Pimpe hva vi gjør-siden #365

Closed
henrikhelmers opened this Issue Dec 4, 2012 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
Owner

henrikhelmers commented Dec 4, 2012

@jarib @KristoferRees

http://beta.holderdeord.no/home/method
Jeg foreslår en grafisk fremstilling, men har ikke noe konkret nå. Er åpen for drømmer og ideer. :)

Contributor

drees123 commented Dec 10, 2012

Endret tittelen for å gjøre denne saken enda mer generell:

Vi har en utfordring med å kommunisere metoden på en enklere måte. Når folk kommer inn på siden første gang, er det første gang de ser noe slikt i Norge, og vi må gjøre det lett å forstå hva det er de ser. Vi må også få bedre frem at vektemodellen er designet slik at den favoriserer gjennomført politikk (budsjett, lover, vedtatte forslag) over representantforslag som handler om polititisk spill. Dette bør helst også integreres godt / være lett tilgjengelig på sakssiden og andre.

Noen forslag:

  • Liten video / tegnesnutt som forklarer hva dette er
  • Lage modeller og tegninger
  • Mer og forklarende tekst

Hva tror dere? Hva annet kan vi gjøre?

Kjør debatt!

Member

KristoferRees commented Jan 8, 2013

Tror alle forslagene til Daniel kan fungere. Videosnutt på fremsiden, og en illustrert og mer utdypet metode. Det er viktig å huske at dette ikke må bli for forenklet: vi må også svare til statsvitere, politikere og journalister, og for å opprettholde en høy faglig tillit hos disse (og følgelig i befolkningen) må den holde et visst nivå.

@drees123 drees123 closed this Oct 29, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment