MagentoCommerce 1.x versiyonu için Resmi Türkçe çevirisi...
HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
tr_TR
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Magento_Resmi_Turkce_Cevirisi

MagentoCommerce için resmi sitesinde de yayınlanmakta olan tercümemizin github kopyasıdır. Çeviri hem ön tarafı hem de yönetim tarafını türkçeleştirir.

Kurulum

Buradan indirdiğiniz tercümeyi kullanmak için zip dosyasından tr_TR klasörünü app/locale altına atmanız ve önbellek yenilemesi yapmanız yeterli olacaktır.

Çıkabilecek Sorunlar

Eğer ön sayfada tercüme hiç gözükmediyse;

  • Önbellek yenilemesi yapmamış olabilirsiniz,
  • Yönetim sayfasında sistem / ayarlar / genel bölümündeki Locale kısmında Turkish seçmemişsinizdir