Lage internt notatfelt for saker #388

Closed
hannawt opened this Issue Jan 23, 2013 · 1 comment

2 participants

@hannawt

Det hadde vært veldig fint som ledd i kvalitetssikringa i sakslaginga dersom vi kunne fått et notatfelt til internt bruk for å skrive ned ting vi er usikre på i en sak/tanker/spm til de andre i gruppa mens vi jobber med saken. Framover vil jo folk etter hvert ha mange saker de er redaktører for og man husker garantert ikke alt man tenkte på underveis i sakslaginga når man har gått videre til en ny sak. Denne må være kun til internt bruk, slik at dette feltet ikke er synlig etter publisering, skulle det fortsatt stå noe der.

Kan dette lett fikses? @jarib

@drees123
Holder de ord member

Lukker denne, noe vi evt. kan komme tilbake til senere.

@drees123 drees123 closed this Mar 10, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment