Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

SudokuGenerator

Sudoku generator for visually impaired people

Prepared by Petr Provaznik - Carove Lasery

App created by Jan Pancíř - www.janpancir.com

Deployed under MIT license

Czech / Česky

Sudoku generátor pro zrakově postižené.

Připravila firma Petr Provazník - čárové lasery

Aplikaci vytvoříl Jan Pancíř - www.janpancir.com

Publikováno pod MIT licencí

About

Sudoku generator for visually impaired people

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages