New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Saksfremvisning på representantnivå #296

Closed
KristoferRees opened this Issue Sep 24, 2012 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@KristoferRees
Member

KristoferRees commented Sep 24, 2012

Hva gjør hvis en representant er fraværende på en avstemning i en sak? Det kan potensielt endre vedkommendes skår ganske drastisk, hva hun/han er fraværende på f.eks. en statsbudsjettavstemning.

@jarib @drees123

@jarib

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jarib

jarib Sep 24, 2012

Member

Jepp. Virker logisk å kun basere scoren på de avstemningene representanten har vært til stede på.

PS. Burde ikke dette vært en kommentar på #261 framfor en egen sak?

Member

jarib commented Sep 24, 2012

Jepp. Virker logisk å kun basere scoren på de avstemningene representanten har vært til stede på.

PS. Burde ikke dette vært en kommentar på #261 framfor en egen sak?

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@KristoferRees

KristoferRees Sep 24, 2012

Member

Jo, muligens, tenkte at det potensielt var en litt større issue som kunne trenge en egen diskusjon.

Member

KristoferRees commented Sep 24, 2012

Jo, muligens, tenkte at det potensielt var en litt større issue som kunne trenge en egen diskusjon.

@KristoferRees

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@KristoferRees

KristoferRees Sep 24, 2012

Member

Tror vi må kjøre noen tester her. Vil være merkelig om skåren blir annerledes om partiet når det eneste vedkommende har gjort er å være fraværende. Det vil særlig være et poeng hvis representanten får negativt utslag. Imidlertid er det jo basert på hva han/hun har stemt. Akk, disse dilemmaene.

Member

KristoferRees commented Sep 24, 2012

Tror vi må kjøre noen tester her. Vil være merkelig om skåren blir annerledes om partiet når det eneste vedkommende har gjort er å være fraværende. Det vil særlig være et poeng hvis representanten får negativt utslag. Imidlertid er det jo basert på hva han/hun har stemt. Akk, disse dilemmaene.

@drees123

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@drees123

drees123 Sep 25, 2012

Contributor

Umiddelbart synes jeg ikke det er noe vi kan ta hensyn til. Det vi viser frem er summen av voteringer en representant faktisk har stemt. Det kan hende at dette bør følges av en forklaring om utbytting - kanskje den bør stå langt oppe slik som den gjør i dag.

Foreslår at vi prøver og ser hvordan det blir - og lukker denne saken.

Contributor

drees123 commented Sep 25, 2012

Umiddelbart synes jeg ikke det er noe vi kan ta hensyn til. Det vi viser frem er summen av voteringer en representant faktisk har stemt. Det kan hende at dette bør følges av en forklaring om utbytting - kanskje den bør stå langt oppe slik som den gjør i dag.

Foreslår at vi prøver og ser hvordan det blir - og lukker denne saken.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment