Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Søkewidget #322

Closed
jarib opened this Issue · 9 comments

3 participants

@jarib
Owner

Vi trenger en søkewidget til forsiden og/eller menyen. Den bør på sikt presentere resultater fortløpende, designmessig kanskje noe a la Amazon sitt forsidesøk. Søket vil gå over flere modeller (saker, stortingssaker, forslag, løfter osv.).

@jarib
Owner

Dette er kanskje noe for @sveisvei, @gregersrygg eller @jstnhlj på hackaton til helga :)

Jeg har gjort litt innledende arbeid med oppsett av ElasticSearch (#93), dette finnes her:

https://github.com/holderdeord/hdo-site/tree/search

@jarib
Owner

Quora sitt søk er kanskje et enda bedre eksempel enn Amazon.

@jarib
Owner

Første forsøk på søk snurrer nå på http://staging.holderdeord.no/

@henrikhelmers

Foreslår at denne ikke vises på mobil. Desktoputgaven har et problem med at søkewidgeten gjør siden bredere enn den bør være (går ut av sitt gode skinn).

@henrikhelmers henrikhelmers was assigned
@jarib
Owner

Du mener at "instant"-resultatene ikke bør vises på mobil - søkefeltet bør vel være med?

@henrikhelmers

Spot on!

@henrikhelmers

Jeg sliter litt med å få dette til å fungere. I henhold til Boostrap burde det være nok å legge til klassene "pull-right" og "hidden-phone" for å få menyen til å skjules på mobil og feste seg til høyre kant på alle platformer, men når jeg legger det til i /assets/javascripts/twitter/bootstrap/bootstrap-typeahead.js:280 har det ikke ønsket effekt.

@jarib
Owner

Tipper typeaheadkoden ikke respekterer det helt med sine kall til jQuerys hide() og show(). Kanskje @jstnhlj har noen glupe ideer om hvordan vi vil unngå autocomplete-resultatene på mobil.

@drees123

Denne er vel avsluttet for lengst?
Lukker saken.

@drees123 drees123 closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.