No description, website, or topics provided.
JavaScript C#
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
MeetDown.Core
MeetDown.Tests
MeetDown.Web
packages
.gitattributes
.gitignore
Demoer.md
MeetDown.sln
Readme.md

Readme.md

Readme for MeetDown

Demo project for Drammen Software Developer meetup.

Dette er et pinlig grunnleggende web-prosjekt som kun er ment som en demonstrasjon for å vise hvordan man kan bruke RavenDB i en webapplikasjon.

Det er brukt veldig lite energi på å følge generelle "best practices", men ting er gjort på en grei nok måte der det ikke har krevd for mye.

Bidra gjerne til å gjøre dette bedre i etterkant, så kan det fungere som en historisk studie i hvordan man kan løse enkelte ting.

Applikasjonen spiller buzzword bingo med følgende:

  • ASP.NET MVC4 (MVC-rammeverk)
  • Ninject 3 (Dependency Injection)
  • RavenDB (Database)
  • XUnit.Net, Moq, AutoFixture (Unit testing)

Prosjektet er på ingen måte noe forsøk på å klone all funksjonaliteten til meetup.com - den er kun brukt som utgangspunkt for en simpel domenemodell, som igjen er der kun for å illustrere hvordan man typisk kan bruke RavenDB i en applikasjon.