Skip to content
Independent Ecomail API wrapper for Nette
PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
composer.json
readme.md

readme.md

Ecomail API for Nette

Jednoduchá implementace Ecomail API pro Nette, pokrývá jen část rozsahu celého API. Za případné rozšíření budu rád, v současné chvíli jsem pro ostatní funkce neměl využití.

Autor nemá žádné spojení s firmou Ecomail ani s Nette Framework.

Požadavky

  • Nette 2.3 a vyšší

Instalace

Nejjednodušším způsobem instalace je přidat do souboru composer.json:

	"require": {
		"haltuf/ecomail-nette": "dev-master"
	}

nebo pomocí příkazu

composer require haltuf/ecomail-nette:@dev

Použtí

Do souboru config.neon přidejte následující řádky:

extensions:
	ecomail: Ecomail\Extension

ecomail:
	key: YOUR_KEY_HERE

Službu si injectněte do Presenteru:

	/** @var \Ecomail\Ecomail @inject */
	public $ecomail;

A následně můžete používat:

	// získá všechny seznamy kontaktů
	$this->ecomail->getLists();

	// získá konkrétní seznam kontaktů
	$this->ecomail->getList(1);

	// získá odběratele newsletteru, stránkování funguje po 20
	$this->ecomail->getSubscribers(1, $page);

	// získá konkrétního odběratele ze seznamu kontaktů ID 1
	$this->ecomail->getSubscriber(1, 'example@example.com');

	// vytvoří nového odběratele, pokud existuje, tak ho upraví
	// pro seznam všech možných hodnot se podívejte na kód funkce
	$this->ecomail->addSubscriber(1, array('email' => 'example@example.com', FALSE, TRUE, TRUE));

	// smazání odběratele
	$this->ecomail->deleteSubscriber(1, 'example@example.com');
You can’t perform that action at this time.