruz.

39

40

 • Yes diyip devam ediyoruz.

41

 • Aşağıdaki gibi seçip devam ediyoruz.

42

 • Bekliyoruz.

43

 • Continue deyip devam ediyoruz.

44

 • Burada sağ alttaki kısımda hiçbirşeyin seçili olmadığından emin oluyoruz.

45

 • Username giriyoruz.

46

 • Password giriyoruz. Eğer herhangi bir problem yoksa önünüze masaüstü gelmesi gerekiyor.

47

Guest Eklentilerinin Kurulumu

 • İlk önce Devices menüsü altından Insert Guest Additions CD image seçeneği ile cd'yi bağlıyoruz.

48

 • Terminal'i açıyoruz.

49

cp /media/cdrom0 vbox -r
cd vbox/
./VBoxLinuxAdditions.run
 • Komutlarını aşağıdaki gibi sırayla çalıştırıyoruz.

50

51

 • Machine->Reset Host deyip sistemi baştan başlatıyoruz ve kurulumu tamamlamış oluyoruz. Burada doğrudan komut satırından reboot komutu verilerek de sistem yeniden başlatılabilir.

![52](images/kali-linux/Workspace 1_061.png)

Sistemin Güncellenmesi

 • Aşağıdaki komutu çalıştırarak sistemi güncelleyebilirsiniz.

sudo apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade && apt-get -f install && apt-get autoremove

53

54

Snapshot Alınması

 • Tüm işlerinizi tamamladıysanız sol üstten Snapshot seçmesine tıklayıp aşağıdaki gibi makinenizin son durumunun snapshot'ını alabilirsiniz.

55

You can’t perform that action at this time.