Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (19 sloc) 834 Bytes

Web jako API

Warning

Tato kapitola nebyla zatím připravena.

.. todo::
  webova API, hm hm
  prohlizec jako klient, hm hm
  webove frameworky (django) na tvorbu API, hm hm

  co ma vlastne api spolecneho s webem?
  web, html stranky, jsou webove api, ktere je ale urceno pro cloveka
  clovek umi premyslet, takze nepotrebuje jasnou a stabilni strukturu, zorientuje se

  nektere veci nemaji api
  muzeme zkusit program naucit s pracovat primo s webem
  rika se tomu scraping, pripadne crawling (googlebot, atd.)

  rozbiji se to
  je to slozitejsi, musi se osetrit spousta veci
  je to na hrane zakona (data si bereme hromadne bez jasneho dovoleni, moznost prekroceni zakona - kradeni databaze, copyright, apod.)

  nakej priklad (requests, lxml)
  knihovny pro scraping (scrapy)