Permalink
Browse files

Translations from babelzilla.org.

 • Loading branch information...
1 parent 85871bb commit 2f4469b8187047370ca94f98189d2f6ca1f6826e @arantius arantius committed Aug 22, 2011
Showing with 463 additions and 133 deletions.
 1. +2 −2 locale/cs/gm-cludes.dtd
 2. +3 −3 locale/cs/greasemonkey.dtd
 3. +33 −0 locale/da/gm-addons.dtd
 4. +2 −0 locale/da/gm-addons.properties
 5. +21 −0 locale/da/gm-browser.properties
 6. +12 −0 locale/da/gm-cludes.dtd
 7. +37 −0 locale/da/greasemonkey.dtd
 8. +5 −0 locale/da/greasemonkey.properties
 9. +7 −7 locale/fa-IR/gm-addons.dtd
 10. +12 −12 locale/fa-IR/gm-browser.properties
 11. +3 −3 locale/fa-IR/gm-cludes.dtd
 12. +17 −17 locale/fa-IR/greasemonkey.dtd
 13. +5 −5 locale/fa-IR/greasemonkey.properties
 14. +4 −4 locale/gl-ES/gm-cludes.dtd
 15. +18 −18 locale/gl-ES/greasemonkey.dtd
 16. +2 −2 locale/he-IL/gm-cludes.dtd
 17. +3 −3 locale/he-IL/greasemonkey.dtd
 18. +2 −2 locale/ja-JP/gm-cludes.dtd
 19. +3 −3 locale/ja-JP/greasemonkey.dtd
 20. +1 −1 locale/nl/gm-addons.dtd
 21. +5 −5 locale/nl/gm-cludes.dtd
 22. +5 −5 locale/nl/greasemonkey.dtd
 23. +2 −2 locale/pl/gm-cludes.dtd
 24. +3 −3 locale/pl/greasemonkey.dtd
 25. +2 −2 locale/pt-BR/gm-cludes.dtd
 26. +3 −3 locale/pt-BR/greasemonkey.dtd
 27. +33 −0 locale/ro-RO/gm-addons.dtd
 28. +2 −0 locale/ro-RO/gm-addons.properties
 29. +21 −0 locale/ro-RO/gm-browser.properties
 30. +12 −0 locale/ro-RO/gm-cludes.dtd
 31. +37 −0 locale/ro-RO/greasemonkey.dtd
 32. +5 −0 locale/ro-RO/greasemonkey.properties
 33. +2 −2 locale/sr/gm-cludes.dtd
 34. +3 −3 locale/sr/greasemonkey.dtd
 35. +3 −3 locale/sv-SE/gm-cludes.dtd
 36. +3 −3 locale/sv-SE/greasemonkey.dtd
 37. +33 −0 locale/tr-TR/gm-addons.dtd
 38. +2 −0 locale/tr-TR/gm-addons.properties
 39. +21 −0 locale/tr-TR/gm-browser.properties
 40. +12 −0 locale/tr-TR/gm-cludes.dtd
 41. +37 −0 locale/tr-TR/greasemonkey.dtd
 42. +5 −0 locale/tr-TR/greasemonkey.properties
 43. +2 −2 locale/uk-UA/gm-cludes.dtd
 44. +3 −3 locale/uk-UA/greasemonkey.dtd
 45. +2 −2 locale/uk/gm-cludes.dtd
 46. +3 −3 locale/uk/greasemonkey.dtd
 47. +2 −2 locale/zh-CN/gm-cludes.dtd
 48. +3 −3 locale/zh-CN/greasemonkey.dtd
 49. +2 −2 locale/zh-TW/gm-cludes.dtd
 50. +3 −3 locale/zh-TW/greasemonkey.dtd
View
4 locale/cs/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Zde upravte stávající adresu. Můžete blíže určit několik adres pomocí divokých znaků (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Upravit stránku">
<!ENTITY button.add "Přidat...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Přidat jako uživatelskou výjimku">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Přidat a zahrnout uživatele">
<!ENTITY button.edit "Upravit...">
<!ENTITY button.remove "Odstranit">
<!ENTITY label.grpIncluded "Zahrnout stránky">
View
6 locale/cs/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "No installed scripts run on this page.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Nemáte nainstalované uživatelské skripty">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Získat uživatelské skripty">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey uživatelský skript Nastavení -!!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Uživatelské nastavení">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Nastavení skriptů">
View
33 locale/da/gm-addons.dtd
@@ -0,0 +1,33 @@
+<!ENTITY Edit "Rediger">
+<!ENTITY Edit.accesskey "E">
+<!ENTITY Edit.tooltip "Rediger dette User Script">
+<!ENTITY ExecuteFirst "Kør først">
+<!ENTITY ExecuteLast "Kør sidst">
+<!ENTITY ExecuteLater "Kør senere">
+<!ENTITY ExecuteSooner "Kør før">
+<!ENTITY MoveDown "Flyt op">
+<!ENTITY MoveDown.accesskey "D">
+<!ENTITY MoveToBottom "Flyt til bunden">
+<!ENTITY MoveToBottom.accesskey "B">
+<!ENTITY MoveToTop "Flyt til toppen">
+<!ENTITY MoveToTop.accesskey "T">
+<!ENTITY MoveUp "Flyt op">
+<!ENTITY MoveUp.accesskey "U">
+<!ENTITY NewScript "Opret nyt User Script">
+<!ENTITY NewScript.accesskey "C">
+<!ENTITY Show "Vis indeholdende mappe">
+<!ENTITY Show.accesskey "S">
+<!ENTITY Sort.ByStatus "Sorter efter status">
+<!ENTITY Sort.Status "Status">
+<!ENTITY Sort.ByName "Sorter efter navn">
+<!ENTITY Sort.Name "Navn">
+<!ENTITY Sort.ByExecution "Sorter efter kørselsrækkefølge">
+<!ENTITY Sort.Execution "Kørselsrækkefølge">
+<!ENTITY SortScripts "Sorter Scripts">
+<!ENTITY SortScripts.accesskey "S">
+<!ENTITY UninstallCancel "Anuller afinstallation">
+<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "C">
+<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "Anuller afinstallation af dette User Script">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "Dette User Script vil blive fjernet, når dialogboksen lukkes. (Eller højreklik for &quot;Afinstaller nu;.)">
+<!ENTITY UninstallNow "Afinstaller nu">
+<!ENTITY UninstallNow.accesskey "N">
View
2 locale/da/gm-addons.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+executionorder=Kørsersrækkefølge
+executionorder.tooltip=Sorter efter kørselsrækkefølge
View
21 locale/da/gm-browser.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+menuitem.manage=Administrer User Scripts
+menuitem.new=Nyt User Script
+menuitem.install=Installer dette User Script...
+tooltip.disabled=Greasemonkey er deaktiveret.
+tooltip.enabled=Greasemonkey er aktiveret.
+tooltip.loading=indlæser...
+statusbar.installed=installeret succesfuldt
+install.msg=Du er på vej til at installere følgende Greasemonkey user script:
+greeting.msg=Dette er et Greasemonkey user script. Click installer for at begynde at bruge det.
+greeting.btn=Installer
+greeting.btnAccess=I
+alert.fromURI=Downloader user script...
+alert.fromURI.failure=Kunne ikke downloade user script
+alert.success=installeret succesfuldt.
+alert.failure=Fejl under installation af user script:
+editor.prompt=Venligst vælg dit foretrukne tekstredigeringsprogram først
+editor.please_pick_executable=Vælg venligst et program til at bruge til at redigere user sripts.
+editor.could_not_launch=Kunne ikke åbne tekstredigeringsprogram.
+newscript.noname=Venligst navngiv dit script.
+newscript.nonamespace=Giv venligst en valid "nameespace" URL til dit script.\n(e.g. "http://userscripts.org/users/useridnumber")
+newscript.exists=Et script med dette navn er allerede installeret.\nOK at overskrive?
View
12 locale/da/gm-cludes.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Indsæt ny URL nedenfor. Du kan specificere flere sider vha. et stjerne (*) tegn.">
+<!ENTITY promptForNewPage.title "Tilføj side">
+<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://example.com/*">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Modificer ULR'en på siden nedenfor. Du kan specificere flere sider vha. et stjerne (*) tegn.">
+<!ENTITY promptForEdit.title "Rediger side">
+<!ENTITY button.add "Tilføj...">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Tilføj som brugerekskludering">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Tilføj som brugerinkludering">
+<!ENTITY button.edit "Rediger...">
+<!ENTITY button.remove "Fjern">
+<!ENTITY label.grpIncluded "Inkluderede sider">
+<!ENTITY label.grpExcluded "Ekskluderede sider">
View
37 locale/da/greasemonkey.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!ENTITY menu.install "Installer User Script...">
+<!ENTITY menu.install.accesskey "I">
+<!ENTITY menu.show "Vis User Script kildekode">
+<!ENTITY menu.show.accesskey "V">
+<!ENTITY menu.commands "User Script Kommandoer...">
+<!ENTITY menu.commands.accesskey "C">
+<!ENTITY menu.new "Nyt User Script...">
+<!ENTITY menu.new.accesskey "N">
+<!ENTITY menu.manage "Administrer User Scripts...">
+<!ENTITY menu.manage.accesskey "M">
+<!ENTITY statusbar.enabled "Aktiveret">
+<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "E">
+<!ENTITY install.title "Greasemonkey Installation">
+<!ENTITY install.runson "kører på:">
+<!ENTITY install.matches "matcher:">
+<!ENTITY install.butnoton "kører ikke på:">
+<!ENTITY install.warning1 "Ondsindede scripts kan krænke dit privatliv og handle på dine vegne uden din viden.">
+<!ENTITY install.warning2 "Du bør kun installere scripts fra kilder, du stoler på.">
+<!ENTITY install.showscriptsource "Vis Script kildekode">
+<!ENTITY install.installbutton "Installer">
+<!ENTITY newscript.name "Navn">
+<!ENTITY newscript.namespace "Navnerum">
+<!ENTITY newscript.description "Beskrivelse">
+<!ENTITY newscript.includes "Inkluderinger (en pr. linje)">
+<!ENTITY newscript.excludes "Ekskluderinger (en pr. linje)">
+<!ENTITY options.editor "Redigeringsprogram">
+<!ENTITY options.changeEditor "Skift redigeringsprogram">
+<!ENTITY options.globalExcludes "Globale ekskluderinger">
+<!ENTITY userscripts "User Scripts">
+<!ENTITY Uninstall "Afinstaller">
+<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Også afinstallere tilhørende indstilliner">
+<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Ingen installerede scripts køres på denne side.">
+<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Du har ikke nogen user scripts installeret">
+<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Find user scripts">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey user script indstilinger - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Bruger indstillinger">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script indstillinger">
View
5 locale/da/greasemonkey.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+extensions.{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.description=En User Script manager til Firefox
+error.matchPattern.parse=@match: Kunne ikke køre mønstret.
+error.matchPattern.scheme=@match: Ugyldigt skema specificeret.
+error.matchPattern.host=@match: Ugyldig vært specificeret.
+error.matchPattern.path=@match: Ugyldig sti specificeret.
