Skip to content

hasadna/standalone-tasks

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

6 Commits
 
 
 
 

Repository files navigation

כאן מרוכזות משימות עצמאיות שניתן לבצע בלי לצלול לעומק לתוך פרוייקט ארוך טווח בשביל לצפות בכל המשימות, לחצו על issues

ניתן לסנן לפי תגיות המציינות את הפרויקט שמציע את המשימה כמו גם את התחומים המקצועיים הנדרשים לכל משימה.

הוספת משימות חדשות

מובילי פרויקטים בסדנא - כמה דגשים לפני שמוסיפים משימה:

  • המשימה צריכה להיות תחומה ומוגדרת היטב
  • התוצרים של המשימה צריכים להיות ברורים ומעניינים
  • היקף העבודה צריך להיות כזה שיספיק למספר מתנדבים למשך ההאקתון - לא להכניס מיקרו משימות או פרויקטים ארוכי טווח
  • תשתדלו שההוראות יהיו מפורטות ככל האפשר, במטרה שמתנדבים יוכלו להתחיל לעבוד ללא צורך בהדרכה מקדימה
  • תשתמשו בתגיות של הפרויקטים ותחומי העיסוק!