Admin-grensesnitt for å redigere representant-metadata #381

Closed
jarib opened this Issue Jan 8, 2013 · 2 comments

Projects

None yet

2 participants

@jarib
Member
jarib commented Jan 8, 2013

Vi ønsker å kunne legge inn twitter_id (og på sikt kanskje bloglenker og andre metadata) på representantene manuelt. Trenger derfor et enkelt admin-grensesnitt for å redigere representanter - men kun «metadata»-attributtene.

/admin/representatives -> Admin::RepresentativesController

Spør om du lurer på noe!

@katfa katfa was assigned Jan 8, 2013
@jarib
Member
jarib commented Jan 22, 2013

Sendte du noengang en PR på dette? Finner den ikke igjen.

@katfa
Contributor
katfa commented Jan 22, 2013

Mener jeg gjorde det,ja.. Kan se på det om litt. Har vært på skolen til nå.
Kommer snart.

Kat
On Jan 22, 2013 3:46 PM, "Jari Bakken" notifications@github.com wrote:

Sendte du noengang en PR på dette? Finner den ikke igjen.


Reply to this email directly or view it on GitHubhttps://github.com/holderdeord/hdo-site/issues/381#issuecomment-12547376.

@jarib jarib pushed a commit that closed this issue Feb 7, 2013
@katfa katfa added error message. Closes #381 b07af19
@jarib jarib closed this in b07af19 Feb 7, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment