Skip to content
Browse files

Winkelmandje > Winkelwagen, Thuis > Home, ja > Ja

  • Loading branch information...
1 parent 3a23390 commit 8423d6cf0005bf81adcce823174930193b492adb Paul Hachmang committed Apr 25, 2012
Showing with 19 additions and 19 deletions.
  1. +3 −3 Mage_Adminhtml.csv
  2. +5 −5 Mage_Catalog.csv
  3. +4 −4 Mage_CatalogSearch.csv
  4. +2 −2 Mage_Checkout.csv
  5. +1 −1 Mage_Cms.csv
  6. +1 −1 Mage_Customer.csv
  7. +2 −2 Mage_SalesRule.csv
  8. +1 −1 Mage_XmlConnect.csv
View
6 Mage_Adminhtml.csv
@@ -408,7 +408,7 @@
"Help Us Keep Magento Healthy - Report All Bugs","Help ons Magento gezond te houden - rapporteer alle bugs"
"Helper attributes should not be used in custom layout updates.","Help attributen moeten niet gebruikt worden in gebruikelijke layout updates."
"Helper for options rendering doesn't implement required interface.","Help voor optie verduidelijking implementeert gevraagde interface niet."
-"Home","Thuis"
+"Home","Home"
"ID","ID"
"ID Path","ID Pad"
"IP Address","IP Adres"
@@ -608,7 +608,7 @@
"Notes","Aantekeningen"
"Notifications","Notificaties"
"Number of Orders","Aantal Orders"
-"Number of Uses","Aantal Gebruiken"
+"Number of Uses","Aantal keer gebruikt"
"Number of Views",""
"Number of records:","Aantal archieven:"
"OAuth Consumers",""
@@ -869,7 +869,7 @@
"Shipping address selection is not applicable","Verzendadres selectie is niet van toepassing"
"Shipping method must be specified.","Verzendingsmethode moet gekozen worden"
"Shipping method selection is not applicable","Verzendmethode selectie is niet van toepassing"
-"Shopping Cart","Winkelmandje"
+"Shopping Cart","Winkelwagen"
"Shopping Cart Price Rules","Winkelwagen Berekeningsregels"
"Shopping Cart from %s","Winkelwagen van %s"
"Show By","Tonen op"
View
10 Mage_Catalog.csv
@@ -315,7 +315,7 @@
"Group remove",""
"Grouped Product","Gegroepeerd Product"
"Groups","Groepen"
-"Home","Thuis"
+"Home","Home"
"ID","ID"
"ID: %s","ID: %s"
"If empty, the Category Name will be used","Als u het leeg laat, zal de Categorie Naam gebruikt worden"
@@ -429,9 +429,9 @@
"Notify Low Stock RSS","Geef Lage Voorraad RSS aan"
"Notify for Quantity Below","Geef Kwantiteit Beneden aan"
"Number of Products to Display","Aantal Producten Weer te Geven"
-"Number of Uses","Aantal Gebruiken"
-"Number of results",""
-"Number of results (For the last time placed)",""
+"Number of Uses","Aantal keer gebruikt"
+"Number of results","Aantal resultaten"
+"Number of results<br/>(For the last time placed)","Aantal resultaten<br />(voor de 'laatst gebruikte zoektermen')"
"OK","OK"
"OR","OF"
"Old Price:","Oude prijs"
@@ -541,7 +541,7 @@
"Quick simple product creation","Snel en eenvoudig een product aanmaken"
"Records for ""","Documentatie voor """
"Redirect","Doorverwijzing"
-"Redirect URL","Omleiding URL"
+"Redirect URL","Verwijzing URL"
"Regular Price:","Normale prijs:"
"Related Products","Gerelateerde Producten"
"Remove","Verwijderen"
View
8 Mage_CatalogSearch.csv
@@ -16,7 +16,7 @@
"Go","Ga"
"Go to Home Page","Ga naar homepage"
"Grid","Stramien"
-"Home","Thuis"
+"Home","Home"
"List","Lijst"
"Maximum Query Length","Maximum vraag lengte"
"Maximum Query Words Count","Maximum aantal vraagwoorden"
@@ -35,16 +35,16 @@
"Results","Resultaten"
"Search","Zoekopdracht"
"Search Settings","Zoek in instellingen"
-"Search Terms","Zoek in voorwaarden"
-"Search Type","Zoek in type"
+"Search Terms","Zoektermen"
+"Search Type","Zoekmodus"
"Search entire store here...","Zoek in de gehele winkel hier..."
"Search results for '%s'","Zoekresultaten voor '%s'"
"Search results for: '%s'","Zoekresultaten voor: '%s'"
"Search:","Zoek:"
"Specified date is invalid.",""
"Subscribe to Feed","Abonneer op Feed"
"There are no search terms available.","Er zijn geen zoektermen beschikbaar"
-"Yes","ja"
+"Yes","Ja"
"Your search returns no results.","Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd."
"up to %s","Tot aan %s"
"",""
View
4 Mage_Checkout.csv
@@ -82,7 +82,7 @@
"Create Billing Address","Betaaladres aanmaken"
"Create Shipping Address","Verzendadres aanmaken"
"Create an order from shopping cart","Maak een bestelling van het winkelmandje aan"
-"Create shopping cart","Winkelmandje aanmaken"
+"Create shopping cart","Winkelwagen aanmaken"
"Customer Address is not valid.",""
"Customer Information","Klantinformatie"
"Customer's information","Informatie van de klant"
@@ -274,7 +274,7 @@
"Shopping Cart","Winkelwagen"
"Shopping Cart Form Before","Winkelwagen Formulier Voor"
"Shopping Cart Sidebar","Winkelwagen Zijbalk"
-"Shopping Cart Sidebar Extra Actions","Winkelmandje zijbalk extra acties"
+"Shopping Cart Sidebar Extra Actions","Winkelwagen zijbalk extra acties"
"Shopping Cart is Empty","Winkelwagen is Leeg"
"Shopping cart ability to set coupon code","Mogelijk in winkelmandje om vouchercode in te stellen"
"Show Content as","Laat inhoud zien als"
View
2 Mage_Cms.csv
@@ -63,7 +63,7 @@
"Expand All","Klap allen uit"
"General Information","Algemene informatie"
"Go to Home Page","Ga naar homepage"
-"Home","Thuis"
+"Home","Home"
"ID","ID"
"Identifier","Identificeerder"
"If empty, the Page Title will be used","Indien leeg, zal de paginatitel worden gebruikt"
View
2 Mage_Customer.csv
@@ -343,7 +343,7 @@
"Shipped to First Name","Verzonden naar Voornaam"
"Shipped to Last Name","Verzonden naar Achternaam"
"Shipped to Name","Verzonden naar Naam"
-"Shopping Cart","Winkelmandje"
+"Shopping Cart","Winkelwagen"
"Shopping Cart - %d item(s)","Winkel Wagen - %d artikel(en)"
"Shopping Cart of %1$s - %2$d item(s)","Winkelwagen van %1$s - %2$d product(en)"
"Show Date of Birth","Geboortedatum tonen"
View
4 Mage_SalesRule.csv
@@ -95,8 +95,8 @@
"Shipping Postcode","Verzending postcode"
"Shipping Region","Verzending regio"
"Shipping State/Province","Verzending provincie/staat"
-"Shopping Cart Price Rule","Winkelmandje prijsregel"
-"Shopping Cart Price Rules","Winkelmandje prijsregels"
+"Shopping Cart Price Rule","Winkelwagen prijsregel"
+"Shopping Cart Price Rules","Winkelwagen prijsregels"
"Special Price","Speciale prijs"
"Specific Coupon","Specifieke kortingsbon"
"Status","Status"
View
2 Mage_XmlConnect.csv
@@ -282,7 +282,7 @@
"Header Background Color","Aanhef Achtergrond Kleur"
"Header Font Color","Aanhef Letter Kleur"
"High Resolution Application Icon","Hoge Resolutie Applicatie Icoon"
-"Home","Thuis"
+"Home","Home"
"Hot Red","Heet Rood"
"How do you rate this product?",""
"How to incorporate Urban Airship within your application:",""

0 comments on commit 8423d6c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.