Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
933 lines (723 sloc) 22.6 KB
msgid ""
msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
#: templates/spam.tpl:105
msgid "Disabled"
msgstr "Ingen"
#: templates/spam.tpl:106
msgid "Low"
msgstr "Låg"
#: templates/spam.tpl:107
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"
#: templates/spam.tpl:108
msgid "High"
msgstr "Hög"
#: templates/header.tpl:40 templates/spam.tpl:14
msgid "Spam settings"
msgstr "Spaminställningar"
#: templates/spam.tpl:48 templates/spam.tpl:112
msgid "Level"
msgstr "Nivå"
#: templates/index.tpl:22 templates/index.tpl:46
msgid "All"
msgstr "Alla"
#: templates/bwlist.tpl:38 templates/bwlist.tpl:158
msgid "For recipient"
msgstr "För mottagare"
#: templates/bwlist.tpl:25
msgid "Search for..."
msgstr "Sök efter..."
#: templates/bwlist.tpl:72 templates/bwlist.tpl:79 templates/bwlist.tpl:92
#: templates/bwlist.tpl:99
msgid "everyone"
msgstr "alla"
#: templates/spam.tpl:96
msgid "Edit"
msgstr "Ändra"
#: templates/bwlist.tpl:64 templates/bwlist.tpl:83 templates/bwlist.tpl:103
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: templates/spam.tpl:67
msgid "No spam settings"
msgstr "Inga spaminställningar"
#: templates/bwlist.tpl:185
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
#: templates/spam.tpl:104
msgid "Select level"
msgstr "Välj nivå"
#: templates/bwlist.tpl:164
msgid "Select all"
msgstr "Markera alla"
#: templates/bwlist.tpl:165
msgid "Add custom"
msgstr "Lägg till egen"
#: templates/spam.tpl:143
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: templates/spam.tpl:144
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: templates/index.tpl:19 templates/index.tpl:43
msgid "History"
msgstr "Historik"
#: templates/index.tpl:20 templates/index.tpl:44
msgid "Queue"
msgstr "Kö"
#: templates/index.tpl:21 templates/index.tpl:45
msgid "Quarantine"
msgstr "Karantän"
#: templates/index.tpl:24 templates/index.tpl:134
msgid "Archive"
msgstr "Arkiv"
#: templates/index.tpl:59 templates/index.tpl:205
msgid "Search filter"
msgstr "Sökfilter"
#: templates/preview.tpl:28
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"
#: templates/index.tpl:81
msgid "Delete selected"
msgstr "Ta bort markerande"
#: templates/index.tpl:82
msgid "Bounce selected"
msgstr "Studsa markerade"
#: templates/index.tpl:83
msgid "Release/retry selected"
msgstr "Släpp/återförsök markerade"
#: templates/index.tpl:65 templates/preview.tpl:35 templates/preview.tpl:76
msgid "Release duplicate"
msgstr "Släpp kopia"
#: templates/index.tpl:57 templates/index.tpl:301
msgid "Export CSV"
msgstr "Exportera CSV"
#: templates/index.tpl:96
msgid "Some messages might not be available at the moment due to maintenance."
msgstr "Vissa meddelanden kan inte visas för tillfället pga. underhåll."
#: templates/preview.tpl:59
msgid "From"
msgstr "Från"
#: templates/preview.tpl:60
msgid "To"
msgstr "Till"
#: templates/index.tpl:103 templates/index.tpl:262
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"
#: templates/index.tpl:104
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: templates/preview.tpl:80
msgid "Scores"
msgstr "Poäng"
#: templates/preview.tpl:61
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: templates/preview.tpl:65
msgid "In queue (retry %1)"
msgstr "I kö (återförsök %1)"
#: templates/index.tpl:129
msgid "Release/retry"
msgstr "Släpp/återförsök"
#: templates/index.tpl:134 templates/index.tpl:161
msgid "No matches"
msgstr "Inga träffar"
#: templates/index.tpl:152
msgid "Empty sender"
msgstr "Tom avsändare"
#: templates/index.tpl:169
msgid "Newer"
msgstr "Nyare"
#: templates/index.tpl:170
msgid "Older"
msgstr "Äldre"
#: templates/index.tpl:182
msgid "Results per page:"
msgstr "Resultat per sida:"
#: templates/index.tpl:192
msgid "Diagnostic information:"
msgstr "Diagnostisk information:"
#: templates/index.tpl:222
msgid ""
"Even more fields and operator types are documented on the <a href="
"\"%1\">search filter</a> page."
msgstr ""
"Ännu fler sökargument kan ges och finns dokumenterade på <a href=\"%1\">sök "
"filter</a> sidan."
#: templates/bwlist.tpl:36 templates/bwlist.tpl:143
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"
#: templates/index.tpl:238 templates/index.tpl:243 templates/index.tpl:248
#: templates/index.tpl:253 templates/index.tpl:258 templates/index.tpl:263
msgid "is"
msgstr "är"
#: templates/index.tpl:228
msgid "between"
msgstr "mellan"
#: templates/index.tpl:233
msgid "and"
msgstr "och"
#: templates/index.tpl:237
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: templates/index.tpl:243 templates/index.tpl:248 templates/index.tpl:253
#: templates/index.tpl:258 templates/index.tpl:263
msgid "contains"
msgstr "innehåller"
#: templates/index.tpl:252
msgid "IP"
msgstr "IP"
#: templates/login.tpl:18
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"
#: templates/index.tpl:297
msgid "Clear all"
msgstr "Rensa allt"
#: templates/index.tpl:269
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#: templates/bwlist.tpl:27
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: templates/index.tpl:309
msgid "Choose one or more fields to include in the CSV-file."
msgstr "Välj en eller flera fält att inkludera i CSV-filen."
#: templates/index.tpl:311
msgid "Fields"
msgstr "Fält"
#: templates/index.tpl:351
msgid "Items to export"
msgstr "Antal rader"
#: templates/index.tpl:361
msgid "Include column headers"
msgstr "Inkludera rubriker"
#: templates/index.tpl:362
msgid "Export"
msgstr "Exportera"
#: templates/maintenance.tpl:6
msgid "Maintenance"
msgstr "Underhåll av sidan"
#: templates/maintenance.tpl:9
msgid "Update required. Please run this command on your server."
msgstr "Uppdatering krävs, var vänlig och kör följande kommando på servern."
#: templates/maintenance.tpl:12
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
#: templates/totp.tpl:6
msgid "Manage two-factor authentication"
msgstr "Hantera tvåfaktorsautentisering"
#: templates/totp.tpl:39
msgid "No username with two-factor authentication found."
msgstr "Hittade inga användare med tvåfaktorsautentisering."
#: templates/totp.tpl:56
msgid "Remove two-factor authentication"
msgstr "Ta bort tvåfaktorsautentisering"
#: templates/totp.tpl:58
msgid "No username selected."
msgstr "Ingen användare vald."
#: templates/bwlist.tpl:147
msgid "Whitelist"
msgstr "Vitlista"
#: templates/preview.tpl:10 templates/preview.tpl:57
msgid "Whitelisted"
msgstr "Vitlistad"
#: templates/bwlist.tpl:146
msgid "Blacklist"
msgstr "Svartlista"
#: templates/preview.tpl:19 templates/preview.tpl:66
msgid "Blacklisted"
msgstr "Svartlistad"
#: templates/preview.tpl:30
msgid "Spam classification"
msgstr "Spam klassificering"
#: templates/preview.tpl:34 templates/preview.tpl:88
msgid "Report blocked email (FP)"
msgstr "Rapportera blockerat mail (FP)"
#: templates/preview.tpl:35 templates/preview.tpl:89
msgid "Report blocked email (FP) with email body"
msgstr "Rapportera blockerat mail (FP) med innehåll"
#: templates/preview.tpl:36 templates/preview.tpl:90
msgid "Report spam (FN)"
msgstr "Rapportera spam (FN)"
#: templates/preview.tpl:10 templates/preview.tpl:31
msgid "Text log"
msgstr "Textlogg"
#: templates/preview.tpl:13 templates/preview.tpl:34
msgid "Download"
msgstr "Ladda ner"
#: templates/preview.tpl:15 templates/preview.tpl:36
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: templates/preview.tpl:16 templates/preview.tpl:37
msgid "Bounce"
msgstr "Studsa"
#: templates/preview.tpl:17 templates/preview.tpl:38
msgid "Release"
msgstr "Släpp"
#: templates/preview.tpl:17 templates/preview.tpl:38
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"
#: templates/preview.tpl:51 templates/preview.tpl:63
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: templates/preview.tpl:62
