Twitter-feed for HDO #323

Closed
Guro-oi opened this Issue Oct 23, 2012 · 7 comments

5 participants

@Guro-oi

Kan vi legge inn Twitter-stream/feed/timeline på HDO.no? Gøy å følge alle tweet hvor HDO eller HDO-saker tagges.

@jarib jarib was assigned Oct 23, 2012
@jarib
Holder de ord member

Dette kan gjøres med timeline-byggerne til Twitter.

@KristoferRees
Holder de ord member

Bør kanskje være en komponent på den nye forsiden.

@jarib
Holder de ord member

Jepp. Tror ikke det vil være noe stort problem, men greit å være obs på at potensiell negativ omtale på Twitter da også vil vises på vår forside.

@sjn
@jarib
Holder de ord member

Jepp, vi har flere valg. Kan f.eks. vise frem kun vår egen timeline (tweets og retweets), framfor et søk. Sjekk ut mulighetene her.

@drees123
Holder de ord member

God idé!
Jeg synes det ville vært kult å vist alle tweets, selv om det også er noen som er kritiske. Nå bruker folk flere forskjellige referanser, men vi burde kanskje prøvd å etablere #holderdeord til dette?

Men, det er kanskje best i første omgang å kun bruke vår egen timeline, siden det foreløpig ikke få tweets med #holderdeord.

@drees123
Holder de ord member

Har laget en widget nå. Den er 600px høy tror jeg, så mulig vi må justere det litt.

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/holderdeord" data-widget-id="262119575246733312">Tweets by @holderdeord</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
@jarib jarib closed this Jan 8, 2014
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment