New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Bruke tidslinje-design på sakssiden #613

Closed
drees123 opened this Issue Aug 5, 2013 · 40 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@drees123
Copy link
Contributor

drees123 commented Aug 5, 2013

Fikk en idé i dag da jeg leste nrk.no/nyheter : Kanskje vi kan legge opp sakssiden på samme måte, med hver avstemning som en blokk på en tidslinje? Det er jo i bunn og grunn hva sakssiden er, en samling av ulike hendelser (avstemninger) plassert i tid.

Ka dåkk tru @henrikhelmers @KJrishaug @jarib @jonathanronen ?

@jonathanronen

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jonathanronen commented Aug 18, 2013

Jeg synes det høres ut som en bra ide. Hadde likt å se noen sketcher av dette.

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 2, 2013

Jeg har begynt å leke litt med dette, uten at det trenger å bety at vi ikke bør drodle litt rundt alternative ideer. En opplagt ulempe med fremstillingen nå, er at det er vanskelig å se hvilke partier som mener det samme i forhold til [dagens versjon]((http://next.holderdeord.no/issues/23-opprettholde-et-hoyt-niva-pa-bistanden).

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Oct 2, 2013

Jeg liker tidslinjen over avstemninger, og tror det er en god idé uansett hva vi faller ned på. For å gå veldig langt inn i implementasjonsland: Det hadde vært gøy hvis tidslinjen hadde et konsept om tid vi kunne ha lekt med, f.eks. med mer luft mellom avstemninger der det var stor avstand i tid, kanskje med timestamp ved års-/stortingsskifter.

Jeg er ikke så glad i koblingen mellom tidslinje og partioversikt. Partioversikten er interessant, og det er en fordel å se alle sammen.

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Oct 5, 2013

Her er et forslag. Det er to versjoner, en med posisjoner kollapset og en med de utvidet.

collapsed
expanded

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 5, 2013

Jeg liker det veldig godt!

Men én innvending: Nå ser det ut som posisjonene er knyttet til tidslinja på lik linje som avstemningene. Det er de jo ikke. Hvordan kan vi tydeliggjøre at det er en oppsummering for hele perioden sett under ett?

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 10, 2013

Jeg har oppdatert /issues/:id/next på master med data og markup som foreslått på forrige arbeidskveld. Siden vi ikke har data for 2013-2017 har jeg bare repetert 2009-2013-dataene, så har vi litt kjøtt på beinet når vi jobber med designet. Løfter, ordholding og mer avstemningsdetaljer er dog utelatt foreløpig. Det kan sees på next her.

Har kun brukt bootstrap-klasser og bittelitt inline styles, så her burde det bare være for en CSS-guru å slå seg løs med forbedringer. Hele greia er wrappa med en issue-timeline-klasse som kan gjenfinnes i issues.css.less.

@henrikhelmers @KJrishaug @drees123

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 11, 2013

En tanke: er "posisjoner" et godt ord for innholdet på venstre side? Er dette et internt begrep eller noe brukerne vil forstå?

Andre ord kunne vært oversiktsbilde, oppsummering, totalt sett, [periode] sett under ett - eller noe slikt.

On Friday 11. October 2013 at 00:15, Jari Bakken wrote:

Jeg har oppdatert /issues/:id/next på master med data og markup som foreslått på forrige arbeidskvelden. Siden vi ikke har data for 2013-2017 har jeg bare repetert 2009-2013-dataene, så har vi litt kjøtt på beinet når vi jobber med designet. Løfter, ordholding og mer avstemningsdetaljer er dog utelatt foreløpig. Det kan sees på next her (http://next.holderdeord.no/issues/161-investere-mer-i-jernbaneutbygging/next).
Har kun brukt bootstrap-klasser og bittelitt inline styles, så her burde det bare være for en CSS-guru å slå seg løs med forbedringer. Hele greia er wrappa med en issue-timeline-klasse som kan gjenfinnes i issues.css.less.
@henrikhelmers (https://github.com/henrikhelmers) @KJrishaug (https://github.com/KJrishaug) @drees123 (https://github.com/drees123)


Reply to this email directly or view it on GitHub (#613 (comment)).

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 11, 2013

Jeg synes "oppsummering" kan funke bra i overskriften, men synes "posisjon" er det beste ordet for hvert komponent i oppsummeringen.

Jeg tror det er lurt å ikke akseptere "interne begrep" og etterstrebe å bruke samme språk overalt. Da slipper vi å stadig oversette mellom flere forskjellige representasjoner av de samme konseptene.

