Fikse indeksering av relasjoner #369

Closed
jarib opened this Issue Dec 10, 2012 · 0 comments

Projects

None yet

3 participants

Owner
jarib commented Dec 10, 2012

Følgende modeller indekserer assosiasjonene sine:

  • Issue
  • Promise
  • Proposition
  • Representative
  • Vote

Vi må sørge for at disse indeksene oppdateres når assosierte objekter endres, og at dette er godt dekket av tester.

@drees123 drees123 closed this Feb 25, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment