Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Nov 12, 2013
 1. Fix markdown syntax

  jarib committed Nov 12, 2013
Commits on Nov 4, 2013
 1. Added Plastilin to /friends

  drees123 committed Nov 4, 2013
Commits on Jul 5, 2013
Commits on Jun 21, 2013
 1. Update ofte-stilte-sporsmal.md

  KristoferRees committed Jun 21, 2013
  språkfiks
Commits on May 31, 2013
Commits on May 28, 2013
Commits on May 3, 2013
 1. Fix URL

  jarib committed May 3, 2013
Commits on May 2, 2013
 1. rephrase

  KristoferRees committed May 2, 2013
Commits on May 1, 2013
 1. Fix newlines + anchor link

  jarib committed May 1, 2013
 2. Two new FAQs

  KristoferRees committed May 1, 2013
Commits on Apr 29, 2013
 1. Updated example in text

  KristoferRees committed Apr 29, 2013
 2. Remove inaccuracy

  jarib committed Apr 29, 2013
 3. Update SDR.md

  KristoferRees committed Apr 29, 2013
 4. Update SDR.md

  KristoferRees committed Apr 29, 2013
 5. Retningslinjer

  KristoferRees committed Apr 29, 2013
Commits on Apr 25, 2013
 1. Fix header.

  jarib committed Apr 25, 2013
Commits on Apr 23, 2013
 1. Erstatte død link

  KristoferRees committed Apr 23, 2013
Commits on Apr 21, 2013
 1. Lagt til to nye spørsmål

  KristoferRees committed Apr 21, 2013
  Linken til utbytting - går det an å gjøre så man kommer direkte inn på
  undertittelen "utbytting"?
Commits on Apr 14, 2013
 1. Better bold.

  jarib committed Apr 14, 2013
 2. Use relative links.

  jarib committed Apr 14, 2013
Commits on Apr 3, 2013
 1. Fix link + reduce duplication

  jarib committed Apr 3, 2013
 2. Fix typo

  jarib committed Apr 3, 2013
 3. Less manual editing

  jarib committed Apr 3, 2013
 4. rettet skrivefeil

  KristoferRees committed Apr 3, 2013
Commits on Apr 2, 2013
 1. Minor text changes

  drees123 committed Apr 2, 2013
 2. Formatting fixes.

  jarib committed Apr 2, 2013
Commits on Apr 1, 2013
Commits on Mar 25, 2013
 1. Remove redundant paragraph

  jarib committed Mar 25, 2013