New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Få inn saker på representantsiden #261

Closed
KristoferRees opened this Issue Sep 14, 2012 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@KristoferRees
Member

KristoferRees commented Sep 14, 2012

Få inn saksoversikt på representantsiden og rydde litt opp i design.

@drees123

This comment has been minimized.

Contributor

drees123 commented Sep 17, 2012

Hadde du laget noen skisser her?

#202 er relatert, men med nye skisser på denne GitHubissuen kan kanskje den lukkes.

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Member

KristoferRees commented Sep 17, 2012

Skal ha det klart til helga. I utgangspunktet er det snakk om to nivåer her: for det første å ha en overordnet plan om hva vi ønsker å ha av informasjon på repsiden på sikt; dette inkluderer tjenester som er helt i startfasen nå. For det andre er det å jobbe mer inkrementelt, hva kan vi få inn akkurat nå som gjør siden bedre.

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Member

KristoferRees commented Sep 18, 2012

@drees123

This comment has been minimized.

Contributor

drees123 commented Dec 9, 2012

Noe virker ikke helt riktig her. Gerd Janne Kristoffersen kommer ut som "mot" dobbeltspor i intercitytriangelet:
http://beta.holderdeord.no/representatives/gjk

Men, av tre avstemninger i saken (som alle er i tråd med saken), har hun stemt for en, og vært ikke tilstede på to. Hvorfor kommer hun da ut som mot?

@jarib

This comment has been minimized.

Member

jarib commented Dec 9, 2012

Godt observert! Feilen er identifisert, fikset og på vei ut. Den sammenlagte vekten av koblede avstemninger tok ikke høyde for fravær. Dette har også påvirket partiutregningen, men det er vel relativt sjelden (aldri?) at et helt parti er fraværende.

jarib added a commit that referenced this issue Dec 9, 2012

@jarib

This comment has been minimized.

Member

jarib commented Dec 9, 2012

Da var endringen ute.

@drees123

This comment has been minimized.

Contributor

drees123 commented Dec 10, 2012

+1

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment