New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vis representantens aktivitetsnivå #202

Closed
jarib opened this Issue Aug 21, 2012 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@jarib
Member

jarib commented Aug 21, 2012

Finn en bedre måte å vise aktivitetsnivå på representantsiden.

Erstatter #122.

jarib added a commit that referenced this issue Aug 21, 2012

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@KristoferRees

KristoferRees Aug 24, 2012

Member

Tror vi må angripe representantsiden mer helhetlig, og bli litt enige om hva som faktisk skal være på den og hvordan det skal prioriteres. Tanken er at flere ulike typer informasjon, som ikke utelukkende er kvantifiserbart, sammen viser frem dette. Har lagd et par preliminære skisser.

GitHub Logo
GitHub Logo

@ingridod @drees123

Member

KristoferRees commented Aug 24, 2012

Tror vi må angripe representantsiden mer helhetlig, og bli litt enige om hva som faktisk skal være på den og hvordan det skal prioriteres. Tanken er at flere ulike typer informasjon, som ikke utelukkende er kvantifiserbart, sammen viser frem dette. Har lagd et par preliminære skisser.

GitHub Logo
GitHub Logo

@ingridod @drees123

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@KristoferRees

KristoferRees Sep 18, 2012

Member

Lukkes til fordel for #274 og #275

Member

KristoferRees commented Sep 18, 2012

Lukkes til fordel for #274 og #275

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment