Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (34 sloc) 1.65 KB

Co je API?

Když si jako laik na Wikipedii najdete článek o API, nejspíš z něj moudří nebudete. Tyto materiály, nazvané Co je API?, se snaží API vysvětlit běžným lidem a zároveň umožnit začátečníkům v programování, aby se s API naučili pracovat.

../_static/images/spotify.png

Obsah

.. toctree::
   :maxdepth: 2

   01-uvod-do-api
   02-klient-server
   03-zakladni-pojmy
   04-tvorime-server
   05-tvorime-klienta
   06-web-jako-api
   07-co-dal

.. toctree::
   :hidden:

   contributing


Přispějte

Materiály jsou tvořeny jako otevřené, do jejich zdrojového kódu a textů :ref:`může kdokoliv navrhovat změny <jak-prispivat>`. Texty a obrázky těchto materiálů jsou uvolněny pod licencí CC BY-SA 4.0. Původním autorem je :ref:`Honza Javorek <honzajavorek-cs>`.

Autor

Honza Javorek

Honza Javorek je programátor. Od roku 2011 pomáhá budovat českou komunitu kolem jazyka Python. V Apiary se stará o Dredd, nástroj na testování webových API.

LinkedInGitHubTwitter