View
14 locale/fa-IR/gm-addons.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
<!ENTITY Edit "ویرایش">
<!ENTITY Edit.accesskey ",">
-<!ENTITY Edit.tooltip "ویرایش این نویسه کاربری">
+<!ENTITY Edit.tooltip "ویرایش این دستنویس کاربری">
<!ENTITY ExecuteFirst "اجرای اولین">
<!ENTITY ExecuteLast "اجرای آخرین">
<!ENTITY ExecuteLater "دیرتر اجرا شود">
@@ -13,21 +13,21 @@
<!ENTITY MoveToTop.accesskey "ب">
<!ENTITY MoveUp "حرکت به بالا">
<!ENTITY MoveUp.accesskey "ب">
-<!ENTITY NewScript "ساخت نویسه کاربری جدید">
+<!ENTITY NewScript "ساخت دستنویس کاربری جدید">
<!ENTITY NewScript.accesskey "س">
-<!ENTITY Show "Show Containing Folder">
-<!ENTITY Show.accesskey "S">
+<!ENTITY Show "نمایش پوشه حاوی">
+<!ENTITY Show.accesskey "ح">
<!ENTITY Sort.ByStatus "مرتب کردن بر اساس وضعیت">
<!ENTITY Sort.Status "وضعیت">
<!ENTITY Sort.ByName "مرتب کردن بر اساس نام">
<!ENTITY Sort.Name "نام">
<!ENTITY Sort.ByExecution "مرتب کردن بر اساس ترتیب اجرا">
<!ENTITY Sort.Execution "ترتیب اجرا">
-<!ENTITY SortScripts "مرتب سازی نویسه ها">
+<!ENTITY SortScripts "مرتب سازی دستنویس ها">
<!ENTITY SortScripts.accesskey "م">
<!ENTITY UninstallCancel "لغو عزل">
<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "ل">
-<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "لغو فرآیند عزل نویسه کاربری">
-<!ENTITY UninstallCancelDescription "وقتی که پنجره محاوره ای بسته شود این نویسه پاک خواهد شد. (یا برای &quot;عزل هم اکنون&quot; راست کلیک کنید.)">
+<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "لغو فرآیند عزل دستنویس کاربری">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "وقتی که پنجره محاوره ای بسته شود این دستنویس پاک خواهد شد. (یا برای &quot;عزل هم اکنون&quot; راست کلیک کنید.)">
<!ENTITY UninstallNow "عزل هم اکنون">
<!ENTITY UninstallNow.accesskey "ه">
View
24 locale/fa-IR/gm-browser.properties
@@ -1,21 +1,21 @@
-menuitem.manage=مدیریت نویسه های کاربری
-menuitem.new=نویسه کاربری جدید
-menuitem.install=نصب این نویسه کاربری...
+menuitem.manage=مدیریت دستنویس های کاربری
+menuitem.new=دستنویس کاربری جدید
+menuitem.install=نصب این دستنویس کاربری...
tooltip.disabled=گریزمانکی غیر فعال است.
tooltip.enabled=گریزمانکی فعال است.
tooltip.loading=در حال بارگذاری...
statusbar.installed=با موفقیت نصب شد
-install.msg=شما در صدد نصب نویسه کاربری گریزمانکی زیر می باشید:
-greeting.msg=این یک نویسه کاربری گریزمانکی می باشد. برای شروع به استفاده از آن روی نصب کلیک کنید.
+install.msg=شما در صدد نصب دستنویس کاربری گریزمانکی زیر می باشید:
+greeting.msg=این یک دستنویس کاربری گریزمانکی می باشد. برای شروع به استفاده از آن روی نصب کلیک کنید.
greeting.btn=نصب
greeting.btnAccess
-alert.fromURI=در حال دریافت نویسه کاربری...
-alert.fromURI.failure=نویسه کاربری دریافت نشد
+alert.fromURI=در حال دریافت دستنویس کاربری...
+alert.fromURI.failure=دستنویس کاربری دریافت نشد
alert.success=با موفقیت نصب شد.
-alert.failure=خطا در هنگام نصب نویسه کاربری:
+alert.failure=خطا در هنگام نصب دستنویس کاربری:
editor.prompt=ابتدا یک ویرایشگر متن قابل اجرا را انتخاب کنید.
-editor.please_pick_executable=یک برنامه خارجی برای ویرایش نویسه کاربری خود انتخاب کنید.
+editor.please_pick_executable=یک برنامه خارجی برای ویرایش دستنویس کاربری خود انتخاب کنید.
editor.could_not_launch=نمی توان ویرایشگر را راه انداخت.
-newscript.noname=برای نویسه خود یک نام ارائه دهید.
-newscript.nonamespace=برای نویسه خود یک فضای نام ارائه دهید.
-newscript.exists=یک نویسه با این نام قبلا نصب شده.
+newscript.noname=برای دستنویس خود یک نام ارائه دهید.
+newscript.nonamespace=برای دستنویس خود یک فضای نام ارائه دهید.
+newscript.exists=یک دستنویس با این نام قبلا نصب شده.
View
6 locale/fa-IR/gm-cludes.dtd
@@ -4,9 +4,9 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "نشانی صفحه را در زیر تغییر دهید. شما می توانید صفحات متعددی را با استفاده از علامت عام (*) معین کنید.">
<!ENTITY promptForEdit.title "ویرایش صفحه">
<!ENTITY button.add "اضافه کردن...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "افزودن مستثنا به عنوان کاربر">
+<!ENTITY button.addUserInclude "افزودن &quot;شامل&quot; به عنوان کاربر">
<!ENTITY button.edit "ویرایش...">
<!ENTITY button.remove "پاک کردن">
<!ENTITY label.grpIncluded "صفحه های شامل شده">
-<!ENTITY label.grpExcluded "صفحه های مستثنى شده">
+<!ENTITY label.grpExcluded "صفحه های مستثنا شده">
View
34 locale/fa-IR/greasemonkey.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
-<!ENTITY menu.install "نصب نویسه کاربری...">
+<!ENTITY menu.install "نصب دستنویس کاربری...">
<!ENTITY menu.install.accesskey "ن">
-<!ENTITY menu.show "نمایش متن نویسه کاربری">
+<!ENTITY menu.show "نمایش متن دستنویس کاربری">
<!ENTITY menu.show.accesskey "ش">
-<!ENTITY menu.commands "فرامین نویسه کاربری...">
+<!ENTITY menu.commands "فرامین دستنویس کاربری...">
<!ENTITY menu.commands.accesskey "ف">
-<!ENTITY menu.new "نویسه کاربری جدید...">
+<!ENTITY menu.new "دستنویس کاربری جدید...">
<!ENTITY menu.new.accesskey "ج">
-<!ENTITY menu.manage "مدیریت نویسه های کاربری...">
+<!ENTITY menu.manage "مدیریت دستنویس های کاربری...">
<!ENTITY menu.manage.accesskey "م">
<!ENTITY statusbar.enabled "فعال">
<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "ع">
<!ENTITY install.title "فرآیند نصب گریسمانکی">
<!ENTITY install.runson "اجرا در:">
-<!ENTITY install.matches "matches:">
+<!ENTITY install.matches "مطابقت ها:">
<!ENTITY install.butnoton "عدم اجرا در:">
-<!ENTITY install.warning1 "نویسه های بد اندیش می توانند به حریم شما تجاوز کنند و بدون آگاهی شما، روی حقوق شما تاثری بگذارند.">
-<!ENTITY install.warning2 "شما می بایست فقط نویسه هایی را نصب کنید که از منابع آنها مطمئن هستید.">
-<!ENTITY install.showscriptsource "نمایش متن نویسه کاربری">
+<!ENTITY install.warning1 "دستنویس های بد اندیش می توانند به حریم شما تجاوز کنند و بدون آگاهی شما، روی حقوق شما تاثری بگذارند.">
+<!ENTITY install.warning2 "شما می بایست فقط دستنویس هایی را نصب کنید که از منابع آنها مطمئن هستید.">
+<!ENTITY install.showscriptsource "نمایش متن دستنویس کاربری">
<!ENTITY install.installbutton "نصب">
<!ENTITY newscript.name "نام">
<!ENTITY newscript.namespace "فضای نام">
@@ -25,13 +25,13 @@
<!ENTITY newscript.excludes "مستثنا کردن (یکی در هر خط)">
<!ENTITY options.editor "ویراستار">
<!ENTITY options.changeEditor "تغییر ویراستار">
-<!ENTITY options.globalExcludes "Global Excludes">
-<!ENTITY userscripts "نویسه های کاربری">
+<!ENTITY options.globalExcludes "مستثنا های کلی">
+<!ENTITY userscripts "دستنویس های کاربری">
<!ENTITY Uninstall "عزل">
<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "همچنین حذف تنظیمات وابسته">
-<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "No installed scripts run on this page.">
-<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "You don't have any user scripts installed">
-<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Get user scripts">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "دستنویس ای که در این صفحه اجرا شود موجود نیست.">
+<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "شما هیچ دستنویس نسب شده ای ندارید">
