Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Mulighet for formatering i fritekstfelt #357

Closed
jarib opened this Issue · 3 comments

2 participants

@jarib
Owner

@hannawt etterlyser mulighet for å legge inn linjeskift i kommentarfeltet på avstemninger, og lenker til mer informasjon i beskrivelsen av saken.

En enkel løsning er å bruke markdown. Alternativet er en rik teksteditor.

To ting å tenke over:

  • med full kontroll over formatering forsvinner litt av insentivet for å holde kommentarer og beskrivelser korte
  • å lagre feltene med formatering i basen begrenser gjenbruksmulighetene av tekstene - vi tvinger formateringen på eventuelle API-konsumenter. Et eksempel på hvor vi selv blir bitt av dette er i forslagstekstene fra Stortinget, som kommer ut som HTML i APIet. Da har vi ikke mye valg annet enn å rendre det som HTML. Dette gjelder spesielt budsjettsaker, som ofte inneholder tabeller.
@henrikhelmers

Jeg vil anbefale markdown på det aller varmeste. Men wysihtml5 er ikke ille når om vi skal ha HTML-formatering. Det viktigste for min del er å ikke tillate inline styling og farger. :)

@jarib
Owner

PageDown (basert på wmd-editor) ser ut som et utmerket valg, brukes bl.a. av Discourse og StackExchange.

Demo her.

@jarib
Owner

Fikset i 4a90207

@jarib jarib closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.