Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
LICENSE
README
buddypress-tr_TR.mo
buddypress-tr_TR.po

README

/* --------------------------------------------------------------------------
          Turkish Translation for BuddyPress
    BuddyPress - the social networking plugin for Wordpress Mu -
        
            BuddyPress Türkçe Çevirimi
      BuddyPress - WordPress Mu için social ağ eklentisi -
      
                 Yazanlar:
        Halil Köklü <info (at) halilkoklu (dot) de>
       Görkem Çetin <gorken.cetin (at) gmail (dot) com>
		 			rugzO <rugzo (at) msn (dot) com>
----------------------------------------------------------------------------- */


/* BuddyPress nedir?
----------------------------------------------------------------------------- */

BuddyPress Wordpress Mu sürümünüze sosyal ağ funksiyonlarıyla donatan bir
eklenti.

/* Nasıl indirebilirim?
----------------------------------------------------------------------------- */

https://github.com/halk/BuddyPressTR sayfasında sağda "Downloads" linkine
tıklayarak en son sürümü indiriniz. ZIP dosyasını açınız.

buddypress-tr_TR.mo Buddypress'e yüklenecek dosya
buddypress-tr_TR.po Dil sürümünü düzenleme dosyası

/* Nasıl yükleyebilirim?
----------------------------------------------------------------------------- */

BuddyPress plugin klasöründe bulunan “bp-languages” klasörün içine indirmiş
olduğun dil sürümünü (buddypress-tr_TR.mo dosyasini) yükle. WPMU ayarlarında 
Türkçe dilini aktif olup olmadığını kontrol et, değilse aktifleştir.

/* Nasıl katkıda bulunabilirim?
----------------------------------------------------------------------------- */

Katkıda bulunmak istiyorsan Halil Köklü'ye (info (at) halilkoklu (dot) de) mail
yazarak nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenebilirsin.
Something went wrong with that request. Please try again.