Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
231 lines (147 sloc) 8.08 KB

Tvoříme klienta

Doteď jsme používali obecného klienta v podobě prohlížeče nebo programu curl. Obecného klienta musí ovládat člověk. To je přesně to, co potřebujeme, když si chceme nějaké API vyzkoušet, ale celý smysl API je v tom, aby je programy mohly využívat automaticky.

Základ aplikace

Pokud chceme naprogramovat klienta pro konkrétní úkol, můžeme ve většině jazyků použít nějakou buďto vestavěnou, nebo doinstalovanou knihovnu. V případě jazyka Python použijeme Requests.

Vytvoříme si pro náš projekt nový adresář cojeapi-client a v něm virtuální prostředí, které si aktivujeme. Poté nainstalujeme Requests:

(venv)$ pip install requests

Pokud jste prošli :ref:`kapitolou o tvorbě API serveru <creating-server>`, ujistěte se, že pro klienta si vytváříte nový projekt - novou složku, nové virtuální prostředí, atd. Vytváříme novou, na serveru zcela nezávislou a samostatnou aplikaci!

Nyní můžeme začít s tvorbou klienta. Jenže specializovaný klient potřebuje nějaké API, na které by se mohl specializovat. K tomu se nám náramně hodí API z předešlé kapitoly. V jednom příkazovém řádku si naše API spustíme:

spuštěný API server

V druhém příkazovém řádku začneme vytvářet klienta, který na něj bude posílat dotazy:

připravená příkazová řádka na nového klienta

V adresáři cojeapi-client si vytvoříme nový soubor s názvem client.py a použijeme v něm Requests pro jednoduchý dotaz na server. Funkce requests.get nám umožní poslat dotaz metodou GET. Naše API běží a je dostupné na adrese http://127.0.0.1:5000/, takže ji použijeme jako cíl dotazu. Následně vypíšeme detaily odpovědi, kterou dostaneme:

import requests

response = requests.get("http://127.0.0.1:5000/")

print(response.status_code)
print(response.headers)
print(response.text)

Napsali jsme program, který je ekvivalentem následujícího příkazu:

$ curl "http://127.0.0.1:5000/"

Zkusme jej spustit, zatímco nám ve vedlejším okně jede naše API:

(venv)$ python client.py
200
{'Content-Type': 'application/json', 'Content-Length': '151', 'Server': 'Werkzeug/0.14.1 Python/3.7.1', 'Date': 'Sat, 10 Nov 2018 12:23:57 GMT'}
{"eyes_color":"brown","eyes_count":2,"hair_color":"brown","hands_count":2,"legs_count":2,"mood":"grumpy","name":"Honza","surname":"Javorek"}

A je to, udělali jsme svůj první dotaz na server! Vidíme, že se nám povedlo vypsat status kód odpovědi, hlavičky, i tělo. Hlavičky nám Requests rovnou poskytují jako Python slovník. Tělo odpovědi ale máme zatím jako řetězec.

Čteme JSON

Je vidět, že text, který obsahuje tělo odpovědi, je ve formátu JSON. To potvrzuje i hlavička Content-Type, která hlásá application/json. Nešlo by tělo také dostat nějak jednoduše jako slovník? Šlo - přesně na toto mají Requests metodu Response.json:

Nyní máme z textu ve formátu JSON obyčejný Python slovník:

(venv)$ python client.py
200
{'Content-Type': 'application/json', 'Content-Length': '151', 'Server': 'Werkzeug/0.14.1 Python/3.7.1', 'Date': 'Sat, 10 Nov 2018 12:23:57 GMT'}
{'eyes_color': 'brown', 'eyes_count': 2, 'hair_color': 'brown', 'hands_count': 2, 'legs_count': 2, 'mood': 'comfortably numb', 'name': 'Honza', 'surname': 'Javorek'}

Zpracováváme odpověď

Program, který dělá totéž co curl, není popravdě moc užitečný program. Pojďme zkusit využít naše API k napsání programu, jenž z něj zjistí náladu člověka a vypíše ji.

import requests

response = requests.get("http://127.0.0.1:5000/")
data = response.json()
print("{name} {surname} is {mood}".format(**data))
$ python client.py
Honza Javorek is comfortably numb

Protože je nálada proměnlivá, měl by program pokaždé vypsat jinou:

$ python client.py
Honza Javorek is cheerful

Zkoušíme veřejné API

Stejným způsobem můžeme dotazovat i :ref:`naše veřejné API <nowsh>` (stačí vyměnit http://127.0.0.1:5000/ za adresu, kterou vám přidělilo now), ale nejspíš to nebude o moc zajímavější, protože jsme ho vytvořili my a vychází z toho samého kódu, jaký je u nás na počítači.

Pokud ale máte kamarádku/kamaráda nebo kolegyni/kolegu, kteří těmito materiály také procházejí, můžete si vzít adresu na jejich API uveřejněné pomocí now, a zjistit, jakou mají náladu:

$ python client.py
Zuzana Válková is cheerful

Pokud bychom chtěli zkoušet různá API a nebavilo by nás kód stále přepisovat, můžeme do našeho programu brát adresu jako CLI argument:

Teď můžeme spouštět program následovně:

$ python client.py "https://cojeapi-server-rdfzhwecwv.now.sh"
Zuzana Válková is cheerful

To nám umožňuje snadno a rychle našeho klienta nasměrovat na jakékoliv API budeme chtít - a to se může hodit, především pokud kolem sebe máme hodně lidí, kteří prošli těmito materiály a mají své osobní API na https://now.sh.

Pokud adresu neuvedeme, použije se automaticky http://127.0.0.1:5000/ pro API puštěné lokálně na našem počítači:

$ python client.py
Honza Javorek is cheerful

Chyby

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

Zapisujeme

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

Mažeme

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

Kódování parametrů

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

.. todo::
  co dáváme do parametrů se musí prohnat nějakym urlencoding
  příklady s nějakým (reverse) geocoding api (google, seznam?)

Zabezpečení

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

.. todo::
  mechanismus http/https
  basic auth
  oauth
  většinou nějaký token (vysvětlit token), který se narve do hlavičky
  auth token - něco vygenerováno jen pro nás, co je tajné a neměli bychom to nikomu dávat a ukazovat

  příklad s GitHubem, vygenerujeme token, dáme do ENV, nasosáme v programu a můžeme použít

Pracujeme s veřejnými API

OMDb

GitHub

Specializované knihovny (SDK)

Warning

Tato kapitola není ještě připravena.

.. todo::
  vysvětlit specializovaného klienta
  příklady

.. todo::
  připomenout, že než jdeme psát klienta na zelené louce, měli bychom ověřit, že už není nějaká hotová SDK knihovna (příklady z pypi)

  základní příklady s requests, GET, POST
  https://github.com/honzajavorek/cojeapi/issues/2