Skip to content

Vise færre løfter på sakssiden #312

Closed
drees123 opened this Issue Oct 11, 2012 · 3 comments

4 participants

@drees123
Holder de ord member

På flere saker er det etter hvert ganske mange løfter per parti. Dette gjør sakssiden tung - og det nok de færreste som leser mange og lange løfter.

Forslag til løsning: Vi kobler alle relevante løfter til saken som i dag, men viser kun frem ett løfte per parti. Så lager vi en pil el. som gjør at man enkelt kan bla seg videre til neste løfte for hvert enkelt parti.

Et (litt dårlig) eksempel på denne logikken er boksen "Global spotlight" oppe til høyre på NY Times: http://global.nytimes.com (usikker på om den bør bla automatisk).

Kan også lage en funksjon hvor vi velger ut hvilket løfte som skal vises som default per parti.

Vad tycks @hannawt @KristoferRees @jarib og andre?

@KristoferRees
Holder de ord member

Synes dette er en god idé. Synes også vi skal få en interaksjonsdesigner til å se på hvordan løftene kan presenteres best mulig, ser for meg endel kan gjøres med font o.l.

@hannawt
hannawt commented Nov 7, 2012

I tillegg er det sånn at det oftest kun er ett (kanskje to) løfter som er DIREKTE kobla til avstemninga, men en del løfter er likevel relatert til saken. Eksempel på dette er pelsdyrsaken, hvor Ap ikke lover noe spesifikt om pelsdyr, men skriver at de er opptatt av dyrevelferd for husdyr på generell basis. Dette er et løfte som er relatert, men ikke spesifikt nok til å ta med i pelsdyrsaken. MEN, synes jeg, viktig å vise fram til folk likevel. Derfor kan man slå to fluer i en smekk: plukke ut det løftet som er direkte knytta til saken og kun vise dette, mens alle andre er tilgjengelig under "se relaterte løfter", som droppes ned under. Der kan løfter som det om dyrevelferd komme med, eller de aller fleste som er lista opp på denne saken: http://beta.holderdeord.no/issues/styrke-samisk-sprak.

Da får vi løst problemet med mye tekst + at vi kan ta med løfter som er litt mer på siden, men interessante?

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Oct 27, 2013

Her må det tenkes nytt på den nye sakssiden uansett, så lukker denne.

@jarib jarib closed this Oct 27, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.