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Oct 11, 2013

Jeg tror vi trenger noen snarveier øverst, så det går fort å hoppe til en periode. Da blir det også enklere å dele lenker til spesifikke perioder. Dette er 100% det jeg så for meg, så veldig bra. 👍

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 13, 2013

Får å få litt begrep om hva vi jobber med har jeg nå lagt inn enkle lister med ordholding og løfter også («relaterte» løfter er grået ut). Det slår meg at ordholding kanskje er noe vi bør vise fram uansett, mens løfter er noe som godt kan være skjult bak et klikk. Det er også enda mer data bak løftene som ikke er tatt med, f.eks. kilde (partiprogram vs regjeringserklæring) og status (holdt, delvis holdt eller brutt), som kanskje er enda et argument for at løftene fortjener en egen fremstilling framfor å presses inn i tidslinjen.

image

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 13, 2013

Jeg synes løftene blir forvirrende når vi grupperer flere partier sammen i en posisjon.

Synes det høres ut som et godt forslag å legge løftene inn under ordholding, og at man må trykke på partienes ordholding for å få opp hva hvert enkelt parti har lovet.

Et annet alternativ er at vi under oppsummeringen viser frem hvert parti sin posisjon og tilhørende løfter. Usikker på om det er så lurt egentlig, da det fort blir en lang og repetitiv liste.

Ka dåkk tru @henrikhelmers @KJrishaug ?

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Oct 22, 2013

Forsøk på opplisting. Her er mange problemer uløst!

saksoppsett

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 25, 2013

Bra! Jeg tror det kan funke å ha kommentarene øverst, men helst sånn at man også ser starten på tidslinja når man kommer inn på siden.

Et par spørsmål / kommentarer:

  1. Rekkefølgen på oppsummeringene. Det er flere potensielle akser her: For-->mot, Bevilge mye-->Bevilge lite, Gjøre noe fort-->Gjøre noe mindre fort, Gjøre endringer i en lov-->Forsvare status quo.
    Vi bør ha en logisk rekkefølge, men vet ikke om dette er noe som kunne blitt gjenspeilet i det visuelle.

  2. Hvor er løftene / ordholdingen? Kommer den frem hvis man trykker på oppsummeringene?

  3. En annen tanke: Tidlig i perioden før det har kommet så mange avstemninger, vil det kunne være interessant å vise frem hva partiene har lovet i en sak -- men uten at det har kommet noen avstemninger ennå. Vil det kunne funke i denne fremvisningen? (bør ikke legge altfor mye vekt på dette før vi er sikre på at dette vil skje ofte)

  4. Jeg synes vi også kan ha med teksten om hva hver enkelt avstemning handler om, i hvert fall på de første. Alternativt, kunne vi hatt med en enkel for/mot på linja under tittelen. Kom over en sveitisk side i dag (http://www.politnetz.ch/abstimmungen/schweiz) som hadde små fargekoder til partiene som jeg likte.

skjermbilde 2013-10-25 kl 09 58 25

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 25, 2013

@drees123 La oss prøve å holde begrepsbruken litt i ørene: For hver stortingsperiode (2009-2013, 2013-2017) finnes det én oppsummering. Denne oppsummeringen består av et sett med posisjoner, og hver posisjon kan støttes av ett eller flere partier. Enig?

Jepp, rekkefølgen på posisjonene kommer ikke fram med 3-kolonnevisningen. Denne rekkefølgen settes manuelt av saksredaktørene, og at den er relevant kommer bedre fram i litt enklere saker. Hvis vi likevel skal vise fram opppsummeringen ovenfor tidslinjen, er det noe i veien for å beholde den fremvisningen vi har på sakssiden i dag?

Kunne det vært en idé at tidslinjen går gjennom hele siden (fra ingressen), og at oppsummeringen flyter oppå? Dvs noe a la dette:

image

Med tidslinjen tilbake i midten kunne man kanskje fått plass til løfter på venstre side også, men litt usikker på om det er en god idé.

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 26, 2013

Jepp, enig med begrepsavklaringen :)

Synes absolutt dette er verdt å prøve ut flytende oppsummering. Er det noe à la den flytende menylinja her du ser for deg? http://www.adressa.no

Dersom linja er i midten, ville jeg heller tenkt at avstemninger kan komme på begge siden av tidslinja. Løftene synes jeg passer best sammen med oppsummeringen. Evt. kunne løftene også blitt plassert inn i tid på tidslinja, dvs. i starten på hver periode, men tror kanskje de da blir vanskeligere å finne.

