Permalink
Browse files

Merge pull request #1075 from listsm/master

Afrikaans (South Africa) Locale Added
  • Loading branch information...
arian committed Nov 28, 2011
2 parents df02433 + 010a567 commit 852bddca0148af9c8881c73a2d526a89a96b8589
@@ -0,0 +1,32 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.ZA.Number
+
+description: Number messages for ZA.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Werner Mollentze
+
+requires:
+ - /Locale
+
+provides: [Locale.ZA.Number]
+
+...
+*/
+
+Locale.define('ZA', 'Number', {
+
+ decimal: '.',
+ group: ',',
+
+ currency: {
+ prefix: 'R '
+ }
+
+});
+
+
@@ -0,0 +1,69 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.af-ZA.Date
+
+description: Date messages for ZA Afrikaans.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Werner Mollentze
+
+requires:
+ - /Locale
+
+provides: [Locale.af-ZA.Date]
+
+...
+*/
+
+Locale.define('af-ZA', 'Date', {
+
+ months: ['Januarie', 'Februarie', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Junie', 'Julie', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember'],
+ months_abbr: ['Jan', 'Feb', 'Mrt', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des'],
+ days: ['Sondag', 'Maandag', 'Dinsdag', 'Woensdag', 'Donderdag', 'Vrydag', 'Saterdag'],
+ days_abbr: ['Son', 'Maa', 'Din', 'Woe', 'Don', 'Vry', 'Sat'],
+
+ // Culture's date order: MM/DD/YYYY
+ dateOrder: ['date', 'month', 'year'],
+ shortDate: '%d-%m-%Y',
+ shortTime: '%H:%M',
+ AM: 'VM',
+ PM: 'NM',
+ firstDayOfWeek: 1,
+
+ // Date.Extras
+ ordinal: function(dayOfMonth){
+ return ((dayOfMonth > 1 && dayOfMonth < 20 && dayOfMonth != 8) || (dayOfMonth > 100 && dayOfMonth.toString().substr(-2, 1) == '1')) ? 'de' : 'ste';
+ },
+
+ lessThanMinuteAgo: 'minder as \'n minuut gelede',
+ minuteAgo: 'ongeveer \'n minuut gelede',
+ minutesAgo: '{delta} minute gelede',
+ hourAgo: 'omtret \'n uur gelede',
+ hoursAgo: 'ongeveer {delta} ure gelede',
+ dayAgo: '1 dag gelede',
+ daysAgo: '{delta} dae gelede',
+ weekAgo: '1 week gelede',
+ weeksAgo: '{delta} weke gelede',
+ monthAgo: '1 maand gelede',
+ monthsAgo: '{delta} maande gelede',
+ yearAgo: '1 jaar gelede',
+ yearsAgo: '{delta} jare gelede',
+
+ lessThanMinuteUntil: 'oor minder as \'n minuut',
+ minuteUntil: 'oor ongeveer \'n minuut',
+ minutesUntil: 'oor {delta} minute',
+ hourUntil: 'oor ongeveer \'n uur',
+ hoursUntil: 'oor {delta} uur',
+ dayUntil: 'oor ongeveer \'n dag',
+ daysUntil: 'oor {delta} dae',
+ weekUntil: 'oor \'n week',
+ weeksUntil: 'oor {delta} weke',
+ monthUntil: 'oor \'n maand',
+ monthsUntil: 'oor {delta} maande',
+ yearUntil: 'oor \'n jaar',
+ yearsUntil: 'oor {delta} jaar'
+
+});
@@ -0,0 +1,56 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.af-ZA.Form.Validator
+
+description: Form Validator messages for Afrikaans.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Werner Mollentze
+
+requires:
+ - /Locale
+
+provides: [Locale.af-ZA.Form.Validator]
+
+...
+*/
+
+Locale.define('af-ZA', 'FormValidator', {
+
+ required: 'Hierdie veld word vereis.',
+ length: 'Voer asseblief {length} karakters in (u het {elLength} karakters ingevoer)',
+ minLength: 'Voer asseblief ten minste {minLength} karakters in (u het {length} karakters ingevoer).',
+ maxLength: 'Moet asseblief nie meer as {maxLength} karakters invoer nie (u het {length} karakters ingevoer).',
+ integer: 'Voer asseblief \'n heelgetal in hierdie veld in. Getalle met desimale (bv. 1.25) word nie toegelaat nie.',
+ numeric: 'Voer asseblief slegs numeriese waardes in hierdie veld in (bv. "1" of "1.1" of "-1" of "-1.1").',
+ digits: 'Gebruik asseblief slegs nommers en punktuasie in hierdie veld. (by voorbeeld, \'n telefoon nommer wat koppeltekens en punte bevat is toelaatbaar).',
+ alpha: 'Gebruik asseblief slegs letters (a-z) binne-in hierdie veld. Geen spasies of ander karakters word toegelaat nie.',
+ alphanum: 'Gebruik asseblief slegs letters (a-z) en nommers (0-9) binne-in hierdie veld. Geen spasies of ander karakters word toegelaat nie.',
+ dateSuchAs: 'Voer asseblief \'n geldige datum soos {date} in',
+ dateInFormatMDY: 'Voer asseblief \'n geldige datum soos MM/DD/YYYY in (bv. "12/31/1999")',
+ email: 'Voer asseblief \'n geldige e-pos adres in. Byvoorbeeld "fred@domain.com".',
+ url: 'Voer asseblief \'n geldige bronadres (URL) soos http://www.example.com in.',
+ currencyDollar: 'Voer asseblief \'n geldige $ bedrag in. Byvoorbeeld $100.00 .',
+ oneRequired: 'Voer asseblief iets in vir ten minste een van hierdie velde.',
+ errorPrefix: 'Fout: ',
+ warningPrefix: 'Waarskuwing: ',
+
+ // Form.Validator.Extras
+ noSpace: 'Daar mag geen spasies in hierdie toevoer wees nie.',
+ reqChkByNode: 'Geen items is gekies nie.',
+ requiredChk: 'Hierdie veld word vereis.',
+ reqChkByName: 'Kies asseblief \'n {label}.',
+ match: 'Hierdie veld moet by die {matchName} veld pas',
+ startDate: 'die begin datum',
+ endDate: 'die eind datum',
+ currendDate: 'die huidige datum',
+ afterDate: 'Die datum moet dieselfde of na {label} wees.',
+ beforeDate: 'Die datum moet dieselfde of voor {label} wees.',
+ startMonth: 'Kies asseblief \'n begin maand',
+ sameMonth: 'Hierdie twee datums moet in dieselfde maand wees - u moet een of beide verander.',
+ creditcard: 'Die ingevoerde kredietkaart nommer is ongeldig. Bevestig asseblief die nommer en probeer weer. {length} syfers is ingevoer.'
+
+});
@@ -0,0 +1,22 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.af-ZA.Number
+
+description: Number messages for ZA Afrikaans.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Werner Mollentze
+
+requires:
+ - /Locale
+ - /Locale.ZA.Number
+
+provides: [Locale.af-ZA.Number]
+
+...
+*/
+
+Locale.define('af-ZA').inherit('ZA', 'Number');

0 comments on commit 852bddc

Please sign in to comment.