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: templates/preview.tpl:69
msgid "Received by"
msgstr "Mottaget av"
#: templates/preview.tpl:70
msgid "Server"
msgstr "Server"
#: templates/preview.tpl:71
msgid "User"
msgstr "Användare"
#: templates/preview.tpl:72
msgid "Destination"
msgstr "Destination"
#: templates/preview.tpl:138
msgid "Mail flow"
msgstr "E-postflöde"
#: templates/preview.tpl:161
msgid "Current"
msgstr "Nuvarande"
#: templates/preview.tpl:85
msgid "Engine"
msgstr "Motor"
#: templates/preview.tpl:86
msgid "Result"
msgstr "Resultat"
#: templates/preview.tpl:87
msgid "Signature"
msgstr "Signatur"
#: templates/preview.tpl:99
msgid "No Scores"
msgstr "Inga poäng"
#: templates/preview.tpl:110
msgid "No Subject"
msgstr "Ingen ämnesrad"
#: templates/preview.tpl:127
msgid "Content hidden"
msgstr "Innehåll dolt"
#: templates/preview.tpl:127
msgid "You don't have permission to preview content"
msgstr "Du har inte rättigheter att förhandsgranska innehållet"
#: templates/preview.tpl:113
msgid "Content unavailable"
msgstr "Innehållet ej tillgängligt"
#: templates/preview.tpl:113
msgid "Message is not in queue or quarantine"
msgstr "Meddelandet är inte i kön eller karantänen"
#: templates/preview.tpl:135
msgid "Switch to <a href=\"%1\">plain text</a> version"
msgstr "Byt till <a href=\"%1\">text</a> versionen"
#: templates/preview.tpl:138
msgid "Switch to <a href=\"%1\">HTML</a> version"
msgstr "Byt till <a href=\"%1\">HTML</a> versionen"
#: templates/preview.tpl:148
msgid "Added"
msgstr "Tillagda"
#: templates/preview.tpl:150
msgid "Removed"
msgstr "Borttagna"
#: templates/preview.tpl:152
msgid "Headers"
msgstr "Brevhuvuden"
#: templates/user.tpl:102
msgid "Two-factor authentication"
msgstr "Tvåfaktorsautentisering"
#: templates/login.tpl:6 templates/login.tpl:31
msgid "Sign in"
msgstr "Logga in"
#: templates/login.tpl:19
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"
#: templates/user.tpl:21 templates/user.tpl:53
msgid "Two-factor token"
msgstr "Tvåfaktorskod"
#: templates/login.tpl:24
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
#: templates/login.tpl:46
msgid "Verify"
msgstr "Verifiera"
#: templates/login.tpl:33
msgid "Forgot password"
msgstr "Glömt lösenordet"
#: templates/user.tpl:1
msgid "Account"
msgstr "Konto"
#: templates/user.tpl:8
msgid "Enable two-factor authentication"
msgstr "Aktivera tvåfaktorsautentisering"
#: templates/user.tpl:17 templates/user.tpl:49
msgid "Verification failed. Please try again."
msgstr "Verifieringen misslyckades. Försök igen."
#: templates/user.tpl:12
msgid ""
"Please scan the image with Google Authenticator or add it manually by "
"entering this secret key:"
msgstr ""
"Skanna in bilden med Google Authenticator eller lägg till den manuellt genom "
"att skriva in den hemliga koden:"
#: templates/user.tpl:14
msgid ""
"It's strongly recommended that you save this secret key in case you need to "
"recover your two-factor authentication."
msgstr ""
"Det är starkt rekommenderat att du sparar ner den hemliga koden ifall du "
"behöver återställa tvåfaktorsautentiseringen."
#: templates/user.tpl:19
msgid ""
"Now enter a 6-digit token to verify and enable two-factor authentication."
msgstr ""
"Skriv in en sexsiffrig kod för att verifiera och aktivera "
"tvåfaktorsautentisering."
#: templates/user.tpl:112
msgid "Enable"
msgstr "Aktivera"
#: templates/user.tpl:44
msgid "Disable two-factor authentication"
msgstr "Inaktivera tvåfaktorsautentisering"
#: templates/user.tpl:51
msgid "To disable two-factor authentication please enter a key 6-digit token."
msgstr ""
"Inaktivera tvåfaktorsautentisering genom att skriva in en sexsiffrig kod."
#: templates/user.tpl:110
msgid "Disable"
msgstr "Inaktivera"
#: templates/user.tpl:6
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"
#: templates/user.tpl:11
msgid "You have no restrictions, you may view messages to/from any domain."
msgstr ""
"Du har inga begränsningar, och kan därför se meddelanden till och från alla "
"domäner."
#: templates/user.tpl:15
msgid "You are authorized to view messages sent from/to the following"
msgstr "Du har rättigheter att se brev från och till följande"
#: templates/user.tpl:17
msgid "domains:"
msgstr "domäner:"
#: templates/user.tpl:24
msgid "And the following users:"
msgstr "Och följade användare:"
#: templates/user.tpl:27
msgid "users:"
msgstr "användare:"
#: templates/user.tpl:106
msgid ""
"Success! You have now enabled two-factor authentication for this account."
msgstr ""
"Lyckades! Du har nu aktiverat tvåfaktorsautentisering för det här kontot."
#: templates/user.tpl:108
msgid ""
"Helps protect your account, by requiring a one-time password generated by a "
"mobile device to log in."
msgstr ""
"Hjälper dig att skydda ditt konto med en engångskod som genereras av din "
"mobiltelefon som sedan används vid inloggning."
#: templates/user.tpl:41
msgid "Change password"
msgstr "Ändra lösenord"
#: templates/user.tpl:45
msgid "Password changed"
msgstr "Lösenordet är ändrat"
#: templates/user.tpl:53
msgid "Old Password"
msgstr "Nuvarande lösenord"
#: templates/user.tpl:56
msgid "Old password"
msgstr "Nuvarande lösenord"
#: templates/user.tpl:59
msgid "New Password"
msgstr "Nya lösenordet"
#: templates/users.tpl:131
msgid "New password"
msgstr "Nytt lösenord"
#: templates/users.tpl:136
msgid "Repeat new password"
msgstr "Återupprepa lösenordet"
#: templates/user.tpl:67
msgid "Change"
msgstr "Ändra"
#: templates/user.tpl:73
msgid ""
"You are authenticated externally, so password changes are not done here."
msgstr "Du är autentiserad externt, så lösenordet kan inte ändras här."
#: templates/datastore.tpl:7 templates/header.tpl:49
msgid "Data store"
msgstr "Datasamlingar"
#: templates/datastore.tpl:22 templates/datastore.tpl:46
#: templates/datastore.tpl:62 templates/datastore.tpl:93
msgid "Namespace"
msgstr "Namnrymd"
#: templates/datastore.tpl:28 templates/datastore.tpl:47
#: templates/datastore.tpl:63 templates/datastore.tpl:98
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"
#: templates/datastore.tpl:34 templates/datastore.tpl:48
#: templates/datastore.tpl:64 templates/datastore.tpl:103
msgid "Value"
msgstr "Värde"
#: templates/datastore.tpl:75
msgid "No items"
msgstr "Inga objekt"
#: templates/rates.tpl:29
msgid "Entry"
msgstr "Inlägg"
#: templates/rates.tpl:30
msgid "Count"
msgstr "Träffar"
#: templates/stats.tpl:35
msgid "Loading..."
msgstr "Laddar..."
#: templates/rates.tpl:56
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"
#: templates/bwlist.tpl:129
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"
#: templates/bwlist.tpl:130
msgid "Next"
msgstr "Nästa"
#: templates/stats.tpl:1
msgid "Statistics"
msgstr "Statistik"
#: templates/stats.tpl:18
msgid ""
"Because you have more than 5 domains, you need to choose them specifically."
msgstr "Eftersom du har fler än 5 domäner måste du lägga till dom manuellt."
#: templates/users.tpl:7
msgid "Database users"
msgstr "Användare (Databas)"
#: templates/users.tpl:68 templates/users.tpl:87 templates/users.tpl:91
#: templates/users.tpl:146 templates/users.tpl:173
msgid "No restrictions"
msgstr "Inga begränsningar"
#: templates/users.tpl:104
msgid "No users"
msgstr "Inga användare"
#: templates/users.tpl:114 templates/users.tpl:167
msgid "Add user"
msgstr "Lägg till användare"
#: templates/users.tpl:123
msgid "E.g. email address"
msgstr "T.ex. e-mailadress"
#: templates/users.tpl:141
msgid "Permission"
msgstr "Rättighet"
#: templates/users.tpl:143 templates/users.tpl:170
msgid "Email or domain"
msgstr "E-mail eller domän"
#: templates/users.tpl:150
msgid "Add permissions"
msgstr "Lägg till rättigheter"
#: templates/users.tpl:168
msgid "Edit user"
msgstr "Redigera användare"
#: templates/users.tpl:169
msgid "Edit permission"
msgstr "Redigera rättighet"
#: templates/users.tpl:174
msgid "existing permission(s)"
msgstr "befintliga rättighet(er)"
#: templates/header.tpl:35
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"
#: templates/header.tpl:37
msgid "Black/whitelist"
msgstr "Svart- och vitlista"
#: templates/header.tpl:57
msgid "Admin tools"
msgstr "Administratörsverktyg"
#: templates/header.tpl:62
msgid "User management"
msgstr "Användarhantering"
#: templates/header.tpl:70
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Övrigt"
#: templates/header.tpl:47
msgid "Rate limit"
msgstr "Hastighetsbegränsningar"
#: templates/header.tpl:77
msgid "Integration"
msgstr "Systemintegration"
#: templates/header.tpl:45
msgid "Sign out"
msgstr "Logga ut"
#: templates/apiscript.tpl:7
msgid "Halon integration"
msgstr "Halon-integration"
#: templates/apiscript.tpl:14
msgid "API authentication"
msgstr "API-autentiseringsskript"
#: templates/apiscript.tpl:71
msgid "History log"
msgstr "Loggning av historik"
#: templates/apiscript.tpl:49
msgid "Blacklist and whitelist"
msgstr "Svart- och vitlista"
#: templates/apiscript.tpl:65
msgid "Data store settings"
msgstr "Inställningar för datasamlingar"
#: templates/apiscript.tpl:83
msgid "Automatic user creation"
msgstr "Skapa användare automatiskt"
#: templates/apiscript.tpl:89
msgid "API authentication script"
msgstr "API-autentiseringsskript"
#: templates/apiscript.tpl:50
msgid ""
"Used to lookup against the blacklist and whitelist on the Enduser (with a "
"cache). The function should be called before spam checks."
msgstr ""
"Används för att göra uppslag mot svart- och vitlistan i Enduser (med cachade "
"uppslag). Funktionen ska användas innan man kör anti-spam."
#: templates/apiscript.tpl:51 templates/apiscript.tpl:61
#: templates/apiscript.tpl:67 templates/apiscript.tpl:73
#: templates/apiscript.tpl:85
msgid "This feature is not enabled under the settings.php file!"
msgstr "Den här funktionen är inte aktiverad i settings.php filen!"
#: templates/apiscript.tpl:54
msgid "ScanBWList with per-user check"
msgstr "ScanBWList med uppslag per användare"
#: templates/apiscript.tpl:55
msgid ""
"This implementation is suboptimal as it queries each $sender and $recipient "
"for the black/white list. It's not necessary to cache these as cache hits "
"would be close to none."
msgstr ""
"Denna implementering är suboptimal eftersom den frågar varje $sender och "
"$recipient efter svart- och vitlistan. Det är inte nödvändigt att använda "
"cache för detta då den inte har så stor nytta."
#: templates/apiscript.tpl:60
msgid "If you want to fetch the spam settings from the End-user interface."
msgstr "Om man vill hämta spaminställningar från End-user gränssnittet."
#: templates/apiscript.tpl:66
msgid ""
"If you want to fetch the datastore settings from the End-user interface."
msgstr ""
"Om man vill hämta inställningar för datasamlingar från End-user gränssnittet."
#: templates/apiscript.tpl:72
msgid ""
"There's a limit to how many messages can stored in a Halon database, for "
"performance reasons. In order to store large volumes of email history we "
"encourage the use of the end user interface's built-in history log feature. "
"Simply append the following script to the Halon nodes' DATA flow, to push "
"logging information to the End-user."
msgstr ""
"Av prestandaskäl så har man satt en gräns hur många meddelanden man kan "
"lagra i en Halon databas. Om man behöver lagra längre så uppmuntrar vi att "
"man istället gör det mot End-user databasen. Lägg till följande skript under "
"DATA flödet i Halon för att börja logga mot End-user."