+<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "دریافت دستنویس های کاربری">
+<!ENTITY scriptprefs.title "ترجیهات دستنویس کاربریگریزمانکی - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "تنظیمات کاربر">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "تنظیمات گریزمانکی">
View
10 locale/fa-IR/greasemonkey.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
-extensions.{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.description=یک مدیر نویسه کاربری برای روباه آتشین(Firefox)
-error.matchPattern.parse=@match: Could not parse the pattern.
-error.matchPattern.scheme=@match: Invalid scheme specified.
-error.matchPattern.host=@match: Invalid host specified.
-error.matchPattern.path=@match: Invalid path specified.
+extensions.{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.description=یک مدیر دستنویس کاربری برای روباه آتشین
+error.matchPattern.parse=@تطابق: الگو قابل اجرا نیست.
+error.matchPattern.scheme=@تطابق: طرحی نامعتبر مشخص شده.
+error.matchPattern.host=@تطابق: میزبانی نامعتبر مشخص شده.
+error.matchPattern.path=@تطابق: مسیری نامعتبر انتخاب شده.
View
8 locale/gl-ES/gm-cludes.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
-<!ENTITY promptForNewPage.msg "Introduza unha nova URL embaixo. Pode indicar múltiples páxinas empregando o comodín (*).">
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Introduza unha nova URL debaixo. Pode indicar múltiples páxinas empregando o comodín (*).">
<!ENTITY promptForNewPage.title "Engadir páxina">
<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://example.com/*">
-<!ENTITY promptForEdit.msg "Modificar a URL da páxina embaixo. Pode indicar múltiples páxinas empregando o comodín (*).">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Modifique a URL da páxina. Pode indicar múltiples páxinas empregando o comodín (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Editar páxina">
<!ENTITY button.add "Engadir...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Engadir como exclusión do usuario">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Engadir como inclusión do usuario">
<!ENTITY button.edit "Editar...">
<!ENTITY button.remove "Eliminar">
<!ENTITY label.grpIncluded "Páxinas incluídas">
View
36 locale/gl-ES/greasemonkey.dtd
@@ -14,24 +14,24 @@
<!ENTITY install.runson "execútase en:">
<!ENTITY install.matches "coincidencias:">
<!ENTITY install.butnoton "non se executa en:">
-<!ENTITY install.warning1 "Malicious scripts can violate your privacy and act on your behalf without your knowledge.">
-<!ENTITY install.warning2 "You should only install scripts from sources that you trust.">
-<!ENTITY install.showscriptsource "Show Script Source">
-<!ENTITY install.installbutton "Install">
-<!ENTITY newscript.name "Name">
-<!ENTITY newscript.namespace "Namespace">
-<!ENTITY newscript.description "Description">
-<!ENTITY newscript.includes "Includes (One per line)">
-<!ENTITY newscript.excludes "Excludes (One per line)">
+<!ENTITY install.warning1 "Os scripts maliciosos poden violar a súa privacidade e comprometelo sen o seu coñecemento.">
+<!ENTITY install.warning2 "Debería instalar scripts unicamente de fontes nas que confíe.">
+<!ENTITY install.showscriptsource "Mostrar o código fonte">
+<!ENTITY install.installbutton "Instalar">
+<!ENTITY newscript.name "Nome">
+<!ENTITY newscript.namespace "Espazo do nome">
+<!ENTITY newscript.description "Descrición">
+<!ENTITY newscript.includes "Incluír (un por liña)">
+<!ENTITY newscript.excludes "Excluír (un por liña)">
<!ENTITY options.editor "Editor">
-<!ENTITY options.changeEditor "Change Editor">
-<!ENTITY options.globalExcludes "Excluídos globais">
-<!ENTITY userscripts "User Scripts">
-<!ENTITY Uninstall "Uninstall">
-<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Also uninstall associated preferences">
-<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Nesta páxina non se executa ningún script instalado.">
+<!ENTITY options.changeEditor "Cambiar o editor">
+<!ENTITY options.globalExcludes "Exclusións globais">
+<!ENTITY userscripts "Scripts">
+<!ENTITY Uninstall "Desinstalar">
+<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Tamén desinstalar as preferencias asociadas">
+<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Ningún script instalado en execución.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Non ten scripts de usuario instalados">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Obter scripts">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Preferencias de script de Greasemonkey">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Axustes de usuario">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Axustes de script">
View
4 locale/he-IL/gm-cludes.dtd
@@ -14,8 +14,8 @@
">
<!ENTITY promptForEdit.title "ערוך דף">
<!ENTITY button.add "הוסף...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "הוסף סקריפט משתמש כלא כלול">
+<!ENTITY button.addUserInclude "הוסף סקריפט משתמש ככלול">
<!ENTITY button.edit "ערוך...">
<!ENTITY button.remove "הסר">
<!ENTITY label.grpIncluded "כלול דפים">
View
6 locale/he-IL/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "לא קיימים סקריפטים מותקנים פעילים בדף זה.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "לא מותקנים אצלך סקריפטים של משתמש">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "השג סקריפטים של משתמש">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "מאפייני משתמש סקריפט של גריזמונקי - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "הגדרות משתמש">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "הגדרות סקריפט">
View
4 locale/ja-JP/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "以下のURLを修正してください。複数のページを指定する場合、ワイルドカード (*) が使用できます。">
<!ENTITY promptForEdit.title "ページの編集">
<!ENTITY button.add "追加...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "実行しないページとして追加">
+<!ENTITY button.addUserInclude "実行するページとして追加">
<!ENTITY button.edit "編集...">
<!ENTITY button.remove "削除">
<!ENTITY label.grpIncluded "ユーザスクリプトを実行するページ">
View
6 locale/ja-JP/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "このページで実行するスクリプトはインストールされていません。">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "スクリプトが何もインストールされていません">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "スクリプトを入手">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey ユーザースクリプト設定 - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "ユーザー設定">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "スクリプト設定">
View
2 locale/nl/gm-addons.dtd
@@ -28,6 +28,6 @@
<!ENTITY UninstallCancel "Deïnstallatie annuleren">
<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "D">
<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "Deïnstallatie van dit gebruikersscript annuleren">
