Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Få inn saker på representantsiden #261

Closed
KristoferRees opened this Issue · 7 comments

3 participants

@KristoferRees

Få inn saksoversikt på representantsiden og rydde litt opp i design.

@drees123

Hadde du laget noen skisser her?

#202 er relatert, men med nye skisser på denne GitHubissuen kan kanskje den lukkes.

@KristoferRees

Skal ha det klart til helga. I utgangspunktet er det snakk om to nivåer her: for det første å ha en overordnet plan om hva vi ønsker å ha av informasjon på repsiden på sikt; dette inkluderer tjenester som er helt i startfasen nå. For det andre er det å jobbe mer inkrementelt, hva kan vi få inn akkurat nå som gjør siden bedre.

@jarib jarib reopened this
@jarib jarib was assigned
@jarib jarib closed this in 250eaa7
@drees123

Noe virker ikke helt riktig her. Gerd Janne Kristoffersen kommer ut som "mot" dobbeltspor i intercitytriangelet:
http://beta.holderdeord.no/representatives/gjk

Men, av tre avstemninger i saken (som alle er i tråd med saken), har hun stemt for en, og vært ikke tilstede på to. Hvorfor kommer hun da ut som mot?

@jarib
Owner

Godt observert! Feilen er identifisert, fikset og på vei ut. Den sammenlagte vekten av koblede avstemninger tok ikke høyde for fravær. Dette har også påvirket partiutregningen, men det er vel relativt sjelden (aldri?) at et helt parti er fraværende.

@jarib
Owner

Da var endringen ute.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.