Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

כאן מרוכזות משימות עצמאיות שניתן לבצע בלי לצלול לעומק לתוך פרוייקט ארוך טווח בשביל לצפות בכל המשימות, לחצו על issues

ניתן לסנן לפי תגיות המציינות את הפרויקט שמציע את המשימה כמו גם את התחומים המקצועיים הנדרשים לכל משימה.

הוספת משימות חדשות

מובילי פרויקטים בסדנא - כמה דגשים לפני שמוסיפים משימה:

  • המשימה צריכה להיות תחומה ומוגדרת היטב
  • התוצרים של המשימה צריכים להיות ברורים ומעניינים
  • היקף העבודה צריך להיות כזה שיספיק למספר מתנדבים למשך ההאקתון - לא להכניס מיקרו משימות או פרויקטים ארוכי טווח
  • תשתדלו שההוראות יהיו מפורטות ככל האפשר, במטרה שמתנדבים יוכלו להתחיל לעבוד ללא צורך בהדרכה מקדימה
  • תשתמשו בתגיות של הפרויקטים ותחומי העיסוק!

About

standalone tasks

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published