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 26, 2013

Nei, jeg mente ikke at oppsummeringen skal følge med nedover mens man scroller (det kalles et «sticky» element, kan se at det er litt forvirrende). Synes den bør ligge fast ved de punktene i tidslinja hvor det gir mening.

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Oct 27, 2013

Nettopp! Det høres ut som en god løsning.

Hva synes du @henrikhelmers ? Hvor langt er vi unna å få opp en MVP av ny saksside?

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Oct 27, 2013

Enig i at det kan fungere, men det er simpelthen veldig veldig mye data (når jeg tar skjermdump av siden med alle data synlig blir siden 24500 piksler høy). Jeg har kokt sammen omtrent det du tegnet opp Jari, og laster det opp til next. Dato for avstemninger må være på kortformat, se kommentar i koden.

Når det gjelder MVP så er jeg usikker på om konseptet er godt nok. Håper vi kan ta en prat om det på tirsdag.
skjermbilde-2013-10-27-kl -17 44 11

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Oct 27, 2013

Har fikset på datoene og litt problemer som følge av løfte/regjerings-endringene mine. Ligger nå på klart på next.

Enig i at det er mye data (og under avstemningene er det forsåvidt forstatt mer å gå på: hvilket parti stemte hva, ble forslaget vedtatt, osv.). Til gjengjeld er dette den saken med desidert flest avstemninger av alle, og her repeteres alt sammen i tillegg to ganger for å simulere data for den nye sesjonen. Men det vil uansett bli problematisk i lengden.

Høres bra ut med en prat på tirsdag.

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 7, 2013

Hva om vi sorterer på parti innad i hver posisjon? Slik det står nå, er logoene plasser ved siden av posisjonen. Hva om vi flytter partilogoene til å stå ved siden av ordholdingen? Et forsøk på å skissere hva jeg mener under. @henrikhelmers @jarib @KJrishaug

slide1

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 7, 2013

En annen ting:
Hva med å endre tittel fra "Oppsummering 2013-17" til "Det store bildet 2013-17"?

Per nå er det ingen avstemninger som har avstemninger eller oppsummeringer fra 2013-17, alle er fra 2009-13. Trenger vi en tekst som sier hvorfor dette er sånn? Kunne vi evt. løst dette med en liten tekst "Hvorfor er det ingen avstemninger fra 2013-17?" med link til et OSS som forklarer dette?

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 7, 2013

Jeg tror ikke det er nødvendig å ha noen tekst som sier at det ikke finnes avstemninger for en gitt periode (oppsummeringen av 2009-2013 vil uansett ligge øverst), men kan være greit å få årstall inn i dato-sirklene på tidslinja.

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Nov 9, 2013

Jeg forsøkte å få inn endringen Daniel foreslår, men det så mye kål i div-suppen at jeg ikke får det til. Jeg tror jeg er enig i å legge ikonene ved partinavnet i stedet for gruppen. Når det gjelder årstall vil jeg heller ha dem markert på tidslinjen. Dvs. at det mellom to .votes-blokker legges en .year-marker som innholdet årstallet.

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 9, 2013

Jeg har ryddet i div-suppa og lagt til store røde årstall. Det ga ikke helt mening å legge det mellom to .votes-blokker pga raden med .timeline-entry over, men tror det gir mening der det ligger nå.

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Nov 9, 2013

Det gjør det! Styling er lagt på. Ser at den første (etter .positions) ble litt inneklemt.

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 10, 2013

Bra, jeg synes det ble bedre nå!

Lurer på om det er lett for folk å skjønne hva en posisjon er, men det er noe vi kan teste ut og forhåpentligvis få innspill til. En quick fix er at jeg synes vi bør endre tittel fra "Oppsummering XXXX-XX" til "Det store bildet XXXX-XX".

Jeg stemmer for at vi deployer dette til produksjon nå. Enig @henrikhelmers @jarib ?

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 11, 2013

Det er noen utestående spørsmål:

jarib added a commit that referenced this issue Nov 11, 2013

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 11, 2013

Jeg ser for meg at det bør stå under hvert forslag på den nye sakssiden: vedtatt eller ikke vedtatt. Gjerne i en liten boks à la FOR/MOT på den gamle sakssiden. På sikt drømmer jeg om å få avstemningsstatistikken inn som en collapse på hver av forslagene, evt i en noe mer komprimert form.

