sammenligne generellhet fra programperiode til programperiode #366

Closed
hannawt opened this Issue Dec 4, 2012 · 3 comments

Projects

None yet

4 participants

@hannawt
hannawt commented Dec 4, 2012

Vi har enda ikk funnet en måte å bruke generell/spesifikk-kategoriseringa av løftene på. Jeg sitter nå med Senterpartiet og av det jeg kan se so far ser det ut som de er mye mer vage nå enn i forrige runde. Kanskje det er noe å framstille et sted? "Senterpartiet ha blitt 32 % vagere!"

@jarib @tiinar @drees123

@drees123
Contributor
drees123 commented Dec 9, 2012

God idé!
Har hørt rykter om nettopp dette at holdningen i Sp har vært at partiprogrammet ble for konkret i inneværende periode. Dette er jo noe vi kan lage litt statistikk på feks når vi legger ut de nye partiprogrammene: Mer / mindre konkret, hvor mange løfter de har i ulike kategorier, og hvilke ord brukes mest og mer/mindren enn før. Det er veldig pressevennlig stoff.

@tiinar
tiinar commented Dec 10, 2012

Enig. Men tenker umiddelbart også at vi kan få tyn for konkret/spesifikk skåringer, det er heller ikke nødvendigvis noe som tilfører en politisk debatt særlig substans? Samtidig: all statistikk tilknyttet partiprogrammene kan potensielt være interessant lesing, og hjelper oss med å selge inn redaksjonelt stoff til media. Er skåringer noe vi kunne hatt på plass senest mai 2013?

@KristoferRees
Member

Bra idé, la oss komme tilbake til dette, det burde ikke være en big deal datawise. Det går også an å visualisere det på en måte hvor det blir mer en "morsom" stat, og ikke tallbasert.

@drees123 drees123 closed this Aug 3, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment