SQLite Samples For VS 2012 And Work With Non English Characters
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
SQLiteProject
packages
.gitattributes
.gitignore
README.md
SQLiteProject.sln

README.md

SQLite_Sample_Project

SQLite Samples For VS 2012 And Work With Non English Characters

Bu proje ilk defa Visual Studio ile Sqlite kullanacaklara rehber olması amacıyla hazırlanmaktadır. Sqlite a Türkçe karakter desteği eklemenecektir. Ayrıca Sqlite ı performans artırıcı tedbirlere de bu proje içinde yer vereceğiz. Projenin ana sayfasına http://www.jn7.net/visual-studio-ve-sqlite-projesi adresinden ulaşabilrisiniz. Sitemize ayıntılı dökümantasyon eklenecektir. Adım adım resimli nasıl yapılır rehberi hazırlanmaktadır.