#: templates/apiscript.tpl:53
msgid ""
"The code above could be placed in a virtual text file, and included in the "
"top of the script. Please note that the \"direction\" field should probably "
"be changed to \"outbound\" instead of \"inbound\" for outbound traffic. For "
"delivery status updates, the following script should be called from (again, "
"preferably by including code from a virtual text file) in the Post-delivery "
"flow."
msgstr ""
"Ovanstående kod kan placeras i en virtuell fil för att sedan inkluderas i "
"början av ett skript. Man bör ändra \"direction\" fältet till \"outbound\" "
"istället för \"inbound\" för utgående trafik. För att få leveransstatus så "
"ska följande skript läggas in i Post-delivery genom t.ex. en virtuell fil."
#: templates/apiscript.tpl:79
msgid "Removing old logs"
msgstr "Ta bort gamla loggrader"
#: templates/apiscript.tpl:80
msgid ""
"When using the history log feature you should also edit the crontab file to "
"periodically remove old logs from the database. You do that by typing "
"crontab -e in the terminal and add the following line at the bottom:"
msgstr ""
"Lägg in detta i filen för crontab för att kontinuerligt ta bort gamla "
"loggrader i databasen."
#: templates/apiscript.tpl:84
msgid ""
"If you want users to be automatically created when a message is received, "
"add the following script to your data flow."
msgstr ""
"Om man vill att användare ska skapas automatiskt när ett meddelande läggs i "
"karantän, lägg då till följande skript i DATA flödet."
#: templates/apiscript.tpl:90
msgid ""
"This is a sample authentication script (API script) with all currently "
"enabled features, to be used on your Halon node."
msgstr ""
"Detta är ett exempel på autentiseringsskript (API-skript) med alla "
"aktiverade funktioner som kan läggas in i Halon noden."
#: templates/bwlist.tpl:122
msgid "Select action"
msgstr "Välj åtgärd"
#: templates/bwlist.tpl:37 templates/bwlist.tpl:152
msgid "Sender"
msgstr "Avsändare"
#: templates/bwlist.tpl:109
msgid "No black/whitelist"
msgstr "Ingen svart- eller vitlista"
#: templates/bwlist.tpl:180
msgid ""
"Sender may be an IP address, an e-mail address, a domain name or a wildcard "
"domain name starting with a dot (eg. .co.uk)."
msgstr ""
"Avsändaren kan vara en IP-adress, en e-post adress, ett domännamn eller ett "
"wildcard-domännamn (t.ex. .co.uk)."
#: templates/forgot.tpl:51
msgid "Create password"
msgstr "Skapa lösenord"
#: templates/forgot.tpl:66
msgid "Reset password"
msgstr "Återställ lösenord"
#: templates/forgot.tpl:26
msgid "Choose a new password."
msgstr "Välj ett nytt lösenord."
#: templates/forgot.tpl:29
msgid "Enter the token you received in your inbox, and choose a new password."
msgstr ""
"Skriv in koden som du fick till din inkorg, och välj ett nytt lösenord."
#: templates/forgot.tpl:31
msgid "Token"
msgstr "Koden"
#: templates/forgot.tpl:44
msgid "Repeat password"
msgstr "Upprepa lösenordet"
#: templates/forgot.tpl:59
msgid "E-mail"
msgstr "E-post"
#: templates/log.tpl:7
msgid "Back to preview"
msgstr "Tillbaka till förhandsgranskning"
#: templates/forgot.mail.tpl:3
msgid ""
"You have requested to reset your password on <a href=\"%1\">%1</a>. Click "
"the link to reset your password."
msgstr ""
"Du har begärt att återställa lösenordet för <a href=\"%1\">%1</a>. Klicka på "
"länken nedan för att återställa ditt lösenord."
#: templates/forgot.mail.tpl:9
msgid ""
"Important! If you didn't request a new password, ignore and delete this "
"message. Another user might have typed your email by mistake."
msgstr ""
"Viktigt! Om du inte har begärt att återställa lösenordet, bortse från och ta "
"bort detta meddelandet. En annan användare kan ha skrivit in din e-"
"postadress av misstag."
#: templates/header.tpl:55
msgid "Users"
msgstr "Användare"
#: templates/user.tpl:23
msgid "Enable Two-factor Authentication"
msgstr "Aktivera tvåfaktorsautentisering"
#: templates/user.tpl:55
msgid "Disable Two-factor Authentication"
msgstr "Inaktivera tvåfaktorsautentisering"
#: templates/header.tpl:30
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"
#: templates/spam.tpl:5
msgid "You are not allowed to add a spam settings entry for that recipient"
msgstr ""
"Du har inte rättigheter att ändra spaminställningar för den mottagaren."