Integrere PayPal-knapper på websiden #316

Closed
ltmyrvang opened this Issue Oct 16, 2012 · 21 comments

9 participants

@ltmyrvang

Det er opprettet en PayPal-konto for Holder de ord.

Knapper må integreres på hjemmesiden.
Jeg har laget en testknapp som kan integreres.
Jeg har prøvd å utarbeide noe lignende dette som er vist øverst på denne hjemmesiden, se link under:

http://www.mdg.no/doner/

Jeg foreslår at vi kan plassere knappen på følgende sted på hjemmesiden:
Støtt oss > Gi en gave

Venstre side, under "Slik kan du støtte oss".

(Skal vi forsatt beholde SMS-tjenesten i tillegg til å ha paypal-donasjon?)

Vil en av dere prøve å legge den inn? @jarib @jonathanronen @katfa

Knappekode:

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="MMGJNPR7RH3WA">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/no_NO/NO/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – den trygge og enkle metoden for å betale på nettet.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/no_NO/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

NY KNAPP, fast beløp kr.200,-

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="MMGJNPR7RH3WA">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/no_NO/NO/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal – den trygge og enkle metoden for å betale på nettet.">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/no_NO/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

Mvh Linda

@katfa

@ltmyrvang De to kodesnuttene er helt like :)

@katfa katfa was assigned Oct 16, 2012
@ltmyrvang

Ok. :)

@jarib
Holder de ord member

@ltmyrvang @linnskorge @tiinar Dere har kanskje sett det allerede, men det er en PayPal-event på Mesh neste uke.

@jarib
Holder de ord member

Et alternativ til Paypal er Google Checkout for Non-profits, som lar deg skrive inn beløp direkte i widgeten. Spørsmålet er om vi kvalifiserer som non-profit hos Google, mistenker at vi ikke gjør det siden vi ikke er i USA.

@drees123
Holder de ord member

Ser dessverre ut som man må være registrert i USA for å kunne bruke Google Checkout for non profits.

Har du vært i kontakt med MDG om hvordan de fikk opp Paypal med beløp, @ltmyrvang ?

@ltmyrvang
@ltmyrvang
@petterreinholdtsen
@tiinar

Jeg er som Petter også skeptisk til PayPal, uten at jeg har noen forslag til alternativ. Har spurt litt rundt på Mesh nå, får se om det dukker opp noen gode alternativ.

@ltmyrvang
@jonathanronen
@sjn

Har brukt PayPal selv ifm. med en konferanse i 2009, og må si jeg fikk blandet inntrykk. Veldig praktisk, plagsomme når det gjelder dokumentasjon, og 4% trekk på alle overføringer var i meste laget.

Fordelen er at PayPal er internasjonale, og det er lett å komme i gang med dem om man ikke har sære krav. Hvis HDO kan tåle 4% gebyr, så vil jeg si "hvorfor ikke". Spørsmålet er heller om HDO har glede av en løsning som fungerer internasjonalt, og om dette er verdt gebyren. :)

Og angående bitcoins, så er det kult (og MASSE geek cred om de benyttes) men ikke spesielt nyttige før man kan veksle disse inn i noe som er brukbart for HDO (f.eks. mat eller husleie). Om bitcoin vurderes bør det være som et markedsførings-grep, og ikke som en potensiell inntektskilde...

@petterreinholdtsen
@katfa

Hva er egentlig besluttningen her? Vil vi ha paypalknapper? Får mixed feelings her.

@linnskorge
Holder de ord member
@petterreinholdtsen
@tiinar

Mittbidrag er visstnok ganske daut. Et alternativ er fundedbyme.com som er lik kickstarter uten at man må samle inn et visst minimumsbeløp, dvs ikke et nullsum-spill.

@petterreinholdtsen
@tiinar

Dødserklæringen kom fra Jan Olav Ryfetten som er styreleder for Soria Moria Stiftelsen.

@tiinar

Ellers vil bidra.no gå live i mars/april hvor igjennom det også vli være mulig å gi oss penger.

@jarib jarib closed this Oct 27, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment