A plugin to use the KNVB Data API (vervallen)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
inc
templates
.gitignore
knvb-api-plugin.php
knvb-client.php
readme.md
readme.txt
slider.css
slider.js

readme.md

KNVB Data API

LET OP:

Deze plugin is niet meer up-to-date en zal niet meer vernieuwen. De KNVB heeft mijn plugin overgenomen en gezamenlijk met een leverancier een plugin op de markt gebracht voor WordPress: https://nl.wordpress.org/plugins/shortcodes-knvb-api/

Uitleg

Met behulp van deze basis kun je in WordPress gebruik maken van de shortcodes:

Toon resultaten, standen en programma's van diverse team-ID's

[knvbteam list="106698;106699"]

Toon alle teams met bijbehorende ID's

[knvb uri="/teams"]

Toon de uitslagen van het team met ID 106698

[knvb uri="/teams/106698/results"]

Toon het programma van het team met ID 106698

[knvb uri="/teams/106698/schedule"]

Toon alle wedstrijden

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=A"]

Toon alle wedstrijden, thuis- en uitwedstrijden gesplitst

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=A&thuis=1"]

Toon alle wedstrijden van vorige week

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=P"]

Toon alle wedstrijden van deze week

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=C"]

Toon alle wedstrijden van volgende week

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=N"]

Toon alle wedstrijden van week 42

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=42"]

Toon de stand van het team met ID 106698

[knvb uri="/teams/106698/ranking"]

Slider

Om een simpele slider te tonen van een team met als eerste de eerstvolgende wedstrijd en vervolgens alle vorige wedstrijden met uitslagen, dan kun je dit bereiken door het volgende op te nemen in je template code:

Je moet wel al jQuery gebruiken in je template, anders zul je deze nog even moet opnemen in je template.

Voeg daarnaast deze CSS toe aan je template:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/wp-content/plugins/knvb-api/slider.css" />

Dit JavaScript bestand:

<script src="/wp-content/plugins/knvb-api/slider.js"></script>

Vervolgens kun je met deze shortcode de slider plaatsen:

[knvbteam-slider id="106698"]

Logo's

Wanneer je de logo's van de teams wilt tonen in een bepaald overzicht, dan vul je in het extra attribuut logo=1 toe. Bijvoorbeeld:

[knvb uri="/wedstrijden" extra="weeknummer=A&logo=1"]

Eigen templates

De [knvb ...] shortcode is uit te breiden met een template="..." attribuut. Voorbeeld:

[knvb uri="/wedstrijden" template="custom"]

Nu zal er gezocht worden naar het template ./wp-content/plugins/knvb-api/templates/custom_template.html. Dit template kun je vervolgens zelf opbouwen en plaatsen. Voorbeelden voor een template kun je vinden in de map ./wp-content/plugins/knvb-api/templates/. Deze templates kun je niet zo maar aanpassen, aangezien ze standaard meegeleverd worden met de release:

 • \templates\ranking.html
 • \templates\results.html
 • \templates\results_slider.html
 • \templates\schedule.html
 • \templates\schedule_slider.html
 • \templates\teams.html
 • \templates\wedstrijden.html

Release

 1. Draai svn update in de KNVB-API SVN repository
 2. Pas in de GIT repo het release-nummer aan in readme.txt en knvb-api-plugin.php
 3. Draai git commit
 4. Kopieer de wijzigingen vanuit de GIT repo naar de SVN repo in de trunk map
 5. Controleer je wijzigingen in de SVN repo met svn stat en svn diff
 6. Leg de wijzigingen vast met svn ci -m "..."
 7. Maak een tag door eerste kopieren: svn cp trunk tags/2.0
 8. En daarna te committen: svn ci -m "tagging version 2.0"

Bijdragen geleverd door