Když je vypnutý paginator, někdy nefunguje ajax u buttonu #18

Open
holubj opened this Issue Aug 22, 2012 · 0 comments

1 participant

@holubj
Owner

//píšu si to pro sebe, abych na to nezapomněl - komentovat můžete

Když je paginator zapnutej, tak v adrese je vždycky parametr s defaultním počtem záznamů na stranu. Tim pádem komponenta(grid) má parametr a je důvod jí automaticky invalidovat. Bez paginatoru tam žádný parametr neni, tak se komponenta automaticky neinvaliduje. Kód a redirect z vlastního callbacku buttonu proběhne, protože volání signálu je parametr. Ale po redirectu už tam parametr není, takže se komponenta neinvaliduje a v AJAXu se nevrátí překreslenej grid.

Jedno řešení je invalidovat to vždy z presenteru - což je pro každej grid kód navíc a je to zbytečnost.
Pak by ještě šlo tam dát nějakej dumb persistentní parametr, aby se to automaticky invalidovalo a překreslilo.
Nic jinýho mě zatim nenapadá.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment