Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Markere avstemning som «kontroversiell» #342

Closed
jarib opened this Issue · 1 comment

1 participant

@jarib
Owner

Jfr. diskusjon på møte i dag (med @KristoferRees @tiinar @hannawt @drees123), trenger vi en mulighet til å «highlighte» bestemte avstemninger som kontroversielle - med lenke til forklaring.

Kan ikke markeres som «uten formell betydning», som er resultatet hvis avstemningen vektes til 0. Eget flagg/checkbox, to typer null-vekting?

@jarib
Owner

3 måneder gammel uten at noen savner dette - anser dette som løst av #357, så får vi eventuelt komme tilbake til det senere.

@jarib jarib closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.