Epostvarsler bør gå til ops@holderdeord.no #379

Open
jarib opened this Issue Jan 8, 2013 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@jarib
Member

jarib commented Jan 8, 2013

Epostvarsler bør gå til ops-lista og ikke root@server. Vi har gått glipp av RAID-varsler på fra mdadm monitoring på hetzner03 / next.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment