Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

Nytt steg i saksredigering: partikommentarer #409

Closed
jarib opened this Issue Feb 18, 2013 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
Owner

jarib commented Feb 18, 2013

Tilsvar fra partiene vil i anskuelig framtid legges inn manuelt av saksredaktørene.

Dette blir altså et nytt steg/fane i saksredigeringen, hvor man kan legge inn en kommentar per parti, og sannsynligvis bruke følgende nye modell.

class PartyComment
  belongs_to :issue
  belongs_to :party
end

Jeg mistenker vi bør ha en begresning på antall tegn, for at de ikke skal gå helt berserk med kommentarene.

Denne må gjerne også bruke markdown-editoren fra #357, men et enkelt tekstfelt er ok i første omgang.

Owner

jarib commented Feb 25, 2013

@jonathanronen: Denne er viktig og sikkert ganske fort unnagjort, er det noe du kan kikke på?

@ghost ghost assigned jonathanronen Feb 26, 2013

jarib added a commit that referenced this issue Mar 11, 2013

Merge pull request #435 from jonathanronen/409_party_comments
#409 allow editor to add party comments to issues.

@jarib jarib closed this Mar 11, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment