Partikommentarer: fremvisning #446

Closed
jarib opened this Issue Mar 20, 2013 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@jarib
Owner

jarib commented Mar 20, 2013

Etter at #409 er på plass, trenger vi å kunne vise frem partikommentarer på sakssiden. Synes en kjapp fiks her bør prioriteres relativt høyt, sånn at tilsvarsrett er på plass når vi lanserer løfteholding på sakssidene (planlagt i løpet av påskathon). Så kan vi heller finpusse senere.

Hvordan vi viser de frem har også litt å si på retningslinjer for kommentarene som @KristoferRees arbeider med, f.eks. begrensning på antall tegn.

@henrikhelmers @KJrishaug

jarib added a commit that referenced this issue Mar 23, 2013

@jarib jarib closed this Mar 23, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment