setPerPageValues nefunguje v jistém případě #25

Open
ghost opened this Issue Sep 24, 2012 · 0 comments

0 participants

@ghost

V případě, že přidám sloupec a nastavím mu filter:

$this->addColumn('version', 'Version')
          ->setTableName("...")
          ->setSelectFilter(...);

a poté nastavím hodnoty:

$this->setPerPageValues(array(5, 10, 20, 50, 100));

tak se hodnoty položek na stránku neaplikují a zůstanou výchozí hodnoty proměnné. Řešením je nastavit hodnoty před přidáním sloupce, ale to někoho nemusí napadnout resp. to je podle mě chyba, která by s tím filtrem asi neměla být spojena.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment