Unngå at sider får rullefelt på mobil og små bredder #362

Closed
henrikhelmers opened this Issue Dec 4, 2012 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
Owner

henrikhelmers commented Dec 4, 2012

Generelle skampletter:
Fokus på elementer som INPUT og SELECT zoomer inn og lager rullefelt i alle retninger.

Spesifikke sider med rullefelt på hele siden, eller deler av innholdet.
Lenker til sider med svin på skogen:
http://beta.holderdeord.no/home/method
http://beta.holderdeord.no/parties/a
http://beta.holderdeord.no/docs/index

henrikhelmers was assigned Dec 4, 2012

Owner

henrikhelmers commented Apr 5, 2013

Dette er løst for de aktuelle sidene (med unntak av /docs/). Det vil være en pågående kamp, nysgjerrige oppfordres til å teste hyppig på mobil.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment