Smartere utvalg av saker på forsiden #356

Closed
jarib opened this Issue Nov 26, 2012 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
Owner

jarib commented Nov 26, 2012

Har fått litt tilbakemelding rundt den nye forsiden, og en ting som går igjen er at folk tror det ligger en politisk vurdering bak utvalget av saker på forsiden.

Det er et poeng. Nå velger den helt tilfeldige saker. Synes vi bør finne ut hvordan dette skal gjøres relativt raskt, her er noen ideer:

Manuelt
 1. whitelist med tak: saker som skal ligge på forsiden må flagges som forside-saker i admin, og maks 6 saker kan ha denne statusen samtidig. Dette gir full redaksjonell kontroll men krever manuelt arbeid for å holde forsiden «levende».
 2. whitelist uten tak: saker må bevisst flagges som forsidesaker, men det finnes ikke noe tak, og det roteres tilfeldig
 3. blacklist: alle saker kan i utgangspunktet dukke opp på forsiden, men man kan flagge noen saker som uegnet
Automatisk
 1. saker velges tilfeldig, men unngår overlapp i kategorier
 2. saker velges tilfeldig, men sikrer balanse basert på avstemningene bak (politisk farge) - f.eks. 3 saker fra regjeringen og 3 saker fra opposisjonen.

Vi har jo mye fine data som potensielt kan brukes for å gjøre utvalget automatisk (hva ble vedtatt, hvordan er avstemningene vektet, antall løfter osv.), eventuelt supplere noen av metodene over.

@drees123 @tiinar @hannawt @henrikhelmers

Owner

henrikhelmers commented Nov 26, 2012

Kunne også være en idé å vise kategorinavn over eller under saksnavn.

Hva med et automatisk uttrekk, men mulighet til å white-liste saker?

 • Alltid X saker
 • White-listede saker legges øverst (maks X)
 • White-listede saker får en klasse så vi kan merke dem visuelt som "aktuelle" eller "i media"

White-listingen kunne også være basert på f.eks. hvor ofte en URL ble nevnt på Twitter i går.

hannawt commented Nov 26, 2012

Det viktigste på framsida er at vi kan vise aktuelle saker og siste
saker, siden vi håper folk bruker siden jevnlig. Men enig i at ikke alle
småsaker nødvendigvis egner seg som forsidesak. Om vi da går for å
whiteliste eller blackliste er da egentlig ett fett, så lenge vi kan unngå
at korpssaken kommer på framsida...Jeg stemmer derfor for en av de manuelle
mulighetene, men hvilken er ikke så viktig for meg så lenge vi kan styre
det på et eller annet vis. Det vil vel bare være å blackliste alle utenom
de vi vil vise i en periode eller whiteliste noen få vi vil vise fram
dersom det er aktuelle saker i media/kontroversielle saker/siste saker?
Klarer ikke helt å forestille meg hva som vil være mest praktisk i
framtida. Men manuelt - yeah!

2012/11/26 Henrik Helmers notifications@github.com

Kunne også være en idé å vise kategorinavn over eller under saksnavn.

Hva med et automatisk uttrekk, men mulighet til å white-liste saker?

 • Alltid X saker
 • White-listede saker legges øverst (maks X)
 • White-listede saker får en klasse så vi kan merke dem visuelt som
  "aktuelle" eller "i media"

White-listingen kunne også være basert på f.eks. hvor ofte en URL ble
nevnt på Twitter i går.


Reply to this email directly or view it on GitHubhttps://github.com/holderdeord/hdo-site/issues/356#issuecomment-10725288.

Contributor

drees123 commented Nov 27, 2012

Jepp, høres ut som en god ide med en manuell styring av dette!

Member

KristoferRees commented Mar 4, 2013

#421 - paraplysakene gjør at vi sannsynligvis må tenke litt nytt om dette.

Contributor

drees123 commented May 19, 2013

Contributor

drees123 commented Aug 20, 2013

Det ble mye bedre med temauke-organisering! Lukker denne.

@drees123 drees123 closed this Aug 20, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment