Skip to content

Endre avstemningstittelen på "se hva de stemte"-siden #348

Closed
hannawt opened this Issue Nov 23, 2012 · 10 comments

4 participants

@hannawt
hannawt commented Nov 23, 2012

Når man trykker på "se hva de stemte" kommer man til en side som ikke automatisk oppleves som relatart til den avstemningen man klikket seg fra. Dette fordi tittelen på avstemningen ikke samsvarer med tittelen du kom fra. Eksemplevis kommer du til Rammeområde 4 med romertall I til og med XV (15) når du trykker deg fra "opprettholde bistandsnivået". Dette bør endres slik at titlene er de samme.

@jarib

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Nov 27, 2012

Hmm, dette er ikke riktig så enkelt. Tittel, beskrivelse og vekt som lages når man kobler opp en avstemning er lagret på koblingen til saken, ikke på avstemningen. Det vil si at samme avstemning kan ha forskjellige tittel, beskrivelse og vekt avhengig av hvilken sak man ser på.

Er dette feil? Bør vi lagre tittel, beskrivelse og vekt på selve avstemningen i stedet? Eller bare tittel? Det er isåfall en litt større endring, men hvis det blir riktigere (vi ønsker å ha lik tittel for lik avstemning, uansett sak) bør vi gå for det.

Ellers kan vi vise fram mer info om koblede saker når man er inne på selve avstemningen - og inkludere våre titler der.

@drees123

@jonathanronen
@jarib
Holder de ord member
jarib commented Nov 27, 2012

@jonathanronen: Det er en mulighet. Men jeg mistenker at modellen vår er litt feil her og at tittel, beskrivelse og vekt egentlig hører hjemme på avstemningen.

@jonathanronen
@hannawt
@drees123
Holder de ord member

Kan dette (crazy forslag muligens) løses ved en form for dropdown på avstemningssiden - dvs at å trykke på "se hva de stemte" henter stemmene fra saken?

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Nov 28, 2012

Er helt enig i at den generelle sakssiden (/votes/:id) har bøtter og spann av forbedringspotensiale. Vi kan også gjøre det mulig å legge inn «metadata» (som linker til bakgrunn/diskusjon) på hver avstemning. Det samme gjelder også representanter - twitter-id, link til blogger osv.

@drees123 Skjønner ikke helt hva du mener.

@drees123
Holder de ord member

Mener at ved å trykke på "se hva de stemte" på en av sakene her: http://beta.holderdeord.no/issues/styrke-boligsparing-for-ungdom-bsu/votes fremkaller en collapse hvor stemmegivningen per representant herfra http://beta.holderdeord.no/votes/2547 kommer frem. Vet ikke om det er en enkel kobling i databasen?

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Nov 28, 2012

Aha! Det er en enkel kobling ja.

@drees123
Holder de ord member
drees123 commented Apr 9, 2013

Dette er nå på plass!

@drees123 drees123 closed this Apr 9, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.