-<!ENTITY UninstallCancelDescription "Dit gebruikersscript wordt gedeïnstalleerd na sluiten van het venster. (Of gebruik de rechter muisknop voor &quot;Nu deïnstalleren&quot;.)">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "Dit gebruikersscript wordt gedeïnstalleerd na sluiten van het venster. (Of gebruik de rechter muisknop voor Nu deïnstalleren.)">
<!ENTITY UninstallNow "Nu deïnstalleren">
<!ENTITY UninstallNow.accesskey "N">
View
10 locale/nl/gm-cludes.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
-<!ENTITY promptForNewPage.msg "Voer hieronder een nieuwe URL in. U kunt meerdere pagina’s specificeren m.b.v. een ‘wildcard (*).">
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Voer hieronder een nieuwe URL in. U kunt meerdere pagina’s opgeven m.b.v. het wildcard (*)-teken.">
<!ENTITY promptForNewPage.title "Pagina toevoegen">
-<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://www.URL.nl/*">
-<!ENTITY promptForEdit.msg "Verander de URL van onderstaande pagina. U kunt meerderr pagina’s specificeren m.b.v. een ‘wildcard (*).">
+<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://voorbeeld.nl/*">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Verander de URL van onderstaande pagina. U kunt meerdere pagina’s opgeven m.b.v. het wildcard (*)-teken.">
<!ENTITY promptForEdit.title "Pagina bewerken">
<!ENTITY button.add "Toevoegen…">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Handmatig uitsluiten">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Handmatig beïnvloeden">
<!ENTITY button.edit "Bewerken…">
<!ENTITY button.remove "Verwijderen">
<!ENTITY label.grpIncluded "Inclusief deze pagina’s">
View
10 locale/nl/greasemonkey.dtd
@@ -11,9 +11,9 @@
<!ENTITY statusbar.enabled "Ingeschakeld">
<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "I">
<!ENTITY install.title "Greasemonkey-installatie">
-<!ENTITY install.runson "beïnvloed:">
+<!ENTITY install.runson "draait op:">
<!ENTITY install.matches "overeenkomsten:">
-<!ENTITY install.butnoton "sluit uit:">
+<!ENTITY install.butnoton "draait niet op:">
<!ENTITY install.warning1 "Kwaadaardige programmatuur kan uw privacy schenden en namens u handelen zonder uw medeweten.">
<!ENTITY install.warning2 "Installeer alleen scripts van auteurs die u vertrouwt.">
<!ENTITY install.showscriptsource "Scriptbron weergeven">
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Op deze pagina draaien geen geïnstalleerde scripts.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Er zijn geen gebruikersscripts geïnstalleerd">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Verkrijg gebruikersscripts">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey-gebruikersscriptvoorkeuren - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Gebruikersinstellingen">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Scriptinstellingen">
View
4 locale/pl/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Modyfikuj URL strony. Możesz określić wiele stron, używając wieloznacznika (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Edytuj stronę">
<!ENTITY button.add "Dodaj">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Dodaj do wykluczonych">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Dodaj do dozwolonych">
<!ENTITY button.edit "Edytuj">
<!ENTITY button.remove "Usuń">
<!ENTITY label.grpIncluded "Witryny, na których skrypt jest uruchamiany">
View
6 locale/pl/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Na tej stronie nie ma zainstalowanych skryptów do uruchomienia.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Nie masz zainstalowanych żadnych skryptów użytkownika">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Pobierz skrypty">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Ustawienia skryptów">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Ustawienia użytkownika">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Ustawienia skryptu">
View
4 locale/pt-BR/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Altere a URL da página abaixo. Você pode especificar várias delas usando o caractere coringa (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Editar Página">
<!ENTITY button.add "Adicionar...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Adicionar como exclusão do usuário">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Adicionar como inclusão do usuário">
<!ENTITY button.edit "Editar...">
<!ENTITY button.remove "Remover">
<!ENTITY label.grpIncluded "Páginas Incluídas">
View
6 locale/pt-BR/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Nenhum script instalado será executado nessa página.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Você não possui nenhum script de usuário instalado">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Obter scripts de usuário">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Preferências de Script de Usuário do Greasemonkey - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Configurações do Usuário">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Configurações de Script">
View
33 locale/ro-RO/gm-addons.dtd
@@ -0,0 +1,33 @@
+<!ENTITY Edit "Edit">
+<!ENTITY Edit.accesskey "E">
+<!ENTITY Edit.tooltip "Edit this User Script">
+<!ENTITY ExecuteFirst "Execute first">
+<!ENTITY ExecuteLast "Execute last">
+<!ENTITY ExecuteLater "Execute later">
+<!ENTITY ExecuteSooner "Execute sooner">
+<!ENTITY MoveDown "Move Down">
+<!ENTITY MoveDown.accesskey "D">
+<!ENTITY MoveToBottom "Move To Bottom">
+<!ENTITY MoveToBottom.accesskey "B">
+<!ENTITY MoveToTop "Move To Top">
+<!ENTITY MoveToTop.accesskey "T">
+<!ENTITY MoveUp "Move Up">
+<!ENTITY MoveUp.accesskey "U">
+<!ENTITY NewScript "Create New Script">
+<!ENTITY NewScript.accesskey "C">
+<!ENTITY Show "Show Containing Folder">
+<!ENTITY Show.accesskey "S">
+<!ENTITY Sort.ByStatus "Sort by status">
+<!ENTITY Sort.Status "Status">
+<!ENTITY Sort.ByName "Sort by name">
+<!ENTITY Sort.Name "Name">
+<!ENTITY Sort.ByExecution "Sort by execution order">
+<!ENTITY Sort.Execution "Execution Order">
+<!ENTITY SortScripts "Sort Scripts">
+<!ENTITY SortScripts.accesskey "S">
+<!ENTITY UninstallCancel "Cancel Uninstall">
+<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "C">
+<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "Cancel uninstallation of this User Script">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "This User Script will be uninstalled when the dialog closes. (Or right click for &quot;Uninstall Now&quot;.)">
+<!ENTITY UninstallNow "Uninstall Now">
+<!ENTITY UninstallNow.accesskey "N">
View
2 locale/ro-RO/gm-addons.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+executionorder=Ordinea executării
+executionorder.tooltip=Sortare în ordinea executării
View
21 locale/ro-RO/gm-browser.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+menuitem.manage=Gestionar de seturi de comenzi ale utilizatorului
+menuitem.new=New User Script
+menuitem.install=Install This User Script...
+tooltip.disabled=Greasemonkey este dezactivat.
+tooltip.enabled=Greasemonkey este activat.
+tooltip.loading=Loading...
+statusbar.installed=installed successfully
+install.msg=You are about to install the following Greasemonkey user script:
+greeting.msg=This is a Greasemonkey user script. Click install to start using it.
+greeting.btn=Instalare
+greeting.btnAccess=I
+alert.fromURI=Downloading user script...
+alert.fromURI.failure=Could not download user script
+alert.success=Instalat cu succes.
+alert.failure=Error installing user script:
+editor.prompt=Please choose your preferred text editor first
+editor.please_pick_executable=Please pick an executable application to use to edit user scripts.
+editor.could_not_launch=Could not launch editor.
+newscript.noname=Please provide a name for your script.
+newscript.nonamespace=Please provide a valid namespace URI for your script.\n(e.g. "http://userscripts.org/users/useridnumber")
+newscript.exists=A script with that name is already installed.\nOK to overwrite?
View
12 locale/ro-RO/gm-cludes.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Enter a new URL below. You can specify multiple pages using the wildcard (*) character.">
+<!ENTITY promptForNewPage.title "Add Page">
+<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://example.com/*">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Modify the URL of the page below. You can specify multiple pages using the wildcard (*) character.">
+<!ENTITY promptForEdit.title "Edit Page">
+<!ENTITY button.add "Add...">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.edit "Edit...">
+<!ENTITY button.remove "Remove">
+<!ENTITY label.grpIncluded "Included Pages">
+<!ENTITY label.grpExcluded "Excluded Pages">
View
37 locale/ro-RO/greasemonkey.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!ENTITY menu.install "Install User Script...">
+<!ENTITY menu.install.accesskey "I">
+<!ENTITY menu.show "View User Script Source">
+<!ENTITY menu.show.accesskey "V">
+<!ENTITY menu.commands "User Script Commands...">
+<!ENTITY menu.commands.accesskey "C">
+<!ENTITY menu.new "New User Script...">
+<!ENTITY menu.new.accesskey "N">
+<!ENTITY menu.manage "Manage User Scripts...">
+<!ENTITY menu.manage.accesskey "M">
+<!ENTITY statusbar.enabled "Enabled">
+<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "E">
+<!ENTITY install.title "Greasemonkey Installation">
+<!ENTITY install.runson "runs on:">
+<!ENTITY install.matches "matches:">
+<!ENTITY install.butnoton "does not run on:">
+<!ENTITY install.warning1 "Malicious scripts can violate your privacy and act on your behalf without your knowledge.">
+<!ENTITY install.warning2 "You should only install scripts from sources that you trust.">
+<!ENTITY install.showscriptsource "Show Script Source">
+<!ENTITY install.installbutton "Install">
+<!ENTITY newscript.name "Name">
+<!ENTITY newscript.namespace "Namespace">
+<!ENTITY newscript.description "Description">
+<!ENTITY newscript.includes "Includes (One per line)">
+<!ENTITY newscript.excludes "Excludes (One per line)">
+<!ENTITY options.editor "Editor">
+<!ENTITY options.changeEditor "Change Editor">
+<!ENTITY options.globalExcludes "Global Excludes">
+<!ENTITY userscripts "User Scripts">
+<!ENTITY Uninstall "Uninstall">
+<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Also uninstall associated preferences">
+<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "No installed scripts run on this page.">
+<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "You don't have any user scripts installed">
+<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Get user scripts">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
View
5 locale/ro-RO/greasemonkey.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+extensions.{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.description=Un gestionar de seturi de comenzi ale utilizatorului pentru Firefox
+error.matchPattern.parse=@match: Could not parse the pattern.
+error.matchPattern.scheme=@match: Invalid scheme specified.
+error.matchPattern.host=@match: Invalid host specified.
+error.matchPattern.path=@match: Invalid path specified.
View
4 locale/sr/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Измените URL на страници испод. Можете да одредите неколико странице коришћењем џокер знака (*)">
<!ENTITY promptForEdit.title "Уреди страницу">
<!ENTITY button.add "Додај...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Додај као занемаривање корисника">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Додај као укључивање корисника">
<!ENTITY button.edit "Уреди...">
<!ENTITY button.remove "Уклони">
<!ENTITY label.grpIncluded "Укључене странице">
View
6 locale/sr/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Ни једна скрипта се не покреће на овој станици">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Није инсталирана ни једна корисничка скрипта">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Набави коприсничке скрипте">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Подешавања корисничких скрипти за Greasemonkey">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Корисничка подешавања">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Подешавања скрипте">
View
6 locale/sv-SE/gm-cludes.dtd
@@ -4,9 +4,9 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Modifiera adressen av sidan nedan. Du kan specifiera flera sidor med jokertecknet (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Redigera sida">
<!ENTITY button.add "Lägg till...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Lägg till som användarundantagen">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Lägg till som användarinkluderad">
<!ENTITY button.edit "Redigera...">
<!ENTITY button.remove "Ta bort">
<!ENTITY label.grpIncluded "Inkluderade sidor">
-<!ENTITY label.grpExcluded "Exkluderade sidor">
+<!ENTITY label.grpExcluded "Undantagna sidor">
View
6 locale/sv-SE/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Inga installerade skript körs på denna sida.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Du har inga installerade användarskript">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Hämta användarskript">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Inställningar för användarskript i Greasemonkey - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Användarinställningar">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Skriptinställningar">
View
33 locale/tr-TR/gm-addons.dtd
@@ -0,0 +1,33 @@
+<!ENTITY Edit "Düzenle">
+<!ENTITY Edit.accesskey "E">
+<!ENTITY Edit.tooltip "Bu Kullanıcı Betiğini Düzenle">
+<!ENTITY ExecuteFirst "İlk yürüt">
+<!ENTITY ExecuteLast "Son Yürüt">
+<!ENTITY ExecuteLater "Sonra yürüt">
+<!ENTITY ExecuteSooner "Er geç yürüt">
+<!ENTITY MoveDown "Aşağı Taşı">
+<!ENTITY MoveDown.accesskey "D">
+<!ENTITY MoveToBottom "En alta Taşı">
+<!ENTITY MoveToBottom.accesskey "B">
+<!ENTITY MoveToTop "En üste Taşı">
+<!ENTITY MoveToTop.accesskey "T">
+<!ENTITY MoveUp "Yukarı Taşı">
+<!ENTITY MoveUp.accesskey "U">
+<!ENTITY NewScript "Yeni Betik Oluştur">
+<!ENTITY NewScript.accesskey "C">
+<!ENTITY Show "İçeren Klasörü Göster">
+<!ENTITY Show.accesskey "S">
+<!ENTITY Sort.ByStatus "Duruma göre sırala">
+<!ENTITY Sort.Status "Durum">
+<!ENTITY Sort.ByName "İsme göre sırala">
+<!ENTITY Sort.Name "Isim">
+<!ENTITY Sort.ByExecution "Yürütme sırasına göre sırala">
+<!ENTITY Sort.Execution "Yürütme Sırası">
+<!ENTITY SortScripts "Betikleri Sırala">
+<!ENTITY SortScripts.accesskey "S">
+<!ENTITY UninstallCancel "Kaldırma İptal">
+<!ENTITY UninstallCancel.accesskey "C">
+<!ENTITY UninstallCancel.tooltip "Bu kullanıcı betiği kaldırma iptal">
+<!ENTITY UninstallCancelDescription "Bu kullanıcı betiği iletişim kutusu kapandığında kaldırılacaktır.(Ya da sağ tılayıp &quot;Şimdi Kaldır&quot; için tıklayınız.)">
+<!ENTITY UninstallNow "Şimdi Kaldır">
+<!ENTITY UninstallNow.accesskey "N">
View
2 locale/tr-TR/gm-addons.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+executionorder=Yürütme Sırası
+executionorder.tooltip=Yürütme sırasına göre sırala
View
21 locale/tr-TR/gm-browser.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+menuitem.manage=Kullanıcı Betiklerini Yönet
+menuitem.new=Yeni Kullanıcı Betiği
+menuitem.install=Bu Kullanıcı Betiğini Yükle
+tooltip.disabled=Greasemonkey devre dışı.
+tooltip.enabled=Greasemonkey etkin.
+tooltip.loading=Yükleniyor ...
+statusbar.installed=başarıyla yüklendi
+install.msg=Aşağıdaki Greasemonkey kullanıcı betiğini yüklemek için:
+greeting.msg=Bu bir Greasemonkey kullacı betiği.Kullanmaya başlamak için kura tıklayın.
+greeting.btn=Kur
+greeting.btnAccess=I
+alert.fromURI=Kullanıcı betiği indiriliyor ...
+alert.fromURI.failure=Kullanıcı betiği indirilemedi
+alert.success=Başarıyla yüklendi.
+alert.failure=Kullanıcı betiği yükleme hatası:
+editor.prompt=Lütfen önce tercih edilen metin editörünü seçin
+editor.please_pick_executable=Lütfen kullanıcı betiklerini düzenlemek için çalıştırılabilir bir uygulama alın.
+editor.could_not_launch=Editör başlatılamadı.
+newscript.noname=Betiğinize bir isim verin.
+newscript.nonamespace=Betiğiniz için geçerli bir URL verin.\n(örneğin "http://userscripts.org/users/useridnumber")
+newscript.exists=Bu isimde bir betik zaten yüklü.\nÜzerine yazılsın mı?
View
12 locale/tr-TR/gm-cludes.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY promptForNewPage.msg "Aşağıya yeni bir URL girin. Joker (*) karakteri kullanarak birden fazla sayfa belirtebilirsiniz.">
+<!ENTITY promptForNewPage.title "Sayfa Ekle">
+<!ENTITY promptForNewPage.defVal "http://example.com/*">
+<!ENTITY promptForEdit.msg "Aşağıdaki sayfanın URL'sini değiştirin. Joker (*) karakteri kullanarak birden fazla sayfa belirtebilirsiniz.">
+<!ENTITY promptForEdit.title "Sayfa Düzenle">
+<!ENTITY button.add "Ekle ...">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Bir kullanıcı ekle">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Bir kullanıcı ekle">
+<!ENTITY button.edit "Düzenle ...">
+<!ENTITY button.remove "Kaldır">
+<!ENTITY label.grpIncluded "Dahil Sayfalar">
+<!ENTITY label.grpExcluded "Hariç Sayfalar">
View
37 locale/tr-TR/greasemonkey.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!ENTITY menu.install "Kullacı Betiği yükle...">
+<!ENTITY menu.install.accesskey "I">
+<!ENTITY menu.show "Kullanıcı betik kaynağını gör">
+<!ENTITY menu.show.accesskey "V">
+<!ENTITY menu.commands "Kullanıcı Betik Komutları ...">
+<!ENTITY menu.commands.accesskey "C">
+<!ENTITY menu.new "Yeni Kullanıcı Betiği ...">
+<!ENTITY menu.new.accesskey "N">
+<!ENTITY menu.manage "Kullanıcı Betiklerini Yönet...">
+<!ENTITY menu.manage.accesskey "M">
+<!ENTITY statusbar.enabled "Etkin">
+<!ENTITY statusbar.enabled.accesskey "E">
+<!ENTITY install.title "Greasemonkey Kurulumu">
+<!ENTITY install.runson "çalışır:">
+<!ENTITY install.matches "eşleşen:">
+<!ENTITY install.butnoton "çalışmaz:">
+<!ENTITY install.warning1 "Kötü amaçlı betikler gizliliğinizi ihlal edebilir ve sizin bilginiz olmadan sizin adınıza hareket edebilir.">
+<!ENTITY install.warning2 "Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan gelen betikleri yükleyin.">
+<!ENTITY install.showscriptsource "Betik Kaynağını Göster">
+<!ENTITY install.installbutton "Kur">
+<!ENTITY newscript.name "İsim">
+<!ENTITY newscript.namespace "İsim alanı">
+<!ENTITY newscript.description "Tanım">
+<!ENTITY newscript.includes "Eklenenler (satır başına bir tane)">
+<!ENTITY newscript.excludes "Çıkarılanlar (satır başına bir tane)">
+<!ENTITY options.editor "Editör">
+<!ENTITY options.changeEditor "Editörü Değiştir">
+<!ENTITY options.globalExcludes "Global Çıkarılanlar">
+<!ENTITY userscripts "Kullanıcı Betikleri">
+<!ENTITY Uninstall "Kaldır">
+<!ENTITY AlsoUninstallPrefs "Ayrıca ilişkili tercihleri kaldır">
+<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Bu sayfada çalışan yüklenmiş betikler yok">
+<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Yüklü bir kullanıcı betiğiniz yok">
+<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Kullanıcı betikleri al">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey Kullanıcı Betik Tercihleri -!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Kullanıcı Ayarları">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Betik Ayarları">
View
5 locale/tr-TR/greasemonkey.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+extensions.{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.description=Firefox için Bir Kullanıcı Betik Yöneticisi
+error.matchPattern.parse=@eşleşme: Desen ayrıştırılamadı.
+error.matchPattern.scheme=@eşleşme: Belirtilen düzen geçersiz.
+error.matchPattern.host=@eşleşme: Belirtilen ana bilgisayar geçersiz.
+error.matchPattern.path=@eşleşme: Belirtilen yol geçersiz.
View
4 locale/uk-UA/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Нижче змініть адресу сторінки. Ви можете вказувати множини адрес за допомогою символу зірочка (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Редагувати сторінку">
<!ENTITY button.add "Додати…">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Додати як користувацький виняток">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Додати як користувацьке включення">
<!ENTITY button.edit "Редагувати…">
<!ENTITY button.remove "Вилучити">
<!ENTITY label.grpIncluded "Охоплені сторінки">
View
6 locale/uk-UA/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Жоден зі встановлених скриптів не працює на цій сторінці.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "You don't have any user scripts installed">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Get user scripts">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Налаштування користувацьких скриптів Greasemonkey - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Налаштування">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Налаштування скрипту">
View
4 locale/uk/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "Змініть адресу сторінки. Ви можете вказувати множини адрес за допомогою символу зірочка (*).">
<!ENTITY promptForEdit.title "Редагувати сторінку">
<!ENTITY button.add "Додати...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "Додати як користувацький виняток">
+<!ENTITY button.addUserInclude "Додати як користувацьке включення">
<!ENTITY button.edit "Редагувати...">
<!ENTITY button.remove "Вилучити">
<!ENTITY label.grpIncluded "Охоплені сторінки">
View
6 locale/uk/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "Жоден зі встановлених скриптів не працює на цій сторінці.">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "Жодних скриптів не встановлено">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "Отримати користувацькі скрипти">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Налаштування користувацьких скриптів Greasemonkey - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "Налаштування">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Налаштування скрипту">
View
4 locale/zh-CN/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "请修改以下页面的 URL。您可以使用通配符(*)同时匹配多个页面。">
<!ENTITY promptForEdit.title "编辑页面">
<!ENTITY button.add "添加...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "添加为用户排除">
+<!ENTITY button.addUserInclude "添加为用户包括">
<!ENTITY button.edit "编辑...">
<!ENTITY button.remove "删除">
<!ENTITY label.grpIncluded "脚本应用到下列网页">
View
6 locale/zh-CN/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "在此页面上没有已安装的脚本运行。">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "您没有安装任何用户脚本">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "获取用户脚本">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey 用户脚本首选项 - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "用户设置">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "脚本设置">
View
4 locale/zh-TW/gm-cludes.dtd
@@ -4,8 +4,8 @@
<!ENTITY promptForEdit.msg "請修改下列網址,可以利用萬用字元(*)來一次指定多個頁面。">
<!ENTITY promptForEdit.title "編輯網址">
<!ENTITY button.add "新增...">
-<!ENTITY button.addUserExclude "Add as user exclude">
-<!ENTITY button.addUserInclude "Add as user include">
+<!ENTITY button.addUserExclude "新增為使用者例外">
+<!ENTITY button.addUserInclude "新增為使用者引入">
<!ENTITY button.edit "編輯...">
<!ENTITY button.remove "移除">
<!ENTITY label.grpIncluded "腳本將套用到的網址">
View
6 locale/zh-TW/greasemonkey.dtd
@@ -32,6 +32,6 @@
<!ENTITY greasemonkey.noscriptshere "沒有任何在此頁面執行的腳本。">
<!ENTITY greasemonkey.youhavenoscripts "您尚未安裝任何腳本">
<!ENTITY greasemonkey.getuserscripts "取得使用者腳本">
-<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey User Script Preferences - !!">
-<!ENTITY scriptprefs.usersettings "User Settings">
-<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "Script Settings">
+<!ENTITY scriptprefs.title "Greasemonkey 使用者腳本偏好設定 - !!">
+<!ENTITY scriptprefs.usersettings "使用者設定值">
+<!ENTITY scriptprefs.scriptsettings "腳本設定值">

0 comments on commit 2f4469b

Please sign in to comment.