Kunne evt. som en mellomløsning flyttet grafikken dit? Det kan vel erstatte den lista som står der nå over alle partienes stemmegivning?

Når det gjelder regjeringens løfter, er jeg sannelig litt usikker. Det blir vel kanskje litt forvirrende å introdusere Solberg-regjeringen som en egen enhet, i tillegg til FrP og Høyre?
Forslag @torhr @VegardK @hannawt @hermanwe & co?

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 21, 2013

Denne siden har en interessant tidslinje ref. det vi snakket om på tirsdag @KJrishaug @henrikhelmers

http://techcrunch.com

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 23, 2013

Tweaks som til før vi legger ut første versjon:

  • Hvis kun relaterte løfter, skrive "Se relaterte løfter" i stedet for "Se løfter"
  • Toggle "Se" / "Skjul"
  • Ikke vise samme periode to ganger
  • Finne løsning for regjeringsløfter
@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 24, 2013

En annen mulig løsning på regjeringsløfter kan være denne: #437
Dvs at vi skriver "Høyre har holdt ord i denne saken, men Solberg-regjeringen har ikke holdt ord" // "Høyre og Solberg-regjeringen har holdt ord". Når man collapser løftene, får man opp et skille mellom partiprogram og regjeringserlæringen som på den eksisterende sakssiden.

Jeg synes ikke det er en god idé å ha regjeringen som en egen enhet på sakssiden i tillegg til Høyre/FrP, det blir forvirrende.

Spørsmålet er om det er lurt å ha regjeringen som en egen enhet i ordholdingsstatistikken på forsiden, og evt også ha en egen partiside for regjeringen. Det blir ryddigere kanskje for oss, men usikker på om det gir mening, egentlig, ut fra det parlamentariske systemet. Folk tenker jo ikke på regjeringen som uavhengig av Høyre og FrP.

Min stemme går til å teste ut den første løsningen, alternativt legge ut den nye sakssiden uten regjeringens løfter i første omgang.

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 24, 2013

PS: Hvis vi får lagt ut sakssiden i dag, så hadde det vært kult om noen ville skrive et kort blogginnlegg om hva vi har gjort og tenkt! Kunne da også referert til at vi har blitt inspirert av NRK og fikk besøk av Vegard Storstad på fredag. Legger ved et bilde fra fredag just in case!

img_1308

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 24, 2013

Dvs at vi skriver "Høyre har holdt ord i denne saken, men Solberg-regjeringen har ikke holdt ord" // "Høyre og Solberg-regjeringen har holdt ord". Når man collapser løftene, får man opp et skille mellom partiprogram og regjeringserlæringen som på den eksisterende sakssiden.

Så da er vi tilbake til å repetere regjeringens løfter under hvert regjeringsparti?

@drees123

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

drees123 commented Nov 24, 2013

Ja, lurer på om det er den beste løsningen jeg kommer på pt. Er du skeptisk? Det blir mye informasjon, men det er også dumt å utelate løfter fra regjeringserklæringen. Hva mener dere @torhr @hermanwe @VegardK ?

Kanskje vi kan la oss inspirere litt av logikken i Ernameteret? http://multimedia.bt.no/ernameteret/#/

Har lyst til å få ut en første iterasjon av den nye sakssiden så snart som mulig, så dette er også noe vi kan jobbe med stegvis.

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Nov 25, 2013

Her er et enkelt eksempel på det vi diskuterte i helgen. Det er mulig det gjøres litt mye ut av prikkene på venstre side, og at de burde bo på høyre side de også.

tidslinjedesign

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Nov 25, 2013

Snasent! 👍

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Dec 5, 2013

Hovedinnvendingen med denne er vel at prikkene, selv om de er pene å se på, krever en del tankearbeid å forstå. Kanskje det hadde holdt å vise frem hvem som støttet forslaget?

@henrikhelmers

This comment has been minimized.

Copy link
Member

henrikhelmers commented Dec 8, 2013

Designet er ikke der, men dette er layouten jeg ser for meg.

investere mer i jernbaneutbygging - saker - holder de ord

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Dec 9, 2013

Mhm, synes dette ser fornuftig ut.

@jarib jarib closed this Jan 31, 2014

@jarib

This comment has been minimized.

Copy link
Member

jarib commented Jan 31, 2014

Tidslinjedesign versjon 1 har ligget ute uten noe særlig endring en stund. La oss heller lage nye saker for eventuelle forbedringer.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment