Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
38 lines (33 sloc) 1.26 KB
{{def PollutionLevelFine="Pollution free zone"}}
{{def PollutionLevel=PollutionLevelFine}}
{{#def test title="Default Title" content="Default Content"}}
<title>{{title}}</title>
<content>{{content}}</content>
<pollution-level>{{PollutionLevel}}</pollution-level>
{{/def}}
-------------------
No arguments:
{{test}}
-------------------
-------------------
Inline arguments:
{{test content="Inline Content" title="Inline Title"}}
-------------------
-------------------
Inline and bind arguments:
{{#test title="Inline and bind"}}
{{#bind content}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{/bind}}
{{#bind PollutionLevel}}
Polluting all the way.
{{/bind}}
{{/test}}
-------------------
-------------------
Inline and bind arguments:
{{#test title="Inline and bind"}}
{{bind content="Bound content"}}
{{bind PollutionLevel="Polluting all the way."}}
{{/test}}
-------------------
Something went wrong with that